Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Varnostni list je osebna izkaznica kemikalije. 

To pomeni, da v varnostnem listu lahko najdete vse informacije v zvezi s kemikalijo: od osnovnih podatkov o kemikaliji (ime, šifra, dobavitelj), kemijske sestave, nevarnosti, pa vse do podrobnih toksikoloških in ekotoksikoloških podatkov. 

Varnostni list je namenjen poklicnim uporabnikom kemikalij, ki se morajo seznaniti z nevarnostmi kemikalij in varnostnimi ukrepi za varno ravnanje s takimi kemikalijami. 

Dolžnost vsakega dobavitelja nevarne kemikalije je, da svojemu kupcu brezplačno izroči varnostni list za konkretno nevarno kemikalijo. 

Izjema so samo potrošniki (fizične osebe). 

Potrošnik, ki v trgovini kupi nevarno kemikalijo za lastno uporabo, ni upravičen do varnostnega lista. V tem primeru podatki na etiketi kemikalije zadostujejo, da se potrošnik seznani z nevarnostmi in ukrepi za varno uporabo.  

Iz napisanega izhaja, da varnostni list in njegova vsebina nista zaupne narave. 

Kako torej ravnati z varnostnimi listi? 

Nekatera podjetja se odločajo za "zaprt sistem" in varnostne liste pošiljajo samo kupcem, druga pa svoje varnostne liste prosto objavljajo na spletu (t.i. "odprt sistem").  

Prednost proste objave varnostnih listov na spletu je, da si kupci, partnerji ali distributerji lahko sami prenesejo ali ogledajo varnostne liste vaših proizvodov - kjerkoli in kadarkoli. 

To je posebej uporabno za distributerje ali kupce, ki nimajo vedno dostopa do svojega računalnika, imajo pa mobilni telefon in dostop do interneta. 

Dodatna prednost je tudi v tem, da kupci lahko podrobno preučijo vaše proizvode pred dejanskim nakupom. 

Slabost pa je seveda ta, da so varnostni listi dostopni vsakomur (npr. tudi vašim konkurentom). Tako nimate nadzora nad pregledom, kdo dostopa do njih.

Pri zaprtem sistemu je ravno obratno: nadzor imate, a si kupci ne morejo sami pomagati. V tem primeru boste imeli delo z dostavljanjem varnostnih listov. 

Največja podjetja v kemijski industriji uporabljajo praviloma zaprt sistem, a imajo procese in informacijske sisteme urejene tako, da se ob vsakem naročilu varnostni listi avtomatično pošljejo kupcem po e-mailu.  

Kakorkoli že, poklicnemu kupcu ne smete, pod nobenim pogojem, odreči izročitve varnostnega lista. Z drugimi besedami: če se kdo želi dokopati do varnostnega lista nekega proizvoda, mora kupiti vsaj najmanjšo količino tega proizvoda ali pa naročiti vzorec.  

Odločitev za eno ali drugo možnost je povsem odvisna od vaših interesov. Paziti morate le na to, da kupcu dejansko izročite/dostavite varnostni list za kupljeno kemikalijo!  

Vendar pozor. Člen 31(8) Uredbe REACH 1907/2006 pravi takole: "Varnostni list se zagotovi brezplačno na papirju ali v elektronski obliki najpozneje na dan, ko je snov ali zmes prvič dobavljena." 

Pomen izraza "se zagotovi" je podrobneje pojasnjen v Smernicah za pripravo varnostnih listov, ki pravijo: "Upoštevati je treba, da je treba v tem smislu izraz "se zagotovi" razumeti kot pozitivno dolžnost dobavitelja, da varnostni list (in vsako zahtevano posodobitev) dejansko dostavi in ne da ga pasivno da na voljo, na primer na internetu, ali da ga dostavi samo na zahtevo."

Objava varnostnega lista na spletni strani torej ne šteje za izpolnitev obveznosti glede njegove "zagotovitve"." Sprejemljivo ni niti pošiljanje elektronskega sporočila s povezavo na splošno spletno stran, kjer je treba varnostni list (oz. najnovejši posodobljeni varnostni list) poiskati in ga prenesti s strani.

Zagotovitev varnostnega lista – ne glede na to ali se odločite za odprt ali zaprt sistem - torej pomeni, da morate kupcu konkretni varnostni list izročiti fizično ali poslati po e-mailu, in sicer v taki obliki, da ga lahko odpre. 

In pri tem vam lahko pomagamo.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.com
Varnostni Listi | 19. Sep 2017

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.