Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Kako se deklarišu fitofarmaceutska sredstva?

Do sada sam često pisala o obilježavanju hemikalija. Međutim, na neke proizvode se primjenjuju i specifična pravila. Takav je slučaj sa biocidima, ali i sa sredstvima za zaštitu bilja, odnosno fitofarmaceutskim sredstvima.

Danas donosim više detalja o deklarisanju sredstava za zaštitu bilja, odnosno fitofarmaceutskih sredstava.

U Bosni i Hercegovini u primjeni je Zakon o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine, a dodatni zakon na snazi je u Republici Srpskoj.

Sadržaj deklaracije detaljno propisuju podzakonski akti: Pravilnik o razvrstavanju, pakovanju, obilježavanju i opremanju fitofarmaceutskih sredstava uputstvom za upotrebu i Pravilnik o sadržaju deklaracije, uputstva za primjenu sredstava za zaštitu bilja i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja (u Republici Srpskoj).

Navedeni pravilnici na identičan način definišu sadržaj deklaracije, a ona mora da sadrži:

 • trgovački naziv sredstva,
 • naziv i adresu proizvođača, zastupnika ili predstavnika u Bosni i Hercegovini, broj rješenja o registraciji,
 • naziv svake aktivne materije i druge materije koje sredstvo sadrži, u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije,
 • sadržaj svake aktivne materije i druge materije koje sredstvo sadrži,
 • neto količinu sredstva,
 • broj šarže i datum proizvodnje,
 • simptome trovanja i mjere prve pomoći i liječenja,
 • specifične oznake rizika i upozorenja za čovjeka i životnu sredinu,
 • namjenu sredstva (insekticid, herbicid, fungicid i slično), način djelovanja, štetni organizam koga suzbija i bilјna vrsta ili proizvod na kojima se primjenjuje,
 • vrstu formulacije (kvašlјivi prašak, koncentrovana emulzija i slično) i oznaku formulacije,
 • primjene za koje je sredstvo registrovano i posebne uslove polјoprivredne proizvodnje, vrste bilјa ili životne sredine u kojima se sredstvo može ili ne smije primjenjivati,
 • detalјno uputstvo i uslove za upotrebu,
 • bezbjedne vremenske periode od primjene sredstva do sjetve ili sadnje, ulaska lјudi (radna karenca) i životinja na tretiranu površinu, berbe, žetve, otkosa ili prerade uskladištenih polјoprivrednih proizvoda (karenca), upotrebe ili konzumiranja proizvoda,
 • upozorenje o mogućoj fitotoksičnosti, sortnoj osjetlјivosti ili drugim direktnim ili indirektnim neželјenim štetnim efektima sredstva na bilјe ili bilјne proizvode zajedno sa bezbjednim vremenskim intervalima koje treba poštovati,
 • vidlјivo upozorenje: „Prije primjene sredstva obavezno pročitati etiketu i prateće uputstvo za upotrebu.“,
 • uputstvo za pravilno skladištenje, način ispiranja ambalaže, postupanje sa ostacima sredstva i ispražnjenom ambalažom,
 • rok upotrebe,
 • zabranu za korisnika da ponovo koristi ambalažu ili da tu ambalažu koristi u neke druge svrhe,
 • vrstu korisnika koji mogu primjenjivati sredstvo u slučaju kada je korištenje ograničeno na određene kategorije korisnika,
 • opis postupka čišćenja uređaja za primjenu,
 • klasifikaciju i obilјežavanje sredstva, u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije,
 • uputstvo o postupanju u slučajevima ispuštanja sredstva u životnu sredinu i
 • druge korisne podatke za koje je rješenjem o registraciji određeno da se navode na etiketi.

Ukoliko sve propisane podatke nije moguće navesti na samoj etiketi, neke podatke je moguće navesti na propratnom listu koji se prilaže uz pakovanje.

Važno je napomenuti da svi podaci na etiketi moraju biti navedeni na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Takođe, sadržaj etikete mora odobriti nadležni organ u postupku registracije proizvoda.

Za više informacija o primjeni propisa o hemikalijama na sredstva za zaštitu bilja, odnosno fitofarmaceutska sredstva, javite mi se na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Henry Be on Unsplash


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Drugo | 27. Oct 2023

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.