Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Če uporabljate vse kemikalije zgolj za vašo dejavnost – na primer, uporaba za ličenje vozil – potem ne potrebujete imeti imenovanega svetovalca za kemikalije.

Kljub zgoraj navedemu, pa morate pridobiti dovoljenje za njihovo uporabo, če vaše kemikalije zapadejo v kategorije, ki jih določa 4. odstavek 44. člena Zakona o kemikalijah (ZKEM):

»Pravne in fizične osebe, ki v Republiki Sloveniji uporabljajo nevarne kemikalije, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot:

 • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,
 • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
 • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
 • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,
 • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,

morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa ta zakon in imeti dovoljenje za njihovo uporabo.«

Kako lahko sami hitro identificirate ali vaše kemikalije sodijo med zgoraj opisane nevarne kemikalije?

Gre za nevarne kemikalije, ki so razvrščene s sledečimi H stavki:

 • akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3 (1, H310.2, H301, H310.1, H310.2, H311, H330.1, H330.2, H331),
 • mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B (1A, H340.1B),
 • rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B (1A, H350.1B),
 • strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B (1A, H360.1B (F, F, FD,...)),
 • specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H370),
 • specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1 (H372).

Te stavke pa lahko preverite na etiketah (ali varnostnih listih) vaših proizvodov, ki jih uporabljate.

Kemijska zakonodaja je večkrat kot sudoku. Če ne zložiš vsa polja pravilno, se stvar ne izide. Tudi pri kemijski zakonodaji so detajli pomembni in lahko pomenijo razliko med mirnim poslovanjem in denarno kaznijo.

Če potrebujete pomoč pri obvladovanju kemijske zakonodaje, mi pišite.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi Ostalo | 07. Jun 2021

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.