Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Koji izuzeci se primjenjuju za obilježavanje malih pakovanja hemikalija?

Ako se bavite proizvodnjom ili uvozom hemikalija, već znate koje inspekcije su nadležne za nadzor nad primjenom propisa o hemikalijama.

U Republici Srpskoj nadzor vrši Republička uprava za inspekcijske poslove putem zdravstvene inspekcije, i to inspektora za hemikalije i biocide.

Danas donosim 7 ključnih pitanja koja će vam pomoći da se pripremite za inspekcijski nadzor u Republici Srpskoj. Potražite odgovore na sljedeća pitanja i provjerite sebe i svoje poslovanje.

1. Da li ste upisani u Registar proizvođača i uvoznika hemikalija?

Ovo je prva stvar koju inspektor za hemikalije provjerava kako bi utvrdio da li možete da obavljate proizvodnju ili uvoz hemikalija. Upis u Registar obavezan je za sve proizvođače i uvoznike hemikalija, uključujući i biocide i sredstva za zaštitu bilja.

Kao dokaz da ste ispunili obavezu morate posjedovati odgovarajući ispravu koju vam je izdalo Ministarstvo (rješenje o ispunjavanju uslova ili uvjerenje o upisu u Registar).

2. Da li ste imenovali savjetnika za hemikalije?

Ako ste upisani u Registar proizvođača i uvoznika hemikalija, sigurno ste imenovali savjetnika za hemikalije. To je lice koje je zaduženo za pravilno upravljanje hemikalijama u vašoj kompaniji, pomaže vam da ispunite zakonske obaveze i poslujete bez problema.

Provjerite da li je ugovor koji ste sa njim potpisali još uvijek važeći. Takođe, provjerite da li vam je na raspolaganju ostala dokumentacija koja dokazuje da savjetnik za hemikalije posjeduje tražene kvalifikacije (diploma o stečenom profilu i stepenu obrazovanja, dokazi o kontinuiranoj edukaciji).

3. Da li ispunjavate uslove za proizvodnju ili skladištenje hemikalija?

Lice koje proizvodi ili rukuje hemikalijom treba da obezbijedi uslove za obavljanje djelatnost sa hemikalijama bez štetnog uticaja na čovjeka i životnu sredinu.

Definisani su uslovi za proizvodnju hemikalija, skladištenje u svrhu dalje prodaje ili korištenje za vlastite potrebe. Oni podrazumijevaju i uslove u pogledu zaštite na radu, zaštite životne sredine, protivpožarne zaštite i drugih oblasti koji se tiču vaše djelatnosti.

4. Da li ste dostavili izvještaj o hemikalijama?

Proizvođač i uvoznik hemikalija obavezni su da vode evidenciju o hemikalijama (uključujući i biocide, deterdžente, sredstva za zaštitu bilja ili druge smješe). Propisan je sadržaj evidencija, ali ne i oblik u kojem se iste vode. Na osnovu evidencija dostavljaju se redovni godišnji izvještaji u propisanom obrascu u elektronskoj formi.

Potrebno je obezbijediti dokaz da je izvještaj dostavljen u propisanom roku (potvrda prijema elektronskog pisma kojim je izvještaj dostavljen).

5. Da li ste hemikalije koje proizvodite ili uvozite upisali u Inventar?

Hemikalije koje se proizvode ili uvoze u količini iznad propisane donje granice (najčešće 100 kg) moraju biti upisane u Inventar hemikalija. Ova obaveza leži na proizvođaču ili uvozniku hemikalija (prvi u lancu snabdijevanja).

Ako ste proizvođač ili uvoznik, inspektoru morate predočiti dokaz da su hemikalije koje stavljate na tržište upisane u Inventar hemikalija (rješenje, uvjerenje ili potvrda o upisu u Inventar hemikalija).

6. Da li imate adekvatne bezbjednosno-tehničke listove?

Inspektor će se sa hemikalijama kojima prometujete upoznati putem bezbjednosno-tehničkog lista (BTL). Da li ste izradili ovaj dokument za sve hemikalije u vašem prodajnom programu? Da li su dokumenti izrađeni u skladu sa propisima?

Potrebno je da BTL za sve hemikalije bude dostupan radnicima, ali i da se dostavlja vašim kupcima, odnosno svim akterima u lancu snabdijevanja. I za ovo inspektor može zatražiti dokaz.

7. Da li su hemikalije adekvatno klasifikovane, obilježene i upakovane?

Potrebno je obezbijediti da su hemikalije klasifikovane u skladu sa važećim pravilima i da je obilježavanje u skladu sa klasifikacijom opasnosti. Etiketa za opasne hemikalije mora da sadrži sve propisane podatke, ali i da bude usklađena sa bezbjednosno-tehničkim listom. Pakovanje hemikalija mora odgovorati propisanim standardima

Ovo su pitanja koja morate postaviti sebi ukoliko želite da uspješno prođete inspekcijski nadzor. Lista nije konačna, ali pomoći će vam da izbjegnete kaznu koja može iznositi čak i do 50.000 KM.

Ako vam je potrebna pomoć u ispunjavanju zakonskih obaveza, javite mi se na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Sora Shimazaki iz Pexels


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
BTL/STLUFI / PCN Biocidi Drugo | 05. Apr 2024

  • Sve
  • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.