Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Prispevek »UFI, PCN in biocidni proizvodi« je sprožil kar nekaj odzivov in vprašanj. 

Eden takih, ki se mi zdi za zanimiv tudi za objavo, se nanaša na razumevanje zapisa o PCN notifikaciji biocidnih proizvodov: 

"Za biocidne proizvode za potrošniško uporabo, ki so v Sloveniji priglašeni po nacionalnem postopku priglasitve ali avtorizirani v skladu z BPR, UFI in PCN ne bosta potrebna do 1.1.2025 oziroma do spremembe formulacije – če so bili oz. bodo vpisani v register biocidnih proizvodov pred 1.1.2020.

Vprašanja vezana na zgornji zapis so bila:

  • Ali je to veljavno samo za Slovenijo na podlagi uradnega mnenja z Ministrstva?
  • Ali je to podobno  v ostalih državah članicah?
  • Kako so klasificirane nove registracije prek R4BP glede UFI in PCN, kot na primer administrativna sprememba obstoječe registracije ali pa zaporedno medsebojno priznavanje dovoljenj? 

Moj odgovor, ki je sicer precej strokoven in zaradi narave vprašanj ne more biti drugačen, si lahko preberete v nadaljevanju: 

Odstavek 1.4 Priloge VIII Uredbe CLP št. 1272/2008 navaja: 

"Uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki so predložili informacije v zvezi z nevarnimi zmesmi organu, imenovanemu v skladu s Členom 45(1), pred datumi veljavnosti, navedenimi v oddelkih 1.1, 1.2 in 1.3, ter ki niso v skladu s to prilogo, glede teh zmesi niso zavezani k izpolnjevanju zahtev iz te priloge do 1. januarja 2025.

V Sloveniji je organ, imenovan v skladu s Členom 45(1), Urad za Kemikalije, ki tudi vodi postopke priglasitve in avtorizacije biocidnih proizvodov. V postopku priglasitve biocidnega proizvoda se Uradu za Kemikalije sporoči podatke o biocidnem proizvodu, ki izpolnjujejo pogoje v tem odstavku. Biocidni proizvodi so torej vpisani v ISK, do katerega ima dostop tudi Center za zastrupitve. 

Pri ostalih državah članicah ni nujno, da je organ, ki ureja priglasitve biocidnih proizvodov, isti, kot organ imenovan v skladu s Členom 45(1). Možno je sicer, da je poleg priglasitve oz. avtorizacije treba sporočiti podatke še na organ, ki nadzoruje pretok informacij do centrov za zastrupitve. V tem primeru so informacije predložene ustreznemu organu in bi taka prijava dovoljevala, da se UFI/PCN izvedeta do 1. januarja 2025.  Zaradi tega se je potrebno o obveznostih UFI/PCN za biocide pozanimati pri vsaki državi članici posebej. 

Prav zaradi tega bo treba v Sloveniji FFS-je za splošno uporabo označevati z UFI in prijavljati po PCN takoj po 1.1.2020. Postopke registracije namreč ne vodi Urad za Kemikalije, ki je organ, imenovan v skladu s Členom 45 (1), ampak Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. FFS-ji so vpisani v register, da katerega Center za zastrupitve nima dostopa. 

V primeru zaporednega medsebojnega priznavanja dovoljenj za biocide po 1.1.2020 in sledečemu dajanju na trg v državi članici, kjer se bo zaporedno medsebojno priznavanje dovoljenj izvedlo, sta UFI in PCN obvezna takoj, saj pred 1.1.2020 zahteve iz odstavka 1.4 niso izpolnjene (npr. v Sloveniji biocidni proizvod še ni vpisan v register biocidnih proizvodov, do katerega ima dostop center za zastrupitve).

Isto velja za spremembe obstoječe registracije, ki vključujejo nova trgovska imena in spremembe formulacije.

Upam, da sem z zgornjim pojasnilom pomagal še komu. Če imate še kakšno vprašanje, ki se dotike zgornje teme, pa me le kontaktirajte.

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
UFI / PCN | 11. Jun 2019

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.