Raziskave in razvoj
Naziv RRI projekta: Razvoj orodja za digitalizacijo procesov v industriji detergentov
Kratica projekta: Allchemist 2.0
Trajanje projekta: 15. 06. 2017 – 13. 12. 2018
Predvidena vrednost projekta: 412.713,92 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 185.721,26 EUR

Naša dolgoletna prisotnost na trgu ter poznavanje kemikalij in njihovih lastnosti so nam omogočili vpogled v postopke v kemijski industriji in prepoznavanje področij, ki bi se jih dalo optimizirati/izboljšati. Potencial smo videli predvsem v digitalizaciji procesov in prostem pretoku podatkov po dobavni verigi – od proizvajalcev do končnih uporabnikov.

Naša razvojna ideja je torej, da razvijemo spletno orodje, ki bo digitaliziralo procese v industriji detergentov po vzoru industrije premazov za kovine in posledično omogočilo hitrejši razvoj panoge. Program bo vključeval bazo surovin, orodje za pomoč pri formuliranju in optimizaciji receptur ter orodja za pripravo zahtevane varnostne dokumentacije.

Prvi izziv je digitalizacija dobavne verige. Ideja je, da razvijemo sodobno spletno platformo, kamor bodo proizvajalci surovin za detergente definirali svoje surovine, da jih bodo uporabniki (proizvajalci detergentov) lažje našli. Prednost tega spletnega »kataloga« za proizvajalce surovin bo v tem, da bodo lahko v njem oglaševali in predstavljali svoje surovine, sinergijski učinki obeh poddejavnosti pa bodo zelo visoki, saj bo odpadlo kar nekaj faz, ki so zdaj časovno obremenilne, v primeru uspešnega razvoja našega projekta pa bo to stvar nekaj ur. Postopek vpisa surovin bo potorebn prilagoditi tako, da bo omogočal podroben vpis parametrov ter natančno kategorizacijo. Le na tak način bomo lahko dosegli, da bodo uporabniki iskali po konkretnih parametrih in kategorijah in podkategorijah surovin.

Drug, ključen in predvsem unikaten/inovativen element bi bilo orodje za razvoj formulacij. To orodje bi omogočalo neposredno uporabo surovin iz baze, ki bi jo ustvarjali in vzdrževali proizvajalci surovin. Uporabniki bodo s tem orodjem lahko neposredno preverili, ali neka surovina sodi v njihovo formulacijo in ali parametri končne formulacije ustrezajo želenim parametrom. S tem bomo uporabnikom ponudili personalizirano izkušnjo pri nakupu surovin in razvoju formulacij.

Opis projektnih ciljev:
1. Razvoj iskalnika surovin
2. Razvoj orodja za formuliranje
3. Razvoj novega poslovnega modela

Predlagani projekt se povsem umešča v prednostno področje razpisa št. 1 – Pametna mesta in skupnosti oz. točko 2.1. Slovenske Strategije pametne specializacije (S4), ki nosi naslov Zdravo bivalno in delovno okolje (podtočka 2.1.1. – Pametna mesta in skupnosti). Razvoj orodja za digitalizacijo procesov se bo namreč v celoti uvrstil v podtočke oziroma cilje omenjenega prednostnega področja, saj gre pri prijavljenem projektu nedvomno za »razvoj zahtevne sistemske rešitve, ki bo povezala procesne tehnologije s končnimi produkti«, kot predvideva Slovenska strategija pametne specializacije – S4. Procesna tehnologija razvoja inovativnega iskalnika za potrebe industrije detergentov je prav to, kar navaja S4 kot enega od ključnih ciljev, saj bo povezala inovativno digitalno rešitev s področja informatike s proizvodnimi procesi končnih produktov – v našem primeru detergentov.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si
X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.