Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

ADR svetovalec z dodano vrednostjo!

Pomagamo vam prihraniti do 30 % prevoznih stroškov in vam omogočamo, da v manj kot 5 minutah izdelate prevozne listine. Popolnoma brez zamudnega ročnega izračunavanja!

Kdaj potrebujem svetovalca za
prevoz nevarnega blaga?

Zakon o prevozu nevarnega blaga ne predpisuje samo dolžnosti voznikov temveč vseh udeležencev, ki sodelujejo v prometu z nevarnim blagom. To pomeni, da mora imeti varnostnega svetovalca vsako podjetje, katerega dejavnost obsega cestni prevoz ali pa s prevozom povezano pakiranje, nakladanje, polnjenje ali razkladanje nevarnega blaga.

Če na primer na vaše dvorišče dostavijo nevarno blago kot ADR pošiljko (tovorna vozila z oranžnimi tablami), imate vi kot prejemnik ali razkladalec nevarnega blaga določene dolžnosti, ki izhajajo iz omenjenega zakona. Prav tako imate določene obveznosti lahko kot polnilec, nakladalec ali pošiljatelj nevarnega blaga. Vaš primer je lahko drugačen, še vedno pa morate izpolnjevati svoje obveznosti.

Pokličite 041 979 800 in se še danes dogovorite za sestanek

Simona Miklavčič

ADR svetovalka

Z ADR znižate stroške in
izkoristite te možnosti:

 • Skupaj pregledamo vaš obseg aktivnosti in identificiramo področja, ki vas po zakonu o prevozu nevarnega blaga zavezujejo.
 • Pripravimo način dela, ki vam bo omogočal izkoriščati izjeme in olajšave v ADR zakonodaji. Po izkušnjah znašajo tovrstni prihranki do 30 % cene prevoza brez izjem.
 • Omogočamo vam, da preko varne spletne aplikacije BREZPLAČNO, hitro in enostavno ter brez ročnega računanja izdelujete prevozne listine v različnih jezikih. Aplikacijo danes vsakodnevno koristi že preko 50 podjetij!
 • Pripravimo vam navodila za ravnanje z nevarnim blagom v podjetju v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga. Tako boste točno vedeli, kakšne so vaše dolžnosti!
 • 1

  Priprava

  • navodil za ravnanje z nevarnim blagom v vašem podjetju. Navodila so v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga,
  • postopkov za preverjanje opreme in postopkov v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga,
  • ustreznih ukrepov in navodil za preprečitev nesreč ali hujših kršitev predpisov,
  • letnega poročila. Le-ta mora vsebovati najmanj podatke o količini prepeljanega nevarnega blaga po razredih ter podatke o izrednih dogodkih oziroma nesrečah z nevarnim blagom.
 • 2

  Svetovanje

  • vašemu podjetju pri dejavnostih, povezanih s prevozom nevarnega blaga,
  • pri nabavi prevoznih sredstev in določanje zahtev zanje,
  • v procesu izbire vaših pogodbenih strank v zvezi s prevozom nevarnega blaga.
 • 3

  Izobraževanje

  • Natančno usposabljanje vseh zaposlenih in vodenje evidence za preverjanje opreme in postopkov v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga
  • Uvedba ukrepov, s katerimi se poveča zavest o tveganju pri nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga.
 • 4

  Izvajanje

  • Izdelava navodil za pravilno označevanje tovorkov in vozil,
  • Izvajanje ustreznih ukrepov in postopkov ob nesreči ali dogodku, ki bi lahko ogrožal varnost prevoza,
  • Poizvedba in izdelava natančnih poročil o nesrečah med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga,
  • Določitev postopkov preverjanja, s katerimi se zagotovi varnost pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga.

Pokličite 041 979 800 in se še danes dogovorite za sestanek

V podjetju Bens Consulting d.o.o. svoje delo opravljajo strokovno, hitro in učinkovito ter dosledno. Na enem mestu je mogoče dobiti celovito ponudbo svetovanja in profesionalne podpore s področja kemijske zakonodaje, zato njihove storitve priporočam vsem, ki nimajo tega strokovnega znanja v okviru lastnega podjetja.


Igor Matijevič
Banex d.o.o.

Pogosta vprašanja in odgovoriKaj pomeni ADR?

Kratica ADR izhaja iz angleškega naziva evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

ADR se mora uporabljati v vseh državah podpisnicah tega sporazuma. Blago je razvrščeno kot nevarno za transport, če mu je dodeljena UN številka. Transportni podatki (npr. UN številka, nalepka nevarnosti, embalažna skupina,...) so navedeni v 14. točki varnostnega lista.

Katero podjetje potrebuje varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga?

Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega prevoz nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi povezano pakiranje, nakladanje, polnjenje ali razkladanje, morajo imenovati najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga.

V praksi to pomeni podjetje, na katerega dvorišče pripelje vozilo z oranžnimi tablami (ali odpelje iz dvorišča).

Podatke o svetovalcu morajo podjetja sporočiti pristojnemu ministrstvu najkasneje 15 dni po imenovanju. V enakem roku morajo navedenemu ministrstvu sporočiti tudi morebitne spremembe.

Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, katerih dejavnost obsega prevoz manjših količin nevarnega blaga in nevarnega blaga v omejenih ali izvzetih količinah ali pa s temi prevozi povezano pakiranje, nakladanje ali razkladanje, ni treba imenovati svetovalca.

Kdo je lahko svetovalec za prevoz nevarnega blaga?

Funkcijo svetovalca lahko opravlja oseba, ki ima v podjetju tudi druge zadolžitve. Lahko pa je to tudi oseba, ki ni zaposlena v podjetju, če je strokovno usposobljena za opravljanje nalog svetovalca. Svetovalec mora imeti veljavno potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Potrdila o strokovni usposobljenosti svetovalca, ki so jih izdali pristojni organi drugih držav, so enakovredna potrdilom, izdanim v Republiki Sloveniji, če so izdani v skladu s predpisi.

Kaj pomeni prevoz nevarnega blaga po olajšavah?

Nevarno blago, pakirano v omejenih količinah (majhne embalažne enote), poglavje 3.4 ADR

Olajšave, povezane s količino na prevozno enoto, poglavje 1.1.3.6 ADR

Kdo izvaja nadzor nad transportom nevarnega blaga?

Nadzor nad transportom nevarnega blaga izvajajo prometni inšpektorji in policija. Nadzor izvajajo na cesti ali pa v podjetjih. Za nadzor na cesti policisti uporabljajo obrazec (link).

Na sedežu podjetja inšpektorji preverjajo:

 • ali ima podjetje določenega svetovalca za prevoz nevarnega blaga,
 • so zaposleni usposobljeni za opravljanje svojega dela,
 • ali je nevarno blago pravilno pripravljeno za transport,
 • ali nevarno blago med transportom spremljajo ustrezni dokumenti,
 • ali je izdelan varnostni načrt,
 • ali so izdelana letna poročila.

Kakšne so kazni za prekrške pri prevozu nevarnega blaga?

Kazni za prekrške so lahko zelo visoke in so odvisne od vrste kršitve. Kršitve so uvrščene v 3 kategorije:

 • Če kršitev ustreznih določb ADR pomeni visoko raven tveganja za smrt, hude poškodbe oseb ali škodo v okolju, to zahteva takojšnje in ustrezne ukrepe, kot je imobilizacija (izločitev) vozila.
 • Če kršitev ustreznih določb ADR pomeni tveganje poškodb oseb ali škode v okolju, to zahteva ustrezne korektivne ukrepe, kot npr. odpravo napake/pomanjkljivosti na kraju nadzora (če je mogoče in ustrezno), najkasneje pa do konca trenutnega prevoza.
 • Če kršitev ustreznih določb pomeni nizko stopnjo tveganja poškodb oseb ali škode v okolju, in če niso potrebni ustrezni korektivni ukrepi na cesti, se lahko napake/pomanjkljivosti odpravijo kasneje v podjetju.

Kdaj je proizvod razvrščen kot nevarno blago v smislu transportnih predpisov?

Transportne informacije se nahajajo v 14. točki varnostnega lista. Nevarno blago ima določeno UN številko (npr. barva s plameniščem pod 60 °C ima določeno UN 1263). V 14. točki varnostnega lista so poleg UN številke navedeni še ostali transportni podatki, ki so potrebni za pravilno označevanje embalaže in pripravo ustrezne prevozne dokumentacije.

Ali je potreben ADR prevoz za odpremo 1 kartona barve, ki je pakirana v 2,5 litrsko embalažo s plameniščem 56°C?

Barva je po ADR razvrščena kot nevarno blago, in sicer z UN 1263. Ker ima plamenišče 56°C, sodi v embalažno skupino III. Za to UN številko je omejena količina 5 l (kolona 7a tabele 3.2 ADR). Ker je barva embalirana v embalažo, ki je manjša od 5 l, se lahko koristi olajšavo, in sicer po poglavju 3.4 ADR. Pomembno je, da se karton opremi z nalepko nevarnosti za omejene količine (LQ) in da bruto masa kartona ne preseže 30 kg. Za odpremo torej ni potreben ADR prevoz.

Nalepka LQ:

Nalepka LQ

Kako se izračunajo točke po poglavju 1.1.3.6 ADR?

V prevoz želimo dati:

 • 5 ročk po 10l barve z UN 1263, prevozna skupina 3 (količino je s potrebno pomnožiti faktorjem 1)
 • 4 ročke po 20l topila z UN 1993, prevozna skupina 2 (količino je potrebno pomnožiti s faktorjem 3)

Izračun točk: 5×10×1 + 4×20×3 = 290

Ker število točk ne preseže vrednosti 1000, se lahko koristi olajšava za prevoz manjših količin nevarnega blaga in ADR prevoz ni potreben.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.