Zatražite svoju individualnu ponudu za sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Politika zaštite privatnosti i osobnih podataka

I. Valjanost i primjena ove politike

Ova politika privatnosti i zaštite osobnih podataka odnosi se na web-mjesta www.bens-consulting.com i chemius.net (u nastavku: web-mjesto) kojima upravlja tvrtka BENS CONSULTING d.o.o., Bakovniška ulica 7, Kamnik, Slovenija (u nastavku: ponuđač). Politika se odnosi na sve korisnike web-mjesta.

Uporabom web-mjesta korisnik potvrđuje da shvaća, prihvaća i suglasan je sa svim odredbama ove politike zaštite privatnosti i osobnih podataka.

Politika se u svakom trenutku može promijeniti ili dopuniti bez upozorenja ili obavijesti. Uporabom web-mjesta nakon promjene ove politike korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama.

II. Koje podatke o korisnicima prikuplja ponuđač

Osobni i drugi podaci koje o korisnicima – fizičkim osobama (osim samostalnih poduzetnika) ponuđač prikuplja putem web-mjesta odnosno uz njegovu pomoć te svrhe obrade (uporabe) tih podataka navedeni su u donjoj tablici:

Tip podataka Gdje/kada se prikupljaju podaci Svrha obrade podataka Vrijeme čuvanja podataka
– adresa e-pošte
– odabir jezika

Oba podatka su obvezna.

Prilikom prijave na e-novosti (newsletter).

Odabir jezika određuje se automatski s obzirom na to koji je jezik korisnik odabrao kao jezik na kojem želi prikaz sadržaja web-mjesta.

- slanje e-novosti, stručnih članaka i drugih sadržaja u vezi s web-mjestom na unesenu adresu e-pošte

- priznavanje pogodnosti, popusta i sl. u vezi s proizvodima i uslugama ponuđača za pretplatnike na e-novosti

- evidentiranje potencijalnih pretplatnika

Do opoziva (odjave) od strane korisnika.
- ime
- prezime
- adresa e-pošte
- poduzeće
- telefon (nije obvezno)
- odabir jezika

Svi podaci su obvezni, osim ako za neki podatak nije određeno drugačije.

Prilikom ispunjavanja zahtjeva za ponudu od strane korisnika.

Odabir jezika određuje se automatski s obzirom na to koji je jezik korisnik odabrao kao jezik na kojem želi prikaz sadržaja web-mjesta.

- priprema ponude i slanje ponude na unesenu adresu e-pošte
- slanje e-novosti, stručnih članaka i drugih sadržaja u vezi s web-mjestom na unesenu adresu e-pošte
- priznavanje pogodnosti, popusta i sl. u vezi s proizvodima i uslugama ponuđača za pretplatnike na e-novosti
- evidentiranje potencijalnih pretplatnika i kontaktiranje e-poštom, telefonom ili na neki drugi način u svrhu sklapanja pretplatničkog odnosa

Do opoziva (odjave) od strane korisnika.
- ime
- prezime
- adresa e-pošte
- poduzeće
- telefon (nije obvezno)
- odabir jezika

Svi podaci su obvezni, osim ako za neki podatak nije određeno drugačije.

Prilikom ispunjavanja kontaktnog obrasca od strane korisnika. Popunjavanjem obrasca korisnik daje ponuđaču suglasnost za kontakt.

Odabir jezika određuje se automatski s obzirom na to koji je jezik korisnik odabrao kao jezik na kojem želi prikaz sadržaja web-mjesta.

- priprema ponude i slanje ponude na unesenu adresu e-pošte
- slanje e-novosti, stručnih članaka i drugih sadržaja u vezi s web-mjestom na unesenu adresu e-pošte
- priznavanje pogodnosti, popusta i sl. u vezi s proizvodima i uslugama ponuđača za pretplatnike na e-novosti
- evidentiranje potencijalnih pretplatnika

Do opoziva od strane korisnika.
– ime
– prezime
– adresa e-pošte

Svi podaci su obvezni.

Prilikom popunjavanja kontaktnog obrasca za potencijalne nositelje franšize ponuđača. - slanje franšiznog upitnika na temelju kojega ponuđač odlučuje je li kandidat prikladan za daljnje pregovore u vezi s dodjelom franšize
- evidentiranje potencijalnih nositelja franšize ponuđača

Do opoziva od strane korisnika.

III. Obrada podataka

Ponuđač će prikupljene podatke o korisnicima koristiti isključivo u namjene navedene u tablici pod točkom II. ove politike. Prije uporabe prikupljenih podataka u neke druge svrhe ponuđač će ishoditi suglasnost korisnika.

Ponuđač neće dostavljati prikupljene podatke trećim osobama, osim ako za to ne bude postojala zakonska osnova (npr. zahtjev suda ili drugih tijela i sl.).

Korisnik je upoznat i suglasan s tim da ponuđač može povjeriti pojedine zadatke u vezi s prikupljenim podacima trećim osobama (ugovorni obrađivači podataka). Treće osobe povjerene podatke obrađivat će isključivo u granicama ovlaštenja ponuđača i u skladu s namjenama definiranim u tablici pod točkom II. ove politike.

IV. Zaštita podataka i vrijeme čuvanja

Ponuđač će sve podatke o korisnicima čuvati u skladu s ovom politikom i zahtjevima za zaštitu osobnih podataka koje određuju zakonodavstvo Republike Slovenije i propisi Europske unije.

Podaci se ponuđaču u aplikaciji chemius.net dostavljaju putem sigurne veze (https). Ponuđač će redovito provoditi sigurnosno kopiranje podataka.

Korisnik je upoznat i suglasan je da ponuđač njegove podatke, koje mu je dostavio, čuva onoliko vremena koliko je navedeno u tablici pod točkom II. ove politike. Ostale podatke može čuvati onoliko koliko je nužno potrebno za ostvarenje namjene zbog koje su podaci prikupljeni, a zatim ih mora trajno izbrisati ili učinkovito anonimizirati tako da se određeni podatak više ne može povezati s određenim korisnikom.

V. Prava korisnika

Ponuđač će korisniku koji je prilikom registracije ili kasnije izrazio želju za primanjem elektroničkih poruka ponuđača omogućiti da u bilo kojem trenutku na razumljiv i jednostavan način otkaže to primanje.

Korisnik može u svakom trenutku promijeniti ili dopuniti svoje osobne podatke, što će učiniti slanjem e-poruke ponuđaču na info@bens-consulting.eu.

Korisnik može od ponuđača zahtijevati dopunjavanje ili ispravak podataka koji se odnose na njega i koji su nepotpuni ili pogrešni slanjem zahtjeva na info@bens-consulting.eu.

Zahtjevom poslanim na info@bens-consulting.eu korisnik može zahtijevati da mu ponuđač potvrdi prikuplja li ili obrađuje podatke koji se odnose na korisnika te koje podatke prikuplja i obrađuje. Zahtjev se može poslati jednom u 3 mjeseca.

Zahtjevom poslanim na info@bens-consulting.eu korisnik može zahtijevati da mu ponuđač pošalje elektroničku kopiju podataka koji se odnose na korisnika. Zahtjev se može poslati jednom u 3 mjeseca. Prije dostavljanja kopije podataka ponuđač ima pravo zahtijevati od korisnika da na primjeren način dokaže svoju istovjetnost. Ako ponuđač i nakon toga sumnja u istovjetnost korisnika, može odbiti njegov zahtjev.

Zahtjevom poslanim na info@bens-consulting.eu korisnik može zahtijevati da ponuđač trajno izbriše podatke koji se odnose na njega. Prije brisanja podataka ponuđač ima pravo zahtijevati od korisnika da na primjeren način dokaže svoju istovjetnost. Ako ponuđač i nakon toga sumnja u istovjetnost korisnika, može odbiti njegov zahtjev.

VI. Isključenje odgovornosti

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za korisnika jer je ponuđaču dostavio pogrešne, lažne, nepotpune ili neažurne podatke koji se odnose na korisnika.

Ponuđač ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati korisniku jer su se s njegovim podacima bez izričite suglasnosti ili dozvole ponuđača i usprkos uobičajenoj pažljivosti ponuđača upoznale ili ih dobile ili promijenile ili na neki drugi način obradile neovlaštene treće osobe.

Ponuđač ni u jednom slučaju, čak i ako nije primjenjivao uobičajenu pažnju, ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati za korisnika zbog slučajeva iz prethodnog stavka ove točke ako je takav slučaj posljedica činjenice da korisnik nije pažljivo čuvao podatke koji su potrebni za pristup određenim dijelovima web-mjesta (korisničko ime i lozinka). Korisnik je isključivo sam odgovoran za čuvanje podataka potrebnih za pristup određenim dijelovima web-mjesta (korisničko ime i lozinka).

O svakoj sumnji na zlouporabu svojih osobnih podataka ili podataka potrebnih za pristup određenim dijelovima web-mjesta (korisničko ime i lozinka) ili u slučaju sumnje na neovlašten upoznavanje s tim podacima, korisnik je dužan odmah obavijestiti ponuđača.

Kada je između ponuđača i korisnika uspostavljen ugovorni odnos, u svakom slučaju za isključivanje i ograničavanje odgovornosti ponuđača vrijede odredbe koje reguliraju taj odnos (ugovor, opći uvjeti i sl.).

VII. Završne odredbe

Nevaljanost bilo koje odredbe ove politike, bez obzira na razloge te nevaljanosti, ne znači nevaljanost politike u cjelini. U tom se slučaju nevaljana odredba smatra nenavedenom, a politika vrijedi i dalje bez nj

Na pravne odnose između korisnika i ponuđača primjenjuje se pravo Republike Slovenije i pravo Europske zajednice. Za rješavanje eventualnih sporova nadležan je stvarno nadležni sud u Ljubljani, Republika Slovenija.


X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/hr/ slažete se s korištenjem kolačića.