Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Kako da znam da li mi je potreban savjetnik za hemikalije?

Nakon ovog teksta znaćete tačno ko treba da ima savjetnika za hemikalije, koji su uslovi za savjetnika i šta možete tražiti od njega. Idemo po redu – prvo odgovor na to da li vam je potreban savjetnik.

Savjetnika za hemikalije morate imenovati ako ste proizvođač i uvoznik hemikalija. Ovo su ujedno i lica koja se upisuju u Registar proizvođača i uvoznika hemikalija, o čemu sam pisala u jednom od prethodnih tekstova. Podatke o savjetniku za hemikalije dužni ste dostaviti nadležnom organu u postupku upisa u Registar.

Dalje, savjetnik za hemikalije može biti u stalnom radnom odnosu kod proizvođača ili uvoznika hemikalija, ili povremeno angažovan, u zavisnosti od obima posla.

Od savjetnika za hemikalije možete tražiti da vas uputi u obaveze iz Zakona o hemikalijama, ali i da pripremi dokumentaciju za hemikalije koja vam je potrebna.

Pogledajmo sada još jednu bitnu stvar – uslove za savjetnika.

Zakon o hemikalijama propisuje uslove za lice koje može biti imenovano za savjetnika za hemikalije. Ovi uslovi se razlikuju u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine:

  • U Republici Srpskoj savjetnik za hemikalije može da bude lice sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova iz oblasti prirodnih nauka, medicinskih i zdravstvenih nauka, inženjerstva i tehnologije ili poljoprivrednih nauka, i dodatnom edukacijom o hemikalijama kojima upravlja.
  • U Federaciji Bosne i Hercegovine savjetnik za hemikalije može da bude lice koje ima visoku stručnu spremu i dodatnu edukaciju o hemikalijama kojima upravlja.

S obzirom na to da su Zakon o hemikalijama Republike Srpske i Zakon o hemikalijama Federacije Bosne i Hercegovine u najvećoj mjeri usklađeni, ovo je najveća razlika između njih.

Pod „dodatnom edukacijom o hemikalijama“ podrazumijeva se kontinuirana edukacija o hemikalijama u skladu sa programom dodatne edukacije koji propisuje nadležno ministarstvo.

U Republici Srpskoj ovaj program propisan je Pravilnikom o programu dodatne edukacije za savjetnika za hemikalije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 69/18).

Da ukratko zaključim, ako imate obavezu upisa u Registar proizvođača i uvoznika hemikalija, onda morate imenovati i savjetnika za hemikalije.

Ako sada znate da je i vama potreban savjetnik za hemikalije, onda mi pišite na nina.pajovic@bens-consulting.eu. Provjerite šta u okviru ove usluge možemo učiniti za vas.


Avtor izvirne slike Yan Krukau


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Drugo | 13. Jan 2023

  • Sve
  • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.