Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Prvič, 12. ATP začne dejansko veljati danes.

Drugič, gre za naslednje spremembe, ki lahko vplivajo na nekatere vaše varnostne liste:

 1. Spremembe splošnih mejnih vrednosti za upoštevanje prisotnosti snovi pri razvrščanju snovi ali zmesi. Primer: Za nekatere razrede nevarnosti (strupenost pri vdihavanju oz. aspiracijska toksičnost (H304), specifična strupenost za ciljne organe, enkratna izpostavljenost, kategorija 3 (H335, H336)) so se znižale splošne mejne vrednosti, in sicer iz 10 % oz. 20 % na 1 %.
 2. Določena so nova merila za kategorizacijo vnetljivih plinov. V tem primeru gre predvsem določitev (in označevanje) novih kategorij vnetljivih plinov.
 3. Pri eksplozivih je določen nov razred nevarnosti - desenzibilizirani eksplozivi (H206, H207, H208). Uredba uvaja nov razred nevarnosti, to so desenzibilizirani eksplozivi, in nove H stavke za njihovo označevanje (H206, H207, H208).
           
 4. Spremembe pri navajanju stavka EUH208. Pri snoveh, ki so razvrščene kot povzročitelj preobčutljivosti kože (H317) ali povzročitelj preobčutljivosti dihal (H334) s posebno mejno koncentracijo, velja, da jih je potrebno v EUH208 stavek navesti pri desetini posebne mejne koncentracije.
 5. Sprememba Uredbe CLP (12. ATP) uveljavlja, da lahko besedilo previdnostnih stavkov (P stavki) malenkostno odstopa od besedila, ki je predpisano. Predpisani sta tudi novi obliki P103 in P280 stavkov, na novo sta dodana stavka P212 in P503.

Podrobneje je o vseh teh spremembah pisal kolega Luka Rifelj. Članek si preberite tukaj.

Tretjič, kaj boste naredili sedaj, ko poznate te spremembe?

Če ste dobavitelji zmesi ali snovi, zahtevajte nove varnostne liste od svojih dobaviteljev oziroma proizvajalcev in preverite, če se je kaj spremenilo od zadnje različice (razvrstitev oziroma označitev).

Od 17. oktobra 2020 bi morali biti vsi proizvodi, za katere je to zahtevano, označeni in razvrščeni v skladu s kriteriji CLP, ki jih posodablja 12. ATP.

Če ste formulator zmesi, ravno tako zahtevajte varnostne liste za vaše surovine, ki morajo biti razvrščene v skladu z 12. ATP-jem.

Če so varnostni listi posodobljeni, preverite razvrstitve vaših proizvodov.

V kolikor se razvrstitev proizvodov spremeni, morate posodobiti varnostne liste za te proizvode in jih tudi ustrezno na novo označiti.

Če imate varnostne liste v ChemiusExpert storitvi, smo za uskladitev vaših varnostnih listov z 12. ATP poskrbeli mi.

V kolikor potrebujete pomoč pri razumevanju zahtev, ki jih prinaša 12. ATP, smo vam kot po navadi z veseljem na voljo za svetovanje.

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 19. Oct 2020

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.