Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Brezplačni materiali

Marec 2024

Vprašanja na inšpekcijskih pregledih
Simona Miklavčiča32 straniMarec, 2024Deli z ostalimi:

Inšpekcijski pregledi so vedno v samem vrhu želja naših slušateljev. Simona že več kot 10 let vsakodnevno prisostvuje tovrstnim pregledom in zato je prava oseba, da vam razkrije:

 • Katera področja so pod drobnogledom inšpektorjev v letu 2024
 • Na kakšna konkretna vprašanja inšpektorjem morate biti pripravljeni?
 • Katere najpogostejše napake izpostavijo inšpektorji ob pregledih?
 • Na kaj morate biti pozorni pri ADR prevozih ter najpogostejša vprašanja inšpektorjev za promet?
Video prezentacije na BENS YouTube kanalu ali poslušajte na našem Spotify kanalu.
Drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

Primeri Celovite Implementacije Chemius-a
Bojan Buinac7 straniMarec, 2024Deli z ostalimi:

Aplikacijski programski vmesniki (API) so vezivno tkivo v današnjih ekosistemih. Podjetja, ki vedo, kako jih izvajati, lahko zmanjšajo stroške, izboljšajo učinkovitost in pomagajo pri dobičku.

API-ji so bili nekoč večinoma omejeni na tehnična področja, zdaj pa so postali pomemben motor poslovne rasti. Ta prezentacija govori o podatkih in delu z njimi ter kako jih izkoristiti za lažje, enostavnejše poslovanje, in kako na te podatke iz varnostnih listov gledati kot na novo konkurenčno prednost.

Zanimivost – po tej prezentaciji smo dobili največ povpraševanj po naših API-jih.

Video prezentacije na BENS YouTube kanalu ali poslušajte na našem Spotify kanalu.
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

PCN in ISK prijave
Tim Bencik18 straniMarec, 2024Deli z ostalimi:

Od uvedbe UFI in PCN notifikacij je preteklo dovolj časa, da lahko pogledamo na te izkušnje in podamo nekaj priporočil za naprej. Ta prezentacija se osredotoča na::

 • Pregled zakonskih zahtev za PCN - časovnica in skrajni roki za obvezno PCN prijavo
 • Kaj morate poznati za prijavo v ISK in letno poročanje Uradu RS za kemikalije?
 • Tabelarični prikaz primerjave vseh zahtev (PCN, ISK in letno poročanje) za lažje delo.
 • 8 praktičnih primerov, kjer lahko preizkusite svoje znanje v obliki kviz vprašanj.
Video prezentacije na BENS YouTube kanalu ali poslušajte na našem Spotify kanalu.
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.
Še več PCN in UFI prispevkov lahko najdeš na BENS inside blog strani tukaj.

Nova oblika varnostnega lista in SCIP notifikacije
Bine Ledinek11 straniMarec, 2024Deli z ostalimi:

Ta prezentacija je za vas, če iščete odgovore na naslednja vprašanja:

 • Katere kemikalije potrebujejo varnostni list?
 • Katerih 5 dejavnikov (in ena izjema) določa kdaj in kako zagotavljati varnostni list
 • Kako presoditi ali je varnostni list skladen z Uredbo 2020/878?
 • SCIP prijave – kdo je zavezanec, katere podatke potrebujete za izvedbo, kaj je polna in kaj poenostavljena SCIP prijava?
Video prezentacije na BENS YouTube kanalu ali poslušajte na našem Spotify kanalu.
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

Spremljaj novosti

November 2023

Kaj so diizocianati?
Simona Miklavčiča18 straniNovember, 2023Deli z ostalimi:

Če se prvič srečujete z diizocianati, je to predstavitev, ki predstavlja dober začetek. Med drugim boste izvedeli:

 • Kaj so diizocianati in kje se uporabljajo.
 • Kako jih prepoznate v varnostnih listih in katera posebne opozorila mora tak VL vsebovati.
 • Katere so omejitve pri uporabi le-teh?
 • Kdo mora biti usposobljen in kdo usposabljanje izvaja.
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.
Še več ADR prispevkov lahko najdeš na BENS inside blog strani tukaj.

Usposabljanje za varno delo z diizocianti
Marko Gubanc10 straniNovember, 2023Deli z ostalimi:

Če vas zanima bolj izobraževanje na temo diizocianatov, je to prava prezentacija za vas. Pripravil jo je trener pri ISOPA. Med drugim boste izvedeli:

 • Kako opraviti izobraževanje preko platforme Safeusediisocynates, ki je bila izdelana s strani združenja ISOPA in ALIPA.
 • Kateri trije nivoji usposabljanja obstajajo po REACH regulativi ?
 • Kako delimo 36 modulov ter kakšne so zakonsko definirane naloge po teh modulih?
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.
Še več ADR prispevkov lahko najdeš na BENS inside blog strani tukaj.

Vloga Chemius-a v dobavni verigi
Bojan Buinac17 straniNovember, 2023Deli z ostalimi:

Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

Aktualne teme na področju CLP
Mag.Tatjana Humar-Jurič37 straniNovember, 2023Deli z ostalimi:

Ta 37-stranska prezentacija pokriva novosti iz kemijske zakonodaje, ki jih je pomembno poznati. Med drugim govori o:

 • Spremembah Uredbe CLP in prihajajoči reviziji CLP zakonodaje.
 • Novih razredih nevarnosti in endokrinih motilcih.
 • Potencialnih rešitvah, ki jih bo potrebno implementirati v prakso
 • PCN poročanju in rokih, ki jih morate poznati.
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

PCN in UFI v Chemiusu
Tim Bencik19 straniNovember, 2023Deli z ostalimi:

Pregled zakonskih zahtev in prednost ureditev PCN notifikacij s Chemiusom vam razkrije:

 • Kdo in kdaj je zavezanec za PCN in mora dodati UFI na etiketo?
 • Terminski roki za obvezno PCN prijavo.
 • Zakaj je potrebno posodabljati PCN prijave?
 • Kako izvesti PCN notifikacije s Chemius-om in prihraniti 80 % časa v primerjavi z ročnim postopkom?
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.
Še več PCN in UFI prispevkov lahko najdeš na BENS inside blog strani tukaj.

Spremljaj novosti

Marec 2023

ADR v praksi
Simona Miklavčiča34 straniMarec, 2023Deli z ostalimi:

Ta 34-stranska prezentacija izdelana na osnovi vsakodnevnih aktivnosti, ki jih vidimo pri našem poslovanju, ko gre za ADR področje. Med drugim boste spoznali:

 • Katere so novosti ADR 2023 v delih od 1 do 9.
 • 4 najpogostejše napaka, ki jih vidimo pri ADR prevozih v praksi.
 • 3 ključne zahteve, ki jih morate imeti, če koristite za prevoz ovojno embalažo.
 • Cel kup resničnih primerov, ki vam bodo pomagali pri razumevanju ADR zahtev.
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.
Še več ADR prispevkov lahko najdeš na BENS inside blog strani tukaj.

Vloga Chemius-a v dobavni verigi
Bojan Buinac18 straniMarec, 2023Deli z ostalimi:

Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

Pregled zakonodajnih novosti - praktični primeri, pogosta vprašanja
Bine Ledinek12 straniMarec, 2023Deli z ostalimi:

V tej prezentaciji smo se osredotočili med drugim na:

 • redne in izredne zakonodajne spremembe, ki jih je dobro poznati.
 • grafični in časovni pregled vseh sprememb za hiter in jasen nadzor nad tem kaj prihaja in kateri so roki.
 • SCIP prijava in konkreten primer izvedbe prijave.
 • področja, ki bodo predmet usmerjenih inšpekcijskih pregledov.
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

Aktualne teme na področju CLP
Mag.Tatjana Humar-Jurič37 straniMarec, 2023Deli z ostalimi:

Ta 37-stranska prezentacija pokriva novosti iz kemijske zakonodaje, ki jih je pomembno poznati. Med drugim govori o:

 • Spremembah Uredbe CLP.
 • EU strategiji, kar zadeva kemikalije in nakazanih usmeritvah.
 • dveh zakonodajnih predlogih uredb EU Komisije bosta vplivala na poslovanje podjetij
 • Potencialnih rešitvah, ki se nakazujejo.
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

Spremljaj novosti

November 2019

Vsebina etikete za različne vrste kemikalij
Urska Poje Mate30 straniNovember, 2019Deli z ostalimi:

Etikete so izredno pomemben viden del embalaže katero pregledujejo kar tri inšpekcije. Ta 30-stranska prezentacija med drugim govori o:

 • Kateri elementi morajo biti navedeni pri nevarno in nenevarno razvrščenih kemikalijah?
 • Kako se razlikujejo etikete za snov oziroma zmes?
 • Grafično prikazani primeri elementov etiket za detergente, aerosole, biocidne proizvode, barve in lake ter kozmetične proizvode.
 • Kako ravnati, če na etiketi ni dovolj prostora za označitev?
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

SVHC in REACH izjave
Simona Miklavčiča77 straniNovember, 2019Deli z ostalimi:

Ta 77-stranska prezentacija je vaš podrobni vodnik za SVHC in REACH zakonodajo. Med drugim boste spoznali:

 • Koga obvezuje REACH registracija?
 • Katere so REACH omejitve, kaj je REACH avtorizacija in kako se navaja v varnostnem listu?
 • Kako naj poteka SVHC obveščanje po dobavni verigi?
 • Katere informacije in komu jih sporočiti ter kako izgleda to sporočanje v praksi?
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.
Še več REACH in SVHC prispevkov lahko najdeš na BENS inside blog strani tukaj.

Novosti poročanja: SCIP Database in UFI/PCN
Simona Miklavčiča25 straniNovember, 2019Deli z ostalimi:

Agencija ECHA je vzpostavila in vzdrževala zbirko podatkov (SCIP Database), ki vsebuje predložene informacije o SVHC snoveh v izdelkih kot takih ali v sestavljenih predmetih (proizvodih). Ta prezentacija vam pomaga razumeti:

 • Kdo in do kdaj mora posredovati informacije v zbirko podatkov SCIP?
 • Katere informacije ste dolžni predložiti v zbirko podatkov SCIP?
 • Obveznosti za za izvedbo PCN notifikacij ter kaj je izvzeto iz Uredbe CLP
 • Kakšne so naloge proizvajalcev in prvih uvoznikov, ko gre za UFI in PCN notifikacije?
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.
Še več UFI in PCN prispevkov lahko najdeš na BENS inside blog strani tukaj.

Aktualne teme razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih kemikalij
Mag.Tatjana Humar-Jurič45 straniNovember, 2019Deli z ostalimi:

Ta 45-stranska prezentacija iz Urada za kemikalije se osredotoča na CLP uredbo – obveznosti, dopolnitve in tudi kaj pravi v primeru nevarnih odpadkov. Tukaj so še nekateri poudarki iz te prezentacije:

 • Kateri so razlogi za spremembo CLP Uredbe in kje najti relevantne informacije?
 • Katere so bistvene spremembe, ki jih prinašajo 11. do 14. ATP?
 • Kako gresta skupaj CLP Uredba in nevarni odpadki?
 • Kaj je UFI koda in najpogostejša vprašanja povezano z njo.
Predavanja in drugi videi so na voljo tudi na BENS YouTube kanalu tukaj.

Spremljaj novosti

BENS srečanja v številkah

Od 2016 dalje, dvakrat letno

Preko 500 udeležencev iz vseh vej kemijske industrije

20 + najboljših predavateljev iz stroke

Preko 1000 strani skrbno prilagojenih in koristnih materialov

Šudije primerov, konkretni uporabni nasveti, ki delujejo

Sproščeno druženje v vrhunskem okolju

Kako si lahko olajšate poslovanje preverite tukaj.

Kako lahko digitalizirate svoj process, preverite tukaj.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.