Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Na kratko o bistvenih spremembah v novih varnostnih listih po Uredbi komisije (EU) 2020/878

Začela bom enako kot prejšnji prispevek, ker je to pomembno in vredno ponoviti.

S 1. januarjem 2023 bodo morali biti vsi varnostni listi izdani v skladu z novo predpisano obliko in vsebino, ki jo določa Uredba komisije (EU) 2020/878. Le-ta spreminja Prilogo II Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH) in podaja pravne zahteve za vsebino in obliko varnostnih listov. Več o tem bom pisala danes.

Poglejmo nekaj bistvenih sprememb, ki jih prinaša nov varnostni list glede na posamezne točke v njem.

Prva sprememba je že v točki 1 in sicer gre za snovi v nano obliki oziroma zahteve po navajanju le-teh v varnostnih listih. Po novem velja naslednje – če se varnostni list nanaša na eno  ali več nanooblik ali snovi, ki vključujejo nanomateriale, morate to v tem delu varnostnega lista navesti z besedo »nanooblika«.

Drugič, kadar gre za zmes z Unikatnim identifikatorjem formule (UFI) v skladu z oddelkom 5 dela A Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1272/2008, ste dolžni to UFI kodo navesti v varnostnem listu. (Še več prispevkov na temo UFI kod in PCN notifikacij najdete tukaj).

Nekaj sprememb je tudi pri navajanju nevarnosti v oddelku 2 varnostnega lista.

Spremembe v tej točki so namenjene izboljšanju komunikacije prek dobavne verige glede endokrinih motilcev. V točki 2.3. je po novem potrebno navesti informacije o tem:

  • ali snov izpolnjuje merila za obstojno, bioakumulativno in strupeno ali zelo obstojno in zelo bioakumulativno
  • ali je bila snov vključena na seznam, vzpostavljen v skladu s členom 59(1) Uredbe REACH, ker ima lastnosti endokrinih motilcev
  • ali je to snov, za katero je bilo ugotovljeno, da ima lastnosti endokrinih motilcev.

Še to, za zmes morate navesti informacije za vsako tako snov, ki je v zmesi prisotna v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 masnega %.

Toliko na kratko o nekaterih spremembah.

Naslednjič pa gremo še globje – podrobno, po poglavjih varnostnega lista si bomo pogledali  spremembe, ki jih prinaša Uredba 2020/878 v nov varnostni list.

In če za vse te prilagoditve nimate časa, smo tukaj mi – pišite mi in morda lahko tudi vam pomagamo tako učinkovito, kot tem podjetjem.


Dodelana fotografija: Avtor izvorne slike cottonbro studio, portal pexels.com


Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi UFI / PCN | 17. Nov 2022

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.