Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Kateri minimalni elementi etikete morajo biti navedeni, da se izognem težavam?

Ste se kdaj vprašali, katere elemente etikete je treba imeti navedene na etiketi nevarne kemikalije? Današnji zapis obravnava iskanje prave meje med obveznimi in priporočljivimi elementi etikete.

Pa poglejmo, kateri so osnovni elementi etikete:

 • ime, naslov in telefonska številka dobavitelja(-ev);
 • nazivna količina snovi ali zmesi v embalaži, ki je namenjena za splošno rabo, razen če je količina navedena na drugem mestu na embalaži;
 • identifikatorji izdelka (podatki, ki omogočajo določanje snovi ali zmesi);
 • piktogrami za nevarnost;
 • opozorilna beseda, če je potrebna;
 • stavki o nevarnosti, če so potrebni;
 • previdnostni stavki, če so potrebni;
 • razdelek za dodatne informacije o nevarnostih, če je to potrebno.

Obstajajo pa tudi izjeme, zlasti glede stavkov o nevarnosti (H stavki) in previdnostnih stavkov (P stavki).

V naslednjih primerih se lahko H in P stavki izključijo iz elementov etikete, če:

(a) vsebina pakiranca ne presega 125 ml in

(b) se snov ali zmes uvršča v eno ali več naslednjih skupin nevarnosti:

 1. oksidativni plini iz skupine 1;
 2. plini pod tlakom;
 3. vnetljive tekočine iz skupine 2 ali 3;
 4. vnetljive trdne snovi iz skupine 1 ali 2;
 5. samo reaktivne snovi ali zmesi vrste C do F;
 6. samo segrevajoče se snovi ali zmesi iz skupine 2;
 7. snovi ali zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, iz skupine 1, 2 ali 3;
 8. oksidativne tekočine iz skupine 2 ali 3;
 9. oksidativne trdne snovi iz skupine 2 ali 3;
 10. organski peroksidi vrste C do F;
 11. akutno strupene snovi iz skupine 4, če se snovi ali zmesi ne dobavljajo za splošno uporabo;
 12. snovi, ki dražijo kožo, iz skupine 2;
 13. snovi, ki dražijo oči, iz skupine 2;
 14. specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost – iz skupine 2 ali 3, če se snov ali zmes ne dobavlja za splošno uporabo;
 15. specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost – iz skupine 2, če se snov ali zmes ne dobavlja za splošno uporabo;
 16. nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost – iz skupine 1;
 17. (nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost – iz skupine 1 ali 2.

 

P stavki, pa se lahko dodatno izključijo iz elementov etikete, če:

(a) vsebina embalaže ne presega 125 ml; in

(b) snov ali zmes je razvrščena v eno ali več naslednjih kategorij nevarnosti

 1. vnetljivi plini iz skupine 2;
 2. strupenost za razmnoževanje: učinki na dojenje ali prek dojenja;
 3. nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost iz skupine 3 ali 4. 

 

Kaj pa piktogrami? Piktogrami so neposredno povezani s H stavki. In če H stavkov ni navedenih na etiketi, kaj potem velja za piktograme?

Piktogram(i), se lahko izključijo iz elementov etikete, če:

(a) vsebina embalaže ne presega 125 ml; in

(b) snov ali zmes je razvrščena v eno ali več naslednjih kategorij nevarnosti:

 1. Korozivno za kovine.

 

Če povzamem, vsaka snov ali zmes, ki je kategorizirana kot nevarna in je pakirana v embalaži, potrebuje etiketo. Etiketa pa tudi ni potrebna, kadar so elementi etikete jasno vidni na sami embalaži.

Vendar pa obstajajo izjeme, pri katerih lahko etiketo spremenimo oziroma odstranimo elemente etikete,  in smo še vedno v skladu z zakonodajo.  Vedeti, kdaj lahko izpustimo določene elemente etikete, je odlično orodje za olajšanje procesa označevanja in tako lahko svoj čas preusmerite v druge priložnosti.

Če ste še vedno v dvomih ali imate dodatna vprašanja, se ne obotavljajte stopiti v stik z mano preko elektronske pošte na spela.hudobivnik@bens-consulting.eu.

 
Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi | 26. Jan 2024

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.