Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Svetovalec za kemikalije
za vaše brezskrbno poslovanje!

Osebno zastopamo vaše interese ob inšpekcijskih obiskih.
V Sloveniji, na Hrvaškem in tudi v Srbiji!

Vašemu poslovanju zagotavljamo večjo varnost, vam pa več časa za poslovne izzive.

Več časa za vaše poslovne izzive

Za vas v okviru svetovalca za kemikalije prevzamemo vse dejavnosti, ki so potrebne za vaše nemoteno delo:

 • Kot pooblaščeni svetovalci na Uradu za kemikalije vas zastopamo v primeru inšpekcijskega obiska.
 • Pripravimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev dovoljenja oz. za sporočanje morebitnih sprememb.
 • Prijavimo nevarne kemikalije na Uradu za kemikalije.
 • Pomagamo pri izdelavi rednega letnega poročila.
 • Svetujemo vam pri razvrščanju in označevanju končnih (proizvodnih ali prodajnih) izdelkov in pri prilagajanju receptur.
 • Svetujemo vam pri pripravi etiket in pri izbiri tehnike tiskanja.
 • Svetujemo vam pri skladiščenju kemikalij, da bodo kemikalije pravilno in varno shranjene.
 • Namesto vas spremljamo celotno zakonodajo in smo vam vedno na voljo za vaša vprašanja.

Bojan Buinac

direktor in lastnik BENS Consulting


Simona Miklavčič

Simona ima več kot 20 let izkušenj na področju kemijskega svetovanja za vsa področja kemijske industrije.

Tako boste imeli:

 • več časa za vaše poslovne izzive,
 • birokratske stvari (dovoljenja, sporočanje sprememb, vloge, letna poročila …) vedno urejene,
 • strokoven nasvet na voljo, ko ga boste potrebovali,
 • brezskrbne inšpekcijske obiske, saj bomo vaše interese pred inšpektorji zagovarjali mi.

Če je čas za vas vsak dan bolj dragocen in se nimate časa ukvarjati s prebiranjem zakonov, ampak želite svojo energijo usmeriti v doseganje poslovnih ciljev, potem je storitev svetovalca nekaj, kar vam pomaga na tej poti.

Zato nas pokličite na +386 41 979 800 in zahtevajte svojo ponudbo.
V 48 urah boste prejeli neobvezujočo osebno ponudbo.

V naši 21-letni zgodovini smo pomagali že preko 200 podjetjem iz vseh vej kemijske industrije. Od Nuklearne elektrarne Krško do inovativnih, majhnih in srednje velikih podjetij. Od samostojnih podjetnikov do največjega premaznika na svetu.

Prednost je v naši fleksibilni organizaciji, ki nam omogoča, da se vam prilagodimo in zagotavljamo brezskrbno poslovanje.

 • Zagotovljena varnost vašega poslovanja

  Celoten postopek poteka v naslednjih korakih:

 • 1 Seznanimo se z načinom dela v vašem podjetju.

  Tako se vam lahko maksimalno prilagodimo in ne motimo vašega delovnega procesa v podjetju.

 • 2 Pregledamo dokumentacijo v vašem podjetju.

  Kako imate dokumentacijo urejeno sedaj? Katera zakonodajna področja zadevajo vaše poslovanje? Katere zahteve morate izponjevati in kako jih izpolnjujete? To so le nekatera vprašanja, ki si jih zastavimo v tej fazi.

 • 3 Ocenimo dejansko stanje v vašem eminentnem podjetju.

  Ta strokovni dokument zajema ugotovitve iz prejšnih dveh faz. Hkrati vam na hiter in pregleden način poda naše mnenje o trenutnem stanju vaše dokumentacije.

 • 4 Predlagamo ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

  Pri morebitnih pomanjkljivostih vam podamo strokovne rešitve, usklajene z vašim poslovanjem in pripravimo terminski načrt za njihovo odpravljanje.

 • 5 Ne motimo vašega dela.

  Vse dogovorjene aktivnosti predhodno uskladimo z vami. Tako ne motimo vašega delovnega procesa in zagotovimo pravočasno odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti.

Informacije so ključ do uspeha. Tisti, ki so bolje informirani, lahko delajo
bolj učinkovito in profitabilno. In to je resnično velik razlog, zakaj ta storitev
za vas ni zgolj pomembna, ampak celo bistvena.

Pokličite 041 979 800 in se še danes dogovorite za sestanek

Kar nekaj časa smo sami prebirali uredbe in zakone o kemikalijah, a smo kmalu ugotovili, da potrebujemo strokovnjake ne samo na področju kemije, ampak tudi pravnike. Naj se vam na kratko iskreno zahvalim za vašo strokovnost, poštenost in iskrenost. Zelo prijetno me je presenetila tudi vaša pripravljenost prisluhniti idejam in predlogom naročnika VL, oziroma poslovnega partnerja.


Ljuba Eržen
ECOT d.o.o.

Pogosta vprašanja in odgovoriKatero podjetje mora pridobiti dovoljenje za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami?

Dovoljenje za opravljanje prometa z nevarnimi kemikalijami morajo pridobiti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost:

 • proizvodnje nevarnih kemikalij,
 • prometa z nevarnimi kemikalijami,
 • skladiščenja nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register.

Prav tako morajo dovoljenje pridobiti, če uporabljajo nevarne kemikalije, ki so razvrščene kot:

 • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
 • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H340),
 • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H350),
 • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H360),
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
 • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).

V katerih primerih ni potrebno pridobiti dovoljenja?

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami ni potrebno pridobiti za pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet na drobno s kemikalijami kot predmeti splošne rabe, ki so razvrščene kot:

 • vnetljivi plini, kategorije nevarnosti 1 (H220),
 • vnetljivi aerosoli, kategorije nevarnosti 1 in 2 (H222, H223),
 • vnetljive tekočine, kategorije nevarnosti 1 in 2 (H224, H225),
 • vnetljive trdne snovi, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H228),
 • piroforne tekočine ali trdne snovi, kategorije nevarnosti 1 (H250, H251),
 • kemikalije, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H260, H261),
 • samoreaktivne kemikalije vrste B, C, D, E in F (H240, H241, H242),
 • kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost kože, kategorije nevarnosti 1 in 2 (H317),
 • kemikalije, ki dražijo oči, kategorije nevarnosti 1 in 2 (H318, H319),
 • kemikalije, ki dražijo dihalne poti (H335),
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 3 (H336),
 • kemikalije, ki imajo narkotične učinke (H336),
 • nevarne za vodno okolje, kategorija akutne nevarnosti 1 (H400),
 • nevarne za vodno okolje, kategorija kronične nevarnosti 1 in 2 (H410, H411),
 • nevarne za ozonski plašč (H420)

Prav tako ni potrebno dovoljenja pridobiti znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim ustanovam, javnim zavodom in državnim organom, ki kemikalije uporabljajo izključno za svojo osnovno dejavnost.

Kakšni so stroški za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti?

Za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti se odmerijo takse za dejavnosti:

 • proizvodnja nevarnih kemikalij 473,00 EUR;
 • promet z nevarnimi kemikalijami 236,00 EUR;
 • skladiščenje nevarnih kemikalij 150,00 EUR;
 • uporaba nevarnih kemikalij 50,00 EUR.

Katere kemikalije je potrebno prijaviti na Urad za kemikalije?

Podjetje mora izdelke, ki so razvrščeni kot nevarni, in jih proizvaja ali vnaša v Slovenijo iz drugih držav, prijaviti na Urad za kemikalije oz. zanje pridobiti sporočilne številke.

Kemikalije, za katere ni treba sporočiti podatkov:

 • Kemikalije, ki so glede na nevarne lastnosti razvrščene samo na podlagi kriterijev za fizikalne nevarnosti in se letno na zavezanca proizvajajo ali vnašajo v količinah manjših od 100 kg.
 • Ne glede na določbo prejšnje točke ni treba sporočiti podatkov za kemikalije, ki so glede na nevarne lastnosti razvrščene kot "plini pod tlakom" ali "jedko za kovine".
 • Kemikalije, ki so izključno namenjene uporabi v laboratorijih (laboratorijske kemikalije) in se letno na zavezanca proizvajajo ali vnašajo v količinah manjših od 100 kg.
 • Kemikalije, ki so izključno namenjene preskušanju z uporabo le nekaj oseb in se letno na zavezanca proizvajajo ali vnašajo v količinah manjših od 100 kg.
 • Kemikalije, ki so izključno namenjene izdelavi zdravil (surovine za zdravila).
 • Nafta in naftni derivati ter druge organske kemikalije, ki se uporabljajo za pogonsko gorivo ali kurjavo.
 • Naslednje kemikalije, glede na nomenklaturo carinske tarife: celotno poglavje 25, 26, 39, 47, od 68 do 81; tarifne oznake: 2701, 2702, 2701, 2704, 2705, 2714, 3101, 3406, 3824 50 10.

Ne glede na zgoraj navedena poglavja je za naslednje kemikalije treba sporočiti podatke za vpis v seznam kemikalij:

 • tarifna oznaka: 2503, 2511, 2524, 3901 do 3914, 6812 80 10, 7804 20.
 • Kemikalije, ki so biocidni proizvodi in so vpisani v register biocidnih proizvodov.

V katerih primerih mora podjetje na Urad za kemikalije sporočati letne količine?

Na Urad za kemikalije mora podjetje sporočati tudi letne količine vnesenih ali proizvedenih nevarnih kemikalij. Gre za izdelke, ki imajo glede na nevarne lastnosti določenega vsaj enega od naslednjih stavkov o nevarnosti:

 • H300, H310, H330
 • H301, H311, H331
 • H340, H341
 • H350, H350i, H351
 • H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd
 • H400, H410

Kdo izvaja nadzor nad podjetji, ki dajejo v promet nevarne kemikalije?

Ali ima podjetje ustrezno dovoljenje, preverjajo inšpektorji za kemikalije ob obisku podjetja, trgovine....

V primeru, da podjetje nima ustreznega dovoljenja, inšpektorji odredijo prepoved prometa z nevarnimi kemikalijami ter pridobitev ustreznega dovoljenja. Lahko se odločijo tudi za denarno kazen. Podjetje mora pred pridobitvijo dovoljenja imenovati svetovalca za kemikalije.

Pogosta napaka je, da podjetja tržijo lastne blagovne znamke, nimajo pa dovoljenja za proizvodnjo. Tudi sprememba trgovskega imena ali prepakiranje v novo embalažo pomeni proizvodnjo. V tem primeru morajo podjetja pridobiti dovoljenja za proizvodnjo.

Pogosta napaka je tudi, da podjetja za nevarne kemikalije niso pridobila sporočilnih številk in ne sporočajo letnih količin. Inšpektorji ustavijo promet neprijavljenih izdelkov in odredijo odpravo pomanjkljivosti.

Katero podjetje potrebuje svetovalca za kemikalije?

Svetovalca za kemikalije morajo določiti vsa podjetja, ki uvažajo, dobavljajo, prodajajo in/ali proizvajajo ter skladiščijo nevarne kemikalije. Je torej obvezen pogoj za vsako podjetje, ki opravlja katero od naštetih dejavnosti.

Najpogostejše dovoljenje je dovoljenje za promet. Po Zakonu o kemikalijah se za "promet" šteje uvoz (oz. vnos), prodaja ali kakršnakoli prepustitev tretji osebi (tudi brezplačna).

Določitev svetovalca za kemikalije predstavlja nujni pogoj za pridobitev in ohranitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki ga izdaja Urad za kemikalije.

Podjetja, ki nimajo svetovalca za kemikalije, ne smejo uvažati (za nadaljnjo prodajo), prodajati, proizvajati ali skladiščiti kemikalij. V primeru inšpekcije jim grozi kazen ali umik izdelkov iz prometa.

Kaj je potrebno imeti urejeno pri prometu, proizvodnji, uporabi ali skladiščenju nevarnih kemikalij?

 • Podjetje mora imeti ustrezno dovoljenje.
 • Imenovati mora svetovalca za kemikalije.
 • Izdelati ali prevesti je potrebno varnostne liste za vse nevarne izdelke.
 • Izdelati je potrebno ustrezne etikete, ki so usklajene z varnostnimi listi.
 • Blago mora biti ustrezno embalirano in dodatno označeno, če je potrebno (zapirala, varna za otroke, otipna opozorila).
 • Pridobiti je potrebno sporočilne številke.
 • Sporočati je potrebno letne količine (vnos/proizvodnja).
 • Biocidni proizvodi morajo biti vpisani v register.
 • Potrebno je upoštevati dodatna označevanja na etiketi (aerosoli, detergenti, barve in laki,...).
 • Trgovine, ki prodajajo nevarne kemikalije, morajo imeti na vidnem mestu izobešeno napotilo uporabnikom.

V katerih primerih morajo podjetja voditi evidenco o prodaji?

Podjetja, ki dajejo v promet kemikalije kot predmete splošne rabe, ki so označene kot:

 • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
 • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H340),
 • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H350),
 • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B (H360, H362),
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
 • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372)

morajo voditi evidenco o izdaji teh nevarnih kemikalij uporabnikom.

Katere kemikalije se ne sme prodajati v trgovinah z živili?

V promet v prodajalnah z živili se ne smejo dajati nevarne kemikalije, ki so označene kot:

 • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
 • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H340, H341),
 • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H350, H351),
 • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A, 1B in 2 (H360, H361, H362),
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
 • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).
X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.