Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Po ECHA-ini objavi portala za oddajo notifikacij PCN počasi pridobivamo informacije o tem, kako bo sistem deloval v praksi in kako naj se podjetja na to pripravijo.

Eno od vprašanj, ki smo ga prejeli od vas, je naslednje:

V Sloveniji se lahko podjetje izogne prvim rokom za UFI in PCN če nevarne zmesi, ki jih vnaša oz. proizvaja, prijavi na Urad za kemikalije prek nacionalnega sistema sporočanja podatkov v ISK (Informacijski sistem za kemikalije). Kaj pa nevarne zmesi, za katere v skladu s Pravilnikom o sporočanju podatkov za kemikalije ni treba sporočati podatkov (npr. sveče, gnojila, nafte in naftni derivati za gorivo / kurjavo)? In kaj v primeru biocidnih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev, ki se jih v ISK sploh ne sme prijavljati?

V današnjem prispevku odgovarjamo na ta vprašanja.

  1. Biocidni proizvodi

Za biocidne proizvode za potrošniško uporabo, ki so v Sloveniji priglašeni po nacionalnem postopku ali avtorizirani, UFI in PCN ne bosta potrebna do 1.1.2025 oziroma do spremembe formulacije – če so bili oz. bodo vpisani v register biocidnih proizvodov pred 1.1.2020.

  1. Fitofarmacevtska sredstva

Za fitofarmacevtska sredstva ta izjema žal ne velja. Za vsa fitofarmacevtska sredstva, ki so v Sloveniji dana v promet za potrošniško uporabo, sta UFI in PCN obvezna od 1.1.2020. Tem podjetjem svetujemo, da njihove proizvajalce oz. prve uvoznike kontaktirajo glede njihovih obveznosti prijave PCN in kod UFI.

  1. Nevarne zmesi, za katere ni treba sporočati podatkov po nacionalnem postopku

Dejansko so te kemikalije v pravilniku opredeljene kot kemikalije, za katere ni treba sporočiti podatkov. V primeru zmesi, ki spadajo v kategorije izjem glede na pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije (gnojila, sveče, cementi in podobno), podjetjem svetujemo, da jih vseeno prijavijo. Postopek prijave v ISK je namreč enostavnejši od PCN postopka.

Za določene kategorije kemikalij, za katere v ostalih delih Uredbe CLP veljajo določene izjeme – goriva, cementi in podobno – še potekajo dogovori z industrijo o točnem izvajanju zakonskih določb iz Priloge VIII, zato lahko na tem področju pride še do sprememb.

Do datuma začetka veljave zakonskih obveznosti iz Priloge VIII Uredbe CLP je le še dobre pol leta. Ne glede na vaše mesto v dobavni verigi nevarnih kemikalij se je na 1. 1. 2020 smotrno pripraviti, saj bodo spremembe vplivale na vse člene v dobavnih verigah – od proizvajalcev surovin in formulatorjev do distributerjev.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
UFI / PCN | 04. Jun 2019

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.