Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Pred kratkim sem prejela 6 vprašanj, vezanih na varnostne liste. Ker so odgovori precej obsežni, danes z vami delim najprej prve tri odgovore. Preostale tri pa objavim čez kakšen dan ali dva ...

  1. Kdaj je dobavitelj dolžan predložiti varnostni list?

Uredba REACH (31. člen) pravi: "Dobavitelj snovi ali zmesi dostavi prejemniku snovi ali zmesi varnostni list, izpolnjen v skladu s Prilogo II. Varnostni list se dostavi v uradnem jeziku držav(-e) članic(-e), v katerih (kateri) se snov ali  zmes daje v promet, razen če zadevna država članica določi drugače."

Varnostni list je torej treba zagotoviti, ko se kemikalija da v promet. Dajanje v promet pa pomeni dobavo ali prepustitev tretjemu bodisi za plačilo bodisi neodplačno. Uvoz se tako že smatra za dajanje v promet.

  1. Ali mora biti SLO verzija varnostnega lista natančen prevod ANG verzije ali mora biti prirejena slovenski zakonodaji?

V Smernicah za pripravo varnostnih listov, je navedeno:

"Kadar obstaja dobavna veriga, se zahteve iz uredbe REACH v zvezi z zagotavljanjem varnostnih listov uporabljajo na vsaki stopnji dobavne verige.

Začetno odgovornost za pripravo varnostnega lista imajo proizvajalec, uvoznik ali edini zastopnik, ki morajo predvideti, kolikor je to razumno izvedljivo, možne uporabe snovi ali zmesi.

Tudi udeleženci vzdolž dobavne verige morajo zagotoviti varnostni list, pri čemer izhajajo iz podatkov, ki so jih prejeli od svojih dobaviteljev, preverjajo primernost teh podatkov in dodajajo nove, da ustrežejo posebnim potrebam svojih strank.

V vsakem primeru so za vsebino varnostnega lista odgovorni dobavitelji snovi ali zmesi, za katero je potreben varnostni list, čeprav ga morda niso sami pripravili. V takšnih primerih so podatki, ki so jih navedli njihovi dobavitelji, nedvomno koristen in ustrezen vir podatkov, ki jih uporabljajo pri sestavljanju lastnih varnostnih listov. Kljub temu so odgovorni za točnost podatkov v varnostnih listih, ki jih zagotovijo (to velja tudi za varnostne liste, razdeljene v jezikih, ki se razlikujejo od prvotnega jezika varnostnega lista)."

Slovenska verzija varnostnega lista torej ni dobesedni prevod angleške verzije, temveč je dokument usklajen s slovensko zakonodajo.

  1. Ali mora biti v glavi dokumenta (varnostnega lista) zapisano: SDS is in accordance with regulation (EC) No 1907/2006?

Ne, ta navedba v glavi dokumenta ni potrebna. Velja pa naslednje: "Zahtevana oblika in vsebina varnostnega lista v državah članicah EU, v katerih se uredba REACH uporablja neposredno (in drugih državah, ki so sprejele uredbo REACH), je opredeljena v Prilogi II k uredbi REACH."

Vsebina in oblika morata biti torej  v skladu z Uredbo REACH, ni pa nujno, da je besedilo npr. »Varnostni list v skladu z Uredbo REACH št. 1907/2006« navedeno v glavi varnostnega lista.

O odgovorih na preostala tri vprašanja pa, kot rečeno, čez kakšen dan ali dva.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 24. Jul 2018

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.