Zatražite svoju individualnu ponudu za sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Opći uvjeti web-mjesta

I. Valjanost i primjena općih uvjeta

Ovi opći uvjeti odnose se na sve fizičke, pravne ili druge osobe ili udruženja (u nastavku: korisnik) koji posjete odnosno koriste web-mjesto Kemikalije.com koje je dostupno na adresi www.bens-consulting.com (u nastavku: web-mjesto) i kojim upravlja tvrtka BENS CONSULTING, kemijsko svetovanje d.o.o. (u nastavku: ponuđač).

Ovi opći uvjeti vrijede za cijelo web-mjesto, za sve njegove sastavne dijelove i podstranice. Osim tih općih uvjeta za određene dijelove, podstranice ili određene korisnike mogu vrijediti dodatni posebni uvjeti ili odredbe. Za uporabu aplikacije Chemius.net osim ovih općih uvjeta vrijede i uvjeti uporabe.

Uporabom web-mjesta korisnik potvrđuje da prihvaća i da je suglasan sa svim odredbama ovih općih uvjeta te da je upoznat s Politikom čuvanja osobnih podataka i privatnosti.

Ovi opći uvjeti u svakom se trenutku mogu promijeniti ili dopuniti bez upozorenja ili obavijesti. Uporabom web-mjesta pod promijenjenim uvjetima korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama.

II. Informacije o ponuđaču

Naziv i sjedište: BENS CONSULTING, kemijsko svetovanje d.o.o., Bakovniška ulica 7, 1241 Kamnik, Slovenija
Adresa e-pošte: info@bens-consulting.eu
Matični broj: 5483204000
ID obveznika PDV-a: SI75902699
Upis u sudski registar: Okružni sud u Ljubljani, 21.3.1991.

III. Uporaba web-mjesta

Korisnik je dužan koristiti web-mjesto zakonito i na uobičajen način, u skladu s njegovom namjenom. Korisnik ne smije postupati ni na koji način kojim bi zahvaćao u prava ponuđača, drugih korisnika ili trećih osoba ili kojim bi se tim osobama prouzročile ili mogle pruzročiti šteta ili neugodnosti.

Ako korisnik koristi web-mjesto protivno prethodnom stavku ovog članka, ponuđač može onemogućiti pristup portalu blokiranjem IP broja s kojega je korisnik pristupao web-mjestu.

IV. Prava na intelektualno vlasništvo

Cijeli sadržaj web-mjesta, bez obzira na oblik (tekstovi, slike, filmovi, zvukovi itd.), uključujući i njegov dizajn, zaštićen je kao autorsko djelo. Ponuđač je nositelj svih materijalnih autorskih prava na sadržaje objavljene na web-mjestu.

Ponuđač se objavljivanjem sadržaja na web-mjestu i omogućavanjem uporabe web-mjesta ne odriče nijednog materijalnog autorskog prava koja ima na sadržaj web-mjesta.
Bez izričite prethodne pismene dozvole ponuđača zabranjena je bilo kakva uporaba bilo kojih sadržaja objavljenih na web-mjestu u bilo koju svrhu, osim za osobni pregled od strane korisnika. Zlouporaba može značiti kazneno djelo i za posljedicu može imati odštetnu odgovornost korisnika.

Kemikalije, Kemikalije.com i Chemius registrirane su robne marke ponuđača i zaštićene su u skladu sa slovenskim i međunarodnim zakonodavstvom. Ponuđač se objavljivanjem tih robnih marki na web-mjestu i omogućavanjem uporabe web-mjesta ne odriče nijednog prava koja proizlaze iz tih robnih marki. Zlouporaba robnih marki ponuđača može značiti kazneno djelo i za posljedicu može imati odštetnu odgovornost korisnika.

V. Isključenje odgovornosti

Ponuđač ne daje nikakvo jamstvo ili garanciju da su sadržaji objavljeni na web-mjestu točni, potpuni i pravilni i ne odgovara za eventualnu štetu koja bi mogla nastati za korisnika jer se pouzdao u objavljeni sadržaj.

Ponuđač ne daje nikakvo jamstvo u vezi s radom ili dostupnošću web-mjesta i ne odgovara za eventualnu štetu koja bi mogla nastati za korisnika jer web-mjesto nije bilo dostupno ili nije radilo ili nije ispravno radilo.

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi zbog uporabe web-mjesta mogla nastati na hardveru, softveru ili nekoj drugoj opremi korisnika. Korisnik mora sam osigurati prikladnu zaštitu (antivirusni program i sl.) opreme pomoću koje pristupa web-mjestu.

VI. Završne odredbe

Nevaljanost bilo koje odredbe ovih općih uvjeta, bez obzira na razloge te nevaljanosti, ne znači nevaljanost općih uvjeta u cjelini. U tom se slučaju nevaljana odredba smatra nenavedenom, a opći uvjeti vrijede i dalje bez nje.

Na pravne odnose između korisnika i ponuđača primjenjuje se pravo Republike Slovenije bez pravila međunarodnog privatnog prava i postupka. Za rješavanje eventualnih sporova između korisnika i ponuđača nadležan je stvarno nadležni sud u mjestu sjedišta ponuđača.


X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/hr/ slažete se s korištenjem kolačića.