Zatražite svoju individualnu ponudu za sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Počnite prodavati svoje biocide
prije konkurencije!

Za samo 48 sati izradit ćemo vam dosje za uspješnu registraciju biocida!

Od 1996. godine uspješno smo prijavili više od 30% svih biocida na slovenskom, hrvatskom i srbskom tržištu. Zato vam možemo pomoći brzo postići rezultate koji su važni za vas - prodaju u najkraćem mogućem vremenu!


Što možemo učiniti za vas u
okviru usluge prijave biocida?

Najprije ćemo porazgovarati s vama. To će nam omogućiti da se upoznamo s vašim očekivanjima. Svoj rad prilagodit ćemo tako da ispunimo vaše ciljeve u zadanim rokovima. Istovremeno ćemo vam predložiti rješenja koja su možda za vas još povoljnija te vam daju više manevarskoga prostora.

Zatim ćemo vam pomoći da potrebne informacije za izradu dosjea dobijete u najkraćem mogućem roku. To znači da ćemo:

 • u cijelosti pregledati vašu dokumentaciju,
 • izraditi ocjenu stvarnog stanja,
 • ponuditi vam i pomoć i savjetovanje prilikom dobivanja dokumentacije koja nedostaje.

Tako ćete uz sebe uvijek imati konkretnog savjetnika koji vam pomaže savjetima te će vas usmjeravati prilikom dobivanja potrebne dokumentacije.

Time ćete uštedjeti mnogo vremena te nam omogućiti da kompletnu uslugu – do uspješnog upisa u registar biocidnih proizvoda – izvedemo u cca. 60 dana.

U procesu prijave izrađuje se i prijedlog etikete.

Na kraju odgovarajuće pripremljene dosjee PREDAJEMO Ministarstvu zdravlja RH te vodimo postupak do upisa u registar biocida!

Nazovite +385 98 909 98 99 i već danas
se dogovorite za sastanak

Zbog specifičnog sastava proizvoda registracija biocida Sanosil Super 25 Ag te njegovih pripravaka bila je iznimno zahtjevan projekt. No zahvaljujući vašem kvalitetnom i stručnom pristupom radu te profesionalnom odnosu uspješno smo završili postupak registracije i izradu potrebnih etiketa i isprava. Cijeli je posao bio izveden u iznimno kratkom roku, što nam sada omogućuje brz izlazak na tržište i nesmetan rad.


Ivan Sodnik, direktor
Valter d.o.o.

Često postavljana pitanjaŠto su biocidni proizvodi?

Biocidni proizvodi znači bilo koja tvar ili smjesa u obliku u kojem se isporučuje korisniku, koja se sastoji od aktivnih tvari, sadrži iste ili se upotrebljava za dobivanje jedne ili više aktivnih tvari i namijenjena je uništavanju, sprječavanju ili neutralizaciji štetnih organizama, sprječavanju njihovog djelovanja ili uklanjanju tih organizama na bilo koji način, a da nije isključivo fizičko ili mehaničko djelovanje.

Postoje dva kriterija za uvrštavanje proizvoda u biocidne proizvode:

 • Proizvod mora sadržavati aktivnu tvar koja je dozvoljena za jednu ili više biocidnih namjena. Aktivna tvar kontrolirano djeluje na štetne organizme biološkim ili kemijskim načinom djelovanja.
 • Proizvod se uistinu mora upotrebljavati za određenu namjenu, npr. za uništavanje bakterija, odbijanje komaraca. Kod biocidnih proizvoda, sadržaj etikete je od ključnog značaja. Samo jedna riječ na etiketi može činiti razliku.

Koje vrste biocidnih proizvoda poznajemo?

Poznajemo 22 različite vrste biocidnih proizvoda. Najčešći biocidni proizvodi su:

 • Insekticidi: proizvodi, namijenjeni uništavanju muha, komaraca i drugih insekata;
 • Konzervansi: kemikalije koje se upotrebljavaju kao konzervansi u proizvodima i materijalima (npr. boje i lakovi, deterdženti, omekšivači,...);
 • Dezinfekcijska sredstva: sredstva za čišćenje i slični proizvodi koji se upotrebljavaju za raskuživanje (dezinfekciju) površina, materijala i opreme te sredstva za dezinfekciju ruku i slični proizvodi za ljudsku osobnu higijenu;
 • Atraktanti, repelenti: proizvodi koji se upotrebljavaju za odbijanje ili privlačenje štetočina (npr. insekata).

Koji dokumenti se upotrebljavaju za sljedivost aktivnih tvari?

Obrazac izjave o potvrdi snabdijevanja aktivnom tvari koju upotrebljavaju tvrtki s popisa iz čl. 95. BPR-a:

Obrazac izjava za tvrtke koje biocidne proizvode stavljaju u promet:

Koji su postupci nakon uključivanja aktivne tvari na popis odobrenih aktivnih tvari EU?

 1. Nacionalno odobrenje (autorizacija)
  Nacionalno odobrenje je upravni akt koji nadležno tijelo države članice odobrava dostupnost na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda ili obitelji biocidnih proizvoda na svom teritoriju ili dijelu svog teritorija.
 2. Međusobno priznavanje – sekvencijalno
  Sekvencijalno međusobno priznavanje nacionalnog odobrenja za biocidni proizvod je aktivnost kada podnositelj zahtjeva želi u jednoj ili više država članica zatražiti odobrenje za koji je druga država članica već izdala odobrenje u skladu sa čl. 17. Uredbe (EU) br. 528/2012
 3. Međusobno priznavanje – usporedno
  Usporedno međusobno priznavanje nacionalnog odobrenja za biocidni proizvod je aktivnost kada podnositelj zahtjeva želi zatražiti odobrenje za koji još nije bilo izdano odobrenje u skladu sa čl. 17. Uredbe (EU) br. 528/2012
 4. Odobrenje za iste biocidne proizvode
  Odobrenje za isti biocidni proizvod ili obitelj proizvoda se izdaje za iste/identične proizvode iste ili druge tvrtke pod jednakim odredbama i uvjetima već izdanog odobrenja.
 5. Paralelna trgovina
  Odobrenje za paralelnu trgovinu se izdaje u državi članici za biocidni proizvod za koji je bilo izdano odobrenje u drugoj državi članici (država članica porijekla) i taj biocidni proizvod je identičan proizvodu koji je već odobren u državi članici (referentni proizvod).

  Zahtjevi za identičnost su:

  • proizvelo ih je isto trgovačko društvo, povezana tvrtka ili su pak bili proizvedeni po licenci u skladu s istim proizvodnim postupkom
  • identični su po specifikaciji i sadržaju u odnosu na aktivne tvari te po vrsti formulacije
  • isti su u odnosu na sadržaj neaktivnih tvari
  • isti su ili jednakovrijedni u odnosu na veličinu, materijal ili oblik pakiranja u smislu potencijalnog negativnog utjecaja na sigurnost proizvoda, u pogledu ljudskog zdravlja, zdravlja životinja i okoliša.
 6. Odobrenje EU
  Odobrenje EU je upravni akt kojim Europska komisija odobrava dostupnost na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda ili obitelji biocidnih proizvoda na teritoriju EU ili dijelu teritorija EU.
 7. Pojednostavljeni postupak

  Odobrenje za pojednostavljeni postupak se može izdati za biocidne proizvode koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • sve aktivne tvari u biocidnom proizvodu nalaze se na popisu iz Priloga I Uredbe (EU) br. 528/2012 i ispunjavaju sva ograničenja navedena u navedenom prilogu
  • biocidni proizvod ne sadrži nikakvu opasnu tvar
  • biocidni proizvod ne sadrži nikakve nanomaterijale
  • bicidni proizvod je dovoljno učinkovit
  • za rukovanje biocidnim proizvodom i njegovom predviđenom uporabom, nije potrebna osobna zaštitna oprema.

Kako se mogu oglašavati biocidni proizvodi?

Oglašavati, preporučivati i savjetovati se smije samo uporaba biocidnih proizvoda koji imaju odgovarajuće odobrenje za promet.

Kada se biocidni proizvodi oglašavaju, svaki oglas mora sadržavati sljedeći tekst:
"Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu." Navedeni tekst mora biti jasno vidljiv i čitljiv u odnosu na cjelokupni oglas.

Oglašivači mogu u propisanom tekstu riječ "biocidni proizvod" zamijeniti jasnim pozivanjem na vrstu proizvoda koji se oglašava.

Oglasi za biocidne proizvode ne smiju predstavljati proizvode na način koji je obmanjujući u pogledu rizika koji proizvod predstavlja za ljudsko zdravlje, zdravlje životinja ili okoliš ili u pogledu njegove učinkovitosti.

Ni u kojem slučaju oglasi za biocidni proizvod ne smiju sadržavati navode "biocidni proizvod niskog rizika", "neotrovno", "bezopasno", "prirodno", "ekološki prihvatljivo", "prihvatljivo za životinje" ili neku drugu sličnu oznaku.

Što su tretirani proizvodi?

"Tretirani proizvod" znači bilo koju tvar, smjesu ili proizvod koji je bio tretiran jednim ili više biocidnih proizvoda, odnosno koji ih namjerno sadrži. Tretirani proizvod, čija je primarna funkcija biocidna, smatra se biocidnim proizvodom.

Tretirani proizvod se ne smije stavljati na tržište, osim ako su sve aktivne tvari u biocidnom proizvodu koje se upotrebljavaju za tretiranje proizvoda ili ih tretirani proizvod sadrži, uključene na popis odobrenih aktivnih tvari za tu vrstu proizvoda i ako su nabavljene od dobavljača koji se nalaze na popisu iz čl. 95. BPR-a.

Osoba koja je odgovorna za stavljanje tretiranog proizvoda na tržište dužna je na etiketi osigurati:

 • izjavu da tretirani proizvod sadrži biocidne proizvode;
 • biocidno svojstvo tretiranog proizvoda, ako je osnovana;
 • bez zadiranja u čl. 24. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP), imena svih aktivnih tvari koje sadrže biocidni proizvodi;
 • nazive svih nanomaterijala koje sadrži biocidni proizvod kojima slijedi riječ "nano" u zagradama;
 • sve relevantne upute za uporabu, uključujući sve mjere opreza koje je potrebno poduzeti zbog biocidnih proizvoda kojima je tretirani proizvod bio tretiran ili koje tretirani proizvod sadrži.
X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/hr/ slažete se s korištenjem kolačića.