Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Oglejte si aprilske novosti (različica 7.1., z dne 4. aprila 2021) in trenutni status držav članic v zvezi z uvedbo Priloge VIII k Uredbi CLP.

Prejel sem številne emaile, da ta tabela ni povsem jasna. Zato sem se danes odločil za drugačen pristop – podal vam bom informacije glede vsebine te tabele na strani 5.

Pričnimo s prvim stolpcem z naslovom »Pripravljenost države članice za sprejem obvestil prek portala za oddajanje ECHA«. Kljub učenemu imenu gre pravzaprav za to, katere države so povezane z ECHA portalom.

Ker se vsak mesec število držav, ki še vedno NE sprejemajo obvestil PCN prek portala ECHA, stalno zmanjšuje, bi najprej rad izpostavil prav njih. Ostalo je še 7 držav:

 • Belgija,
 • Bolgarija,
 • Češka republika,
 • Islandija,
 • Lihtenštajn,
 • Luksemburg in
 • Slovaška.

Omenjene države trenutno še vedno uporabljajo svoje sisteme. To pomeni, da je do preklica za pošiljanje obvestil treba uporabiti njihov državni sistem.

Vse ostale države (23) so že povezane s portalom ECHA, tako da obvestila PCN lahko pošiljate prek portala za pošiljanje ECHA. V aprilu so se pridružile zadnje tri države, in sicer Malta, Romunija in Španija.

Naslednje kar morate vedeti je, katere možnosti za pošiljanje so na voljo (stolpec 2 v tabeli na strani 5). Dve možnosti imate na voljo.

Prva je, da je obvestila PCN mogoče sprejeti le prek portala ECHA, po tem, ko je bila potrjena povezava. Oglejte si seznam držav, ki sodijo v to kategorijo – Avstrija, Ciper, Danska, Estonija, Finska, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Litva, Madžarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska.

Druga možnost je, da je obvestila PCN mogoče prejeti prek portala ECHA ALI državnega sistema. Oglejte si seznam držav, ki sodijo v to kategorijo – Belgija, Francija, Latvija, Nemčija in Portugalska.

Žal ta seznam ni dokončen, saj za nekatere države – Bolgarijo, Češko republiko, Lihtenštajn in Luksemburg – te informacije še niso na voljo.

Ko države omogočijo prejemanje obvestil PCN in možnosti glede ustreznega sistema za pošiljanje, je treba uporabiti pravi jezik za obvestila PCN (stolpec 3 v tabeli na strani 5).

Znova imate na voljo dve možnosti, kar je odvisno od držav, za katere želite omogočiti obvestila PCN.

Večina držav sodi v kategorijo, kjer lahko uporabite angleščino ALI uradni jezik države članice. Te države so – Belgija, Danska, Estonija, Hrvaška, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija in Švedska.

Toda obstajajo tudi države, ki obvestila PCN sprejemajo le v uradnem jeziku države članice. Te so – Avstrija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Finska, Francija, Grčija, Lihtenštajn, Madžarska, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

Kaj pa plačilo pristojbin?

Večina držav (stolpec 4 v tabeli na strani 5) za obvestila PCN ne zaračunava pristojbin. Mednje uvrščamo Avstrijo, Bolgarijo, Ciper, Češko republiko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Latvijo, Litvo, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, Slovenijo, Švedsko, Španijo in Romunijo.

Štiri države – Belgija, Češka republika, Lihtenštajn in Luksemburg – še niso opredelile svojega stanja, kar pomeni, da bodo morda uvedle pristojbine. To stanje se bo sčasoma spremenilo. Zadnji dve državi na primer, ki sta se odločili, da ne bosta zaračunavali pristojbin, sta Hrvaška in Španija.

Obstajata pa dve državi, v katerih morate lokalnim organom plačati pristojbino za omogočanje obvestil PCN. Ti dve državi sta Madžarska in Italija.

Nazadnje si bomo ogledali, kdaj lahko svoje zmesi predstavite na trgu (stolpec 5 v tabeli na strani 5). Na voljo imate dve možnosti.

Zmes lahko predstavite na trgu tik po potrditvi, da je dokumentacija prestala postopke samodejnega preverjanja na portalu. V to kategorijo uvrščamo naslednje države članice – Avstrijo, Ciper, Dansko, Estonijo, Finsko, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Slovaško, Slovenijo, Švedsko in Romunijo.

Nato pa imamo države – Francijo, Italijo, Nemčijo in Španijo –, v katerih je treba počakati na potrditev v oddanem poročilu, da je dokumentacijo prejel priglašeni organ države članice.

In nenazadnje imamo tudi države, pri katerih te informacije še niso znane, npr. v Belgiji, Bolgariji, Češki republiki, Lihtenštajnu in Luksemburgu. 

Kot lahko vidite v mesečnih pregledih, počasi prehajamo na en postopek obveščanja in sistem PCN. Še vedno pa morate pri pošiljanju obvestilo PCN biti pozorni na razlike med nekaterimi državami.

Če nimate časa ali energije, da bi te razlike poiskali sami, mi pišite in pomagal vam bom.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
UFI / PCN | 17. May 2021

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.