Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Počnite sa prodajom svojih biocida
prije konkurencije!

U najkraćem mogućem roku za vas izrađujemo dokumentaciju za uspješnu registraciju vašeg biocida!

Od 1996. godine uspješno smo prijavili više od 30% svih biocida na slovenačkom tržištu. Takođe imamo veliko iskustvo sa biocidima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. I zato vam možemo pomoći da brzo postignete rezultate koji su važni za vas – prodaja u najkraćem roku!


Šta možemo učiniti za vas u okviru upisa biocida u Program dostavljanja tehničkog dosijea/privremene registracije biocida?

Najprije ćemo porazgovarati sa vama. To nam omogućava da se upoznamo sa vašim očekivanjima. Svoj rad potom prilagođavamo ispunjavanju vaših ciljeve u zadatim rokovima. Istovremeno vam predlažemo rješenja koja su za vas možda još pogodnija i daju vam veći manevarski prostor.

Zatim vam pomažemo da informacije potrebne za izradu dokumentacije dobijete u najkraćem mogućem roku. To znači da:

 • pregledamo vašu cjelokupnu dokumentaciju,
 • radimo procjenu stvarnog stanja,
 • nudimo vam i pomoć i savjetovanje prilikom pribavljanja dokumentacije koja nedostaje.

Tako uz sebe uvijek imate savjetnika koji vam pomaže savjetima i usmjerava vas prilikom pribavljanja neophodne dokumentacije.

Na taj način možete da uštedite mnogo vremena i omogućite nam da uslugu – pripremu zahtjeva sa prilozima – obavimo u najkraćem mogućem roku. Poslije podnošenja zahtjeva preuzimamo komunikaciju sa ministarstvom kako bismo što prije okončali postupak.

Usluga uključuje i pripremu prijedloga etiketa, koje su sastavni dio dokumentacije za biocid. Etikete možemo prilagoditi veličinama vaših pakovanja i pripremiti ih za štampu.

Pozovite +387 65 641 373 i već danas
ugovorite sastanak

Registracija biocida Sanosil Super 25 Ag i njegovih preparata bila je, zbog specifičnog sastava proizvoda, izuzetno zahtjevan projekat. I pored toga smo, uz vaš kvalitetan i stručan pristup radu, kao i profesionalan odnos, uspješno okončali postupke registracije i izradu potrebnih etiketa i dokumentacije. Cjelokupan rad je obavljen u izuzetno kratkom vremenskom roku, što nam sada omogućava brz izlazak na tržište i neometan rad.


Ivan Sodnik, direktor
Valter d.o.o.

Često postavljana pitanjaŠta su biocidni proizvodi?

Biocidni proizvod je bilo koja supstanca ili smješa, u obliku u kojem se isporučuje korisniku, koja se sastoji od jedne ili više aktivnih supstanci i ima namjenu da uništi, odvrati, učini bezopasnim, spriječi djelovanje ili kontroliše nepoželjne organizme hemijskim ili biološkim putem.

Postoje dva kriterijuma za klasifikaciju proizvoda kao biocidnog proizvoda:

 • Proizvod mora da sadrži aktivnu supstancu koja je dozvoljena za jednu ili više biocidnih namjena. Aktivna supstanca kontroliše štetne organizme biološkim ili hemijskim načinom djelovanja.
 • Proizvod mora da se koristi samo u određenu svrhu, npr. za uništavanje bakterija, odbijanje komaraca. Kod biocidnih proizvoda sadržaj etikete je od suštinske važnosti. Samo jedna riječ na etiketi može da napravi razliku.

Koje vrste biocidnih proizvoda poznajemo?

Poznajemo 22 različite vrste biocidnih proizvoda. Najčešći biocidni proizvodi su:

 • Insekticidi: proizvodi namijenjeni uništavanju muva, komaraca i drugih insekata;
 • Konzervansi: hemikalije koje se koriste kao konzervansi u proizvodima i materijalima (npr. boje i lakovi, deterdženti, omekšivači...)
 • Dezinfekciona sredstva: sredstva za čišćenje i slični proizvodi koji se koriste za dezinfekciju površina, materijala, opreme, te sredstva za dezinfekciju ruku i slični proizvodi za ličnu higijenu ljudi;
 • Atraktanti, repelenti: proizvodi koji se koriste za odbijanje ili privlačenje štetočina (npr. insekata).

Kako biocidni proizvodi mogu da se oglašavaju?

Samo biocidni proizvodi koji imaju odgovarajuću dozvolu za promet mogu da se oglašavaju, odnosno preporučuju i savjetuju za upotrebu.

Kada se biocidni proizvodi oglašavaju, svaka reklama mora da sadrži sljedeći tekst:
"Prije upotrebe biocida pročitati sadržaj etikete i uputstvo o upotrebi. Biocid bezbjedno koristiti." Rečenice moraju biti jasno vidljive i čitljive u odnosu na cjelokupni oglas.

Oglašivači u propisanim rečenicama mogu da zamjene riječ "biocid" jasnim pozivanjem na vrstu proizvoda koja se reklamira.

Oglasi za biocidne proizvode ne smiju da predstavljaju proizvod na način koji je obmanjujući u pogledu rizika koji biocid predstavlja po zdravlje ljudi, životinja ili životnu sredinu, ili i u pogledu njegove efikasnosti.

Oglasi za biocidni proizvod nikako ne smiju da sadrže izjave "biocidni proizvod manjeg rizika", "netoksično", "bezopasno", "prirodno", "ekološki prihvatljivo", "prihvatljivo za životinje" ili bilo kakvu drugu sličnu oznaku.

Šta su tretirani proizvodi?

"Tretirani proizvod" označava bilo koju supstancu, smješu ili proizvod koji je tretiran jednim ili više biocidnih proizvoda, odnosno koji ih namjerno sadrži. Tretirani proizvod čija je primarna funkcija biocidna smatra se biocidnim proizvodom.

Tretirani proizvod ne smije da se stvlja na tržište, osim ako su sve aktivne supstance u biocidnom proizvodu koje se koriste za tretiranje proizvoda ili ih tretirani proizvod sadrži uključene na spisak odobrenih aktivnih supstanci za tu vrstu proizvoda i ako su dobijene od dobavljača koji se nalazi na spisku iz iz člana 95. BPR-a.

Lice koje je odgovorno za stavljanje tretiranog proizvoda na tržište mora da obezbijedi da etiketa sadrži:

 • izjavu da tretirani proizvod sadrži biocidne proizvode;
 • biocidna svojstva tretiranog proizvoda, ako su dokazana;
 • nazive svih aktivnih supstanci koje sadrže biocidni proizvodi;
 • nazive svih nanomaterijala koje biocidni proizvodi sadrže iza kojih dolazi riječ "nano" u zagradi;
 • sva uputstva za upotrebu, uključujući i sve mjere predostrožnosti koje je potrebno preduzeti zbog biocidnih proizvoda kojima je tretirani proizvod tretiran ili ih tretirani proizvod sadrži.
X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.