Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

I. Veljavnost in uporaba uporaba te politike

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za spletni mesti www.bens-consulting.com in chemius.net (v nadaljevanju: spletno mesto), s katerima upravlja družba BENS CONSULTING d.o.o., Bakovniška ulica 7, Kamnik, Slovenija (v nadaljevanju: ponudnik). Ta politika velja za vse uporabnike spletnega mesta.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da razume, sprejema in se strinja z vsemi določili te politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

II. Katere podatke o uporabnikih zbira ponudnik

Osebni in drugi podatki, ki jih o uporabnikih, ki so fizične osebe (razen samostojnih podjetnikov) zbira ponudnik preko spletnega mesta oziroma z njegovo pomočjo, ter nameni obdelave (uporabe) teh podatkov so navedeni v spodnji tabeli:

Tip podatkov Kje/kdaj se podatki zbirajo Namen obdelave podatkov Čas hrambe podatkov
– e-poštni naslov
– izbira jezika

Oba podatka sta obvezna.

Ob prijavi na e-novice (newsletter).

Izbira jezika se določi avtomatsko, glede na to, kateri jezik je uporabnik izbral kot jezik, v katerem naj se mu prikazuje vsebina spletnega mesta.

– pošiljanje e-novic, strokovnih člankov in drugih vsebin v zvezi s spletnim mestom na vpisani e-poštni naslov
– priznavanje ugodnosti, popustov ipd. v zvezi s ponudnikovimi proizvodi in storitvami za naročnike na e-novice
– evidentiranje potencialnih naročnikov

Do preklica (odjave) s strani uporabnika.
– priimek
– e-poštni naslov
– podjetje
– kontaktni telefon (neobvezno)
– izbira jezika

Vsi podatki so obvezni, razen če je pri posameznem podatku določeno drugače.

Ob izpolnitvi zahtevka za ponudbo s strani uporabnika.

Izbira jezika se določi avtomatsko, glede na to, kateri jezik je uporabnik izbral kot jezik, v katerem naj se mu prikazuje vsebina spletnega mesta.

– priprava ponudbe in pošiljanje ponudbe na vpisani e-poštni naslov
– pošiljanje e-novic, strokovnih člankov in drugih vsebin v zvezi s spletnim mestom na vpisani e-poštni naslov
– priznavanje ugodnosti, popustov ipd. v zvezi s ponudnikovimi proizvodi in storitvami za naročnike na e-novice
– evidentiranje potencialnih naročnikov

Do preklica (odjave) s strani uporabnika.
– ime
– priimek
– e-poštni naslov
– podjetje
– kontaktni telefon (neobvezno)
– izbira jezika

Vsi podatki so obvezni, razen če je pri posameznem podatku določeno drugače.

Ob izpolnitvi kontaktnega obrazca s strani uporabnika. Z izpolnitvijo obrazca uporabnik ponudniku daje soglasje, da ga ta kontaktira.

Izbira jezika se določi avtomatsko, glede na to, kateri jezik je uporabnik izbral kot jezik, v katerem naj se mu prikazuje vsebina spletnega mesta.

– priprava ponudbe in pošiljanje ponudbe na vpisani e-poštni naslov
– pošiljanje e-novic, strokovnih člankov in drugih vsebin v zvezi s spletnim mestom na vpisani e-poštni naslov
– priznavanje ugodnosti, popustov ipd. v zvezi s ponudnikovimi proizvodi in storitvami za naročnike na e-novice
– evidentiranje potencialnih naročnikov

Do preklica s strani uporabnika.
– ime
– priimek
– e-poštni naslov

Vsi podatki so obvezni.

Ob izpolnitvi kontaktnega obrazca za potencialne nosilce ponudnikove franšize. – pošiljanje franšiznega vprašalnika, na podlagi katerega se ponudnik odloči, ali je kandidat primeren za nadaljnja pogajanja glede podelitve franšize
– evidentiranje potencialnih nosilcev ponudnikove franšize

Do preklica s strani uporabnika.

III. Obdelava podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za namene, navedene v tabeli pod točko II. te politike. Pred uporabo zbranih podatkov za kakšne drug namen bo ponudnik pridobil uporabnikovo soglasje.

Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bo za to obstajala zakonita podlaga (npr. zahteve sodišč ali drugih organov ipd.).

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi z zbranimi podatki zaupa tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tabeli pod točko II. te politike.

IV. Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije in predpisi Evropske unije.

Podatki se ponudniku v aplikaciji chemius.net posredujejo preko varne povezave (https). Ponudnik redno izvaja varnostno kopiranje podatkov.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je posredoval ponudniku, hrani toliko časa, kolikor je navedeno v tabeli pod točko II. te politike. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

V. Pravice uporabnikov

Ponudnik bo uporabniku, ki je ob registraciji ali kasneje izrazil željo po prejemanju ponudnikovih elektronskih sporočil, kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način od prejemanja odjavi.

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar stori tako, da ponudniku pošlje e-sporočilo na info@bens-consulting.eu.

Uporabnik lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na info@bens-consulting.eu, zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@bens-consulting.eu, zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@bens-consulting.eu, zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na info@bens-consulting.eu, zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

VI. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri posredoval napačne, lažne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker so se z njegovimi podatki brez izrecnega soglasja ali dovoljenja ponudnika in kljub ponudnikovi običajni skrbnosti seznanile ali jih pridobile ali spremenile ali drugače obdelale nepooblaščene tretje osebe.

Ponudnik v nobenem primeru, tudi če sicer ni ravnal z običajno skrbnostjo, ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi primerov iz prejšnjega odstavka te točke, če je tak primer posledica dejstva, da uporabnik ni skrbno varoval podatkov, ki so potrebni za dostop do določenih delov spletnega mesta (uporabniško ime in geslo). Uporabnik je izključno sam odgovoren za varovanje podatkov, ki so potrebni za dostop do določenih delov spletnega mesta (uporabniško ime in geslo).

O vsakem sumu zlorabe svojih osebnih podatkov ali podatkov, ki so potrebni za dostop do določenih delov spletnega mesta (uporabniško ime in geslo) ali ob sumu nepooblaščene seznanitve s temi podatki, je dolžan uporabnik nemudoma obvestiti ponudnika.

Kadar je med ponudnikom in uporabnikom vzpostavljen pogodbeni odnos, v vsakem primeru glede izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika veljajo določbe, ki urejajo ta odnos (pogodba, splošni pogoji ipd.).

VII. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.


X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.