Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Katere aktivne snovi za biocide bodo odobrene v letu 2022 in kaj to pomeni za vas?

Včeraj je Urad RS za kemikalije objavil obvestilo glede sprejetih izvedbenih aktov od julija do sredine oktobra 2023 glede odobritev, neodobritev ali odložitvijo datuma izteka odobritev biocidnih aktivnih snovi.

Odobritve biocidnih aktivnih snovi:

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1421 z dne 6. julija 2023 o odobritvi žveplovega dioksida, sproščenega iz natrijevega metabisulfita, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 9.

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1530 z dne 6. julija 2023 o odobritvi Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakta, pridobljenega iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium z ogljikovodikovimi topili, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18.

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1429 z dne 7. julija 2023 o odobritvi ekstrakta Chrysanthemum cinerariaefolium, pridobljenega iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium s superkritičnim ogljikovim dioksidom, kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 18.

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2088 z dne 28. septembra 2023 o odobritvi reakcijske zmesi N,N-didecil-N-(2-hidroksietil)-N-metilamonijevega propionata in N,N[1]didecil-N-(2-(2-hidroksietoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata in N,N-didecil-N- (2-(2-(2-hidroksietoksi)etoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8.

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2089 z dne 28. septembra 2023 o odobritvi reakcijske zmesi N,N-didecil-N-(2-hidroksietil)-N-metilamonijevega propionata in N,N[1]didecil-N-(2-(2-hidroksietoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata in N,N-didecil-N- (2-(2-(2-hidroksietoksi)etoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata kot aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrst proizvodov 2 in 4.

Kaj je ob tem pomembno vedeti? 

Če želite še naprej dajati v promet ali uporabljati biocid, ki je sedaj priglašen, in vsebuje samo eno aktivno snov, ki bo odobrena, potem morate vložiti vlogo:

  • za dovoljenje (avtorizacija), ali
  • za medsebojno priznavanje (avtorizacija)

in sicer najkasneje na dan odobritve aktivne snovi. 

Običajno to naredi proizvajalec biocidnega proizvoda. Če ste samo distributer, predlagam, da preverite pri proizvajalcu, ali ima namen vložiti vlogo tudi za Slovenijo.

Drugič, če vsebuje vaš biocid več kot eno aktivno snov, potem morate vlogo za dovoljenje vložiti najpozneje na dan odobritve zadnje aktivne snovi za to vrsto proizvoda.

Če vloge ne boste oddali pravočasno, morate priglašen biocid v roku 6 mesecev od datuma odobritve aktivne snovi umakniti iz prometa. Uporaba obstoječih zalog pa je v tem primeru možna do 365 dni od datuma odobritve aktivne snovi.

Sprejetih je bilo tudi nekaj neodobritev biocidnih aktivnih snovi:

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1424 z dne 5. julija 2023 o neobnovitvi odobritve akroleina za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 12.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2052 z dne 25. septembra 2023 o neodobritvi srebrovega natrijevega vodikovega cirkonijevega fosfata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 4.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2377 z dne 28. septembra 2023 o neodobritvi srebrovega bakrovega zeolita kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 4.

Biocidni proizvodi, ki vsebujejo te aktivne snovi za navedene vrste proizvoda in so priglašeni, se bodo v enem letu po začetku veljavnosti izvedbenega sklepa Komisije izbrisali iz registra biocidnih proizvodov za neodobreno vrsto proizvodov – do takrat jih torej lahko še dajete v promet.

Uporaba obstoječih zalog biocidnega proizvoda pa je dovoljena največ 18 mesecev po datumu sprejete odločitve o neodobritvi posamezne aktivne snovi.

Nekaj datumov izteka odobritve aktivnih snovi je bilo odloženih:

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2380 z dne 28. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve bazičnega bakrovega karbonata za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2100 z dne 28. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve bakrovega (II) oksida za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2101 z dne 28. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve sulfuril fluorida za uporabo v biocidnih proizvodih vrst proizvodov 8 in 18.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2378 z dne 28. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve alfakloraloze za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 14.

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2386 z dne 29. septembra 2023 o odložitvi datuma izteka odobritve bakrovega hidroksida za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8. 

Celoten seznam odobrenih aktivnih snovi Unije vam je na voljo na spletni strani ECHA tukaj

Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju zahtev biocidne zakonodaje, vam lahko pomagamo. Pišite nam na info@bens-consulting.eu


Avtor originalne fotografije Pete Linforth portal Pixabay


Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Biocidi | 19. Oct 2023

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.