Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Bliža se rok za REACH omejitev iz priloge XVII o perfluorokarboksilnih kislinah (PFCA C9–C14), njihovih soli in povezanih snovi

Omejitev 68 v Prilogi XVII o perfluorokarboksilnih kislinah, ki vsebujejo 9 do 14 ogljikovih atomov v verigi (C9-C14 PFCA), njihovih soleh in snoveh, povezanih s C9-C14 PFCA, je navedena v UREDBI KOMISIJE (EU) 2021/1297 –  s splošnim rokom 25. februar 2023.

“Linearne in razvejane perfluorokarboksilne kisline, ki vsebujejo od 9 do 14 ogljikovih atomov v verigi (v nadaljnjem besedilu: PFCA C9–C14), njihove soli in snovi, povezane s PFCA C9–C14 (Snovi, povezane s PFCA C9–C14, so snovi, za katere glede na njihovo molekularno strukturo velja, da se lahko razgradijo ali pretvorijo v PFCA C9–C14), se trenutno v Uniji pojavljajo predvsem kot nenamerni soprodukti pri proizvodnji perfluoriranih in polifluoriranih snovi, ki vsebujejo ogljikovo verigo z manj kot devetimi ogljikovimi atomi, kot je perfluorooktanojska kislina (PFOA).

Poleg tega je možno, da bi podjetja v prihodnosti razmišljala o uporabi PFCA C9–C14, njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9–C14, kot nadomestkov za PFOA, njihove soli in povezane snovi, zlasti po začetku veljavnosti omejitev PFOA v zakonodaji Unije. Zato je treba preprečiti možnost proizvodnje in uporabe v prihodnosti, ki bi povzročili povečanje izpustov v okolje.”

Uredba vpelje omejitev za sledečo vrsto snovi:

„68. Linearne in razvejane perfluorokarboksilne kisline s formulo CnF2n+1–C(=O)OH, pri čemer je n = 8, 9, 10, 11, 12 ali 13 (PFCA C9–C14), vključno z njihovimi solmi in vsemi njihovimi kombinacijami.

Vsaka snov, povezana s PFCA C9–C14, ki ima perfluoro skupino s formulo CnF2n+1–, ki je neposredno vezana na drug ogljikov atom, pri čemer je n = 8, 9, 10, 11, 12 ali 13, vključno z njihovimi solmi in vsemi njihovimi kombinacijami.

Vsaka snov, povezana s PFCA C9–C14, ki ima kot enega od strukturnih elementov perfluoro skupino s formulo CnF2n+1–, ki ni neposredno vezana na drug ogljikov atom, pri čemer je n = 9, 10, 11, 12, 13 ali 14, vključno z njihovimi solmi in vsemi njihovimi kombinacijami.

Naslednje snovi so izvzete iz te oznake:

—CnF2n+1–X, pri čemer je X = F, Cl ali Br

in n = 9, 10, 11, 12, 13 ali 14, vključno s kakršnimi koli njihovimi kombinacijami;

—CnF2n+1–C(=O)OX’, pri čemer je n > 13 in X’ = katera koli skupina, vključno s solmi.

Nekatere CAS in EC številke snovi, ki spadajo pod to omejitev, najdete tukaj na ECHI.

Name EC no. CAS no.
Pentakozafluorotridekanojska kislina 276-745-2 72629-94-8
Perfluorononan-1-ojska kislina 206-801-3 375-95-1
Henikozafluoroundekanojska kislina 218-165-4 2058-94-8
Trikozafluorododekanojska kislina 206-203-2 307-55-1
Nonadekafluorodekanojska kislina 206-400-3 335-76-2
Heptakozafluorotetradekanojska kislina 206-803-4 376-06-7

Poglejmo si omejitev:

 1. Se ne proizvajajo ali dajejo v promet kot samostojne snovi od 25. februarja 2023.

 2. Se od 25. februarja 2023 ne uporabljajo ali dajejo v promet:

(a )kot sestavina drugih snovi;

(b) v zmeseh;

(c) v izdelkih,

razen če je koncentracija v snovi, zmesi ali izdelku nižja od 25 ppb za vsoto PFCA C9–C14 in njihovih soli ali 260 ppb za vsoto snovi, povezanih s PFCA C9–C14.

Kot lahko vidimo, gre za precej strogo splošno omejitev.


Vendar pa obstaja precej dolg seznam odstopanj od omejitve z različnimi roki, ki jih je treba imeti v mislih. Gre za dolg seznam, vendar se splača prebrati, če uporabljate/dajete v promet zmesi ali izdelke, ki vsebujejo take snovi. Če nimate časa prebrati vsega tega, samo skočite na zadnji del mojega članka, kjer dajem nasvete, kako se soočiti s to omejitvijo.

Poglejmo si torej še odstopanja od omejitve:

 1. Z odstopanjem od odstavka 2 je mejna koncentracija 10 ppm za vsoto PFCA C9–C14, njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9–C14, kadar so prisotne v snovi, ki se uporablja kot transportirani izolirani intermediat, če so izpolnjeni pogoji iz točk (a) do (f) člena 18(4) te uredbe za proizvodnjo fluorokemikalij z dolžino verige perfluoroogljikovodikov, ki je enaka ali krajša od 6 ogljikovih atomov. Komisija to omejitev pregleda najpozneje 25. avgusta 2023.

 2. Odstavek 2 se uporablja od 4. julija 2023 za:
 • olje- in vodoodbojne tekstilne materiale za zaščito delavcev pred nevarnimi tekočinami, ki predstavljajo tveganje za njihovo zdravje in varnost;
 • proizvodnjo politetrafluoretilena (PTFE) in poliviniliden fluorida (PVDF) za izdelavo:

—visokozmogljivih in proti koroziji odpornih membran za plinske filtre, membran za vodne filtre ali membran za medicinski tekstil;

—opreme za toplotne izmenjevalnike za industrijsko odpadno toploto;

—industrijskih tesnilnih mas, ki lahko preprečijo uhajanje hlapnih organskih spojin in delcev PM2,5.

 1. Z odstopanjem od odstavka 2 se uporaba PFCA C9–C14, njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9-C14, dovoli do 4. julija 2025 za:
 • fotolitografijo ali jedkanje v proizvodnji polprevodnikov;
 • fotografske premaze, ki se nanašajo na filme;
 • medicinske pripomočke za invazivne posege in vsaditev;
 • gasilno peno za dušenje hlapov tekočih goriv in za požare tekočih goriv (požari razreda B), ki je že vgrajena v sisteme, vključno z mobilnimi in fiksnimi sistemi, pod naslednjimi pogoji:

—gasilna pena, ki vsebuje ali lahko vsebuje PFCA C9–C14, njihove soli in snovi, povezane s PFCA C9–C14, se ne uporablja za usposabljanje;

—gasilna pena, ki vsebuje ali lahko vsebuje PFCA C9–C14, njihove soli in snovi, povezane s PFCA C9–C14, se ne uporablja za preizkušanje, razen če se zajamejo vsi izpusti;

—od 1. januarja 2023 je uporaba gasilne pene, ki vsebuje ali lahko vsebuje PFCA C9–C14, njihove soli in snovi, povezane s PFCA C9–C14, dovoljena samo na lokacijah, kjer se lahko zajamejo vsi izpusti;

—zaloge gasilne pene, ki vsebuje ali lahko vsebuje PFCA C9–C14, njihove soli in snovi, povezane s PFCA C9–C14, se upravljajo v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2019/1021.

 1. Odstavek 2(c) se ne uporablja za izdelke, ki se dajo v promet pred 25. februarjem 2023.

 2. Odstavek 2 se ne uporablja za premaz pločevink za tlačne inhalatorje z merjenim odmerkom do 25. avgusta 2028.
 3. Odstavek 2(c) se uporablja od 31. decembra 2023 za:

(a) samostojne polprevodnike;

(b) polprevodnike, vgrajene v delno dokončano in dokončano elektronsko opremo.

 1. Odstavek 2(c) se uporablja od 31. decembra 2030 za polprevodnike, ki se uporabljajo v nadomestnih delih za dokončano elektronsko opremo, dano na trg pred 31. decembrom 2023.

 2. Do 25. avgusta 2024 je mejna koncentracija iz odstavka 2 za vsoto PFCA C9–C14 v fluoroplastih in fluoroelastomerih, ki vsebujejo perfluoroalkoksi skupine, 2 000 ppb. Od 25. avgusta 2024 je mejna koncentracija za vsoto PFCA C9–C14 v fluoroplastih in fluoroelastomerih, ki vsebujejo perfluoroalkoksi skupine, 100 ppb. Vsem emisijam PFCA C9–C14 med proizvodnjo in uporabo fluoroplastov in fluoroelastomerov, ki vsebujejo perfluoroalkoksi skupine, se je treba izogibati in jih, če to ni mogoče, zmanjšati, kolikor je to tehnično in praktično izvedljivo. To odstopanje se ne uporablja za izdelke iz odstavka 2(c). Komisija to odstopanje pregleda najpozneje 25. avgusta 2024.

 3. Mejna koncentracija iz odstavka 2 za vsoto PFCA C9–C14, kadar so prisotne v mikroprahovih iz PTFE, pridobljenih z ionizirajočim sevanjem ali termično razgradnjo, ter v zmeseh in izdelkih za industrijsko in poklicno uporabo, ki vsebujejo mikroprahove iz PTFE, je 1 000 ppb. Med proizvodnjo in uporabo mikroprahov PTFE se je treba izogniti vsakršnim emisijam PFCA C9–C14, če to ni mogoče, pa jih je treba zmanjšati, kolikor je to tehnično in praktično izvedljivo. Komisija to odstopanje pregleda najpozneje 25. avgusta 2024.

 4. Za namene tega vnosa so snovi, povezane s PFCA C9–C14, snovi, za katere glede na njihovo molekularno strukturo velja, da se lahko razgradijo ali pretvorijo v PFCA C9–C14.“

Zdaj, ko smo šli skozi omejitev in vsa odstopanja, naj predlagam, kaj bi morali storiti glede tega.

Najprej morate ugotoviti, ali so zadevne snovi prisotne v vaših proizvodih. Če ste distributer, bi morali te informacije dobiti iz dobavne verige.

Drugič, preverite, če vaši proizvodi spadajo v odstopanje s poznejšimi roki omejitve

Tretjič, če vaši proizvodi spadajo pod odstopanje, potem lahko sledite odstopanju.

Če za vaše proizvode ni mogoče uporabiti nobenega odstopanja, jih po 25. februarju 2023 ne smete več uporabljati ali dajati v promet, v skladu z omejitvijo.

Če potrebujete pomoč pri tej REACH omejitvi, vam lahko pomagamo. Pišite nam na info@bens-consulting.eu in opišite vaše izzive.Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
REACH | 23. Feb 2023

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.