Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Splošni pogoji spletnega mesta

I. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Kemikalije.com, ki je dostopno na spletnem naslovu www.bens-consulting.com (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravlja družba BENS CONSULTING, kemijsko svetovanje, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila. Za uporabo aplikacije Chemius.net veljajo poleg teh splošnih pogojev še pogoji uporabe.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev in da je seznanjen s Politiko varstva osebnih podatkov in zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

II. Informacije o ponudniku

Naziv in sedež: BENS CONSULTING, kemijsko svetovanje, d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija
E-naslov: info@bens-consulting.eu
Matična številka: 5483204000
ID za DDV: SI75902699
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, 21.3.1991

III. Uporaba spletnega mesta

Uporabnik je dolžan spletno mesto uporabljati zakonito in na običajen način, v skladu z njegovim namenom. Uporabnik se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo ali nevšečnosti.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena, lahko ponudnik onemogoči dostop do portala, tako da blokira IP številko, s katere je uporabnik dostopal do spletnega mesta.

IV. Pravice intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), vključno z njegovo zasnovo, je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je ponudnik.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletnem mestu in z omogočanjem uporabe spletnega mesta ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico odškodninsko odgovornost uporabnika.

Kemikalije in Kemikalije.com sta registrirani blagovni znamki ponudnika in sta varovani v skladu s slovensko in mednarodno zakonodajo. Ponudnik se z objavo teh blagovnih znamk na spletnem mestu in z omogočanjem uporabe spletnega mesta ne odpoveduje nobeni od pravic, ki izvirajo iz teh blagovnih znamk. Zloraba ponudnikovih blagovnih znamk lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico odškodninsko odgovornost uporabnika.

V. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne daje nobenega jamstva ali garancije, da so vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

VI. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije, brez pravil mednarodnega zasebnega prava in postopka. Za reševanje morebitnih sporov med uporabniki in ponudnikom je pristojno stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.


X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.