Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

V praksi velikokrat naletimo na sledečo situacijo. Stranki je dobavitelj dostavil enako kemikalijo kot prej, spremenilo se je le trgovsko ime kemikalije.  
 
Vprašanje, ki se takoj pojavi s strani stranke je, ali je potrebno ponovno prijaviti kemikalijo v slovenski Informacijski sistem za kemikalije (ISK), ki ga vodi Urad Republike Slovenije za kemikalije. 
 
Kratek odgovor je: da. Čeprav gre za »sinonim«, je potrebno kemikalijo z novim trgovskim imenom prijaviti v ISK. 
 
Od kod podlaga za takšen odgovor? 
 
Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije v 3. členu opredeljuje, kdaj je potrebno prijaviti kemikalijo v ISK: 

»(1) Najpozneje ob prvi prepustitvi kemikalije tretjemu ali ob prvem vnosu kemikalije v Republiko Slovenijo mora zavezanec za vsako nevarno kemikalijo, ki je glede na njene lastnosti razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1221 z dne 24. julija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 197 z dne 25. 7. 2015, str. 10), uradu sporočiti naslednje podatke: 

 1. splošni podatki zavezanca,
 2. trgovsko ime kemikalije,
 3. označevanje kemikalije in varnostni list,
 4. kemijska sestava.«

Novo trgovsko ime se torej šteje za novo kemikalijo.  

V Prilogi 1 omenjenega pravilnika lahko preverite, za katere kemikalije ni potrebno sporočiti podatkov v ISK.  
V Prilogi 2 istega pravilnika pa je navedeno, za katere kemikalije je potrebno poročanje letnih količin. 
 
Kot smo lahko videli, gre za razmeroma enostavno spremembo pri dobavi kemikalije, ki pa zahteva ukrepanje z vaše strani oziroma vašega svetovalca za kemikalije. Zato je pomembno, da se zavedate svojih zakonskih obveznosti, da jih lahko pravočasno izpolnite.  

Če vam primanjkuje časa za spremljanje in izpolnjevanje kemijske zakonodaje, vam lahko pomagamo. Oddaljeni smo le en klic (041 979 800) ali en e-mail (info@bens-consulting.eu).
 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Ostalo | 01. Feb 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.