Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Raziskave in razvoj

 • Allchemist 2.0
 • ViFormLab
 • IsoPaint


Naziv RRI projekta: Razvoj orodja za digitalizacijo procesov v industriji detergentov
Kratica projekta: Allchemist 2.0
Trajanje projekta: 15. 06. 2017 – 13. 12. 2018
Predvidena vrednost projekta: 412.713,92 EUR
Predvideno sofinanciranje projekta: 185.721,26 EUR

Naša dolgoletna prisotnost na trgu ter poznavanje kemikalij in njihovih lastnosti so nam omogočili vpogled v postopke v kemijski industriji in prepoznavanje področij, ki bi se jih dalo optimizirati/izboljšati. Potencial smo videli predvsem v digitalizaciji procesov in prostem pretoku podatkov po dobavni verigi – od proizvajalcev do končnih uporabnikov.

Naša razvojna ideja je torej, da razvijemo spletno orodje, ki bo digitaliziralo procese v industriji detergentov po vzoru industrije premazov za kovine in posledično omogočilo hitrejši razvoj panoge. Program bo vključeval bazo surovin, orodje za pomoč pri formuliranju in optimizaciji receptur ter orodja za pripravo zahtevane varnostne dokumentacije.

Prvi izziv je digitalizacija dobavne verige. Ideja je, da razvijemo sodobno spletno platformo, kamor bodo proizvajalci surovin za detergente definirali svoje surovine, da jih bodo uporabniki (proizvajalci detergentov) lažje našli. Prednost tega spletnega »kataloga« za proizvajalce surovin bo v tem, da bodo lahko v njem oglaševali in predstavljali svoje surovine, sinergijski učinki obeh poddejavnosti pa bodo zelo visoki, saj bo odpadlo kar nekaj faz, ki so zdaj časovno obremenilne, v primeru uspešnega razvoja našega projekta pa bo to stvar nekaj ur. Postopek vpisa surovin bo potorebn prilagoditi tako, da bo omogočal podroben vpis parametrov ter natančno kategorizacijo. Le na tak način bomo lahko dosegli, da bodo uporabniki iskali po konkretnih parametrih in kategorijah in podkategorijah surovin.

Drug, ključen in predvsem unikaten/inovativen element bi bilo orodje za razvoj formulacij. To orodje bi omogočalo neposredno uporabo surovin iz baze, ki bi jo ustvarjali in vzdrževali proizvajalci surovin. Uporabniki bodo s tem orodjem lahko neposredno preverili, ali neka surovina sodi v njihovo formulacijo in ali parametri končne formulacije ustrezajo želenim parametrom. S tem bomo uporabnikom ponudili personalizirano izkušnjo pri nakupu surovin in razvoju formulacij.

Opis projektnih ciljev:
1. Razvoj iskalnika surovin
2. Razvoj orodja za formuliranje
3. Razvoj novega poslovnega modela

Predlagani projekt se povsem umešča v prednostno področje razpisa št. 1 – Pametna mesta in skupnosti oz. točko 2.1. Slovenske Strategije pametne specializacije (S4), ki nosi naslov Zdravo bivalno in delovno okolje (podtočka 2.1.1. – Pametna mesta in skupnosti). Razvoj orodja za digitalizacijo procesov se bo namreč v celoti uvrstil v podtočke oziroma cilje omenjenega prednostnega področja, saj gre pri prijavljenem projektu nedvomno za »razvoj zahtevne sistemske rešitve, ki bo povezala procesne tehnologije s končnimi produkti«, kot predvideva Slovenska strategija pametne specializacije – S4. Procesna tehnologija razvoja inovativnega iskalnika za potrebe industrije detergentov je prav to, kar navaja S4 kot enega od ključnih ciljev, saj bo povezala inovativno digitalno rešitev s področja informatike s proizvodnimi procesi končnih produktov – v našem primeru detergentov.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si


Naziv RRI projekta: Razvoj digitalne rešitve, ki povezuje verigo vrednosti v globalni kemični industriji
Kratica projekta: ViFormLab
Trajanje projekta: 01. 01. 2018 – 28. 12. 2019

Naša dolgoletna prisotnost na trgu ter poznavanje kemikalij in njihovih lastnosti so nam omogočili vpogled v postopke v kemijski industriji in prepoznavanje področij, ki bi se jih dalo optimizirati/izboljšati. Potencial smo videli predvsem v digitalizaciji procesov in prostem pretoku podatkov po dobavni verigi – od proizvajalcev do končnih uporabnikov. Naša razvojna ideja je torej, da razvijemo spletno orodje, ki bo digitaliziralo procese v kemijski industriji.

Formulacija novih kemičnih izdelkov je eden ključnih razvojnih procesov v kemični industriji, ki pa je s trenutnimi postopki časovno izredno zamuden in stroškovno neučinkovit. Tipično proizvodno podjetje s 1000 zaposlenimi samo za stroške dodatnega razvojnega in laboratorijskega dela zaradi saniranja napak pri pripravi formulacij na leto porabi kar 5 milijonov EUR Cilj projekta je razviti celovito digitalno rešitev za podporo razvoju novih izdelkov v kemični industriji, s katero digitaliziramo vse faze razvojnega procesa. To zagotavljajo popolnoma nove tehnološke rešitve, ki v obliki naprednih analitičnih orodij omogočajo:
 • Namesto ročnega prepisovanja strojno prebiranje in razčlenjevanje podatkov o surovinah iz njihovih varnostnih listov in s tem standardizacijo teh podatkov
 • Parametrično iskanje sedaj standardiziranih podatkov o surovinah in možnost primerjave različnih surovin glede na zahtevane kriterije uporabnika (fizikalno- kemični parametri, cena, VOC, pogoji uporabe)
 • Priporočila za izbiro najbolj ustreznih surovin glede na kriterije uporabnika ter posledično identifikacijo in pripravo optimalnih formulacij
 • Samodejno pripravo varnostne dokumentacije nove formulacije s pomočjo naprednih semantičnih algoritmov, ki omogočajo strojno prevajanje in prilagoditev vsebine dokumenta, skladno z zahtevami mednarodnih in lokalnih regulatornih organov

S celovito rešitvijo Virtual formulation laboratory vzpostavljamo digitalne rešitve, ki povezujejo verigo vrednosti v globalni kemični industriji. Nova platforma vzpostavlja novo rešitev za digitalizacijo procesa formulacije novih kemičnih izdelkov in hkrati digitalizira poslovne modele, saj povezuje formulatorje novih izdelkov in dobavitelje surovin v okviru enotne platforme. Nova platforma predstavlja digitalni poslovni laboratorij, ki omogoča razvoj optimalnih formulacij izdelkov, preden ti pridejo na tržišče. Z novo platformo na ta način neposredno omogočamo kemični industriji digitalno preobrazbo razvojnih in poslovnih procesov.

Projekt pomembno prispeva k uresničevanju cilja tega fokusnega področja, saj v okviru nove platforme neposredno usposabljamo razvojno osebje proizvajalcev kemičnih izdelkov na eni strani in hkrati inoviramo tržne in prodajne procese dobaviteljev surovin na drugi. S tem vzpostavljamo edinstveno podporno okolje, ki bo omogočilo prenos znanja v smeri uporabe modernejših razvojnih in poslovnih pristopov, ki so eden glavnih ciljev t.i. Kemije.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si


Naziv RRI projekta: Prvi termiozolacijskimultifunkcionalni premaz za uporabo v ekstremnih pogojih
Kratica projekta: IsoPaint
Trajanje projekta: 07. 02. 2018 – 06. 02. 2020

Pogosta napaka termično izolativnih aplikacij je korozija pod izolacijo ter nezadostna termična ter antikorozijska zaščita težko dostopnih elementov.

Naša razvojna ideja je torej, razviti premaz, sestavljen iz termoizolativnihpolnil (aerogel, votle steklene in keramične perle) ter veziv, ki:
 • ne bo občutljiv na zunanje vplive,
 • bo imel nizko paropropustnost,
 • bo deloval kot antikorozijska zaščita,
 • pri formuliranju IsoPainta bodo upostevani vsi vidiki za doseganje okolju prijaznega proizvoda,
 • površina po nanosu bo mehansko dovolj odporna, zaradi česar dodatna površinska mehanska zaščita ne bo potrebna,
 • površina bo lahko delovala estetsko ali razpoznavno,
 • nanos premaza bo enostaven -z brizganjem,
 • premaz bo izdelan na silikonski osnovi, ki bo primerna tudi za temperature do 350 °C oziroma 600 °C.

Pogoste pomanjkljivosti, novi trendi ter posebne potrebe v svetu termično izolativnih materialov, ki jih želimo odpraviti z IsoPaintom:
 • preprečitev pogoste skrite korozije pod izolacijo,
 • hitra lokacija mesta poškodbe oz. prerjavenjacevovodov,
 • poudarek po višanju zahtev po varčevanju z energijo,
 • delovanje v skladu s čedalje strožjimi okolijskimi predpisi,
 • premik uporabnikov v smeri čim bolj ekoloških izolacijskih materialov,
 • naraščajoče povpraševanje po naprednih izolacijskih materialih kot so premazi,
 • povečano povpraševanje po visokotemperaturno obstojnih izolacijskih materialih,
 • zmožnost termične zaščite težko dostopnih elementov ter mest (ventili).

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si
X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.