Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Koji su dodatni zahtjevi za obilježavanje sredstava za zaštitu bilja?

Znate li koja pravila važe za obilježavanje sredstava za zaštitu bilja, odnosno fitofarmaceutskih sredstava?

Ova sredstva se klasifikuju i obilježavaju u skladu sa propisima o hemikalijama. O tome ali i drugim obavezama iz propisa o hemikalijama koje se odnose na sredstva za zaštitu bilja, odnosno fitofarmaceutska sredstva sam već pisala.

U Republici Srpskoj pravila za klasifikaciju i obilježavanje definisana su Pravilnikom o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija, dok se u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje usvajanje ekvivalentnog pravilnika.

Više o opštim zahtjevima za obilježavanje hemikalija možete pročitati u ovom tekstu.

Specifični zahtjev za sredstva za zaštitu bilja, odnosno fitofarmaceutska sredstva je svakako obavezno navođenje dodatnog obavještenja o opasnosti EUH401: „Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbjegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.“

Međutim, pored opštih pravila za obilježavanje hemikalija, za sredstva za zaštitu bilja, odnosno fitofarmaceutska sredstva važe i dodatni zahtjevi u skladu sa posebnim propisima.

Sadržaj deklaracije ovih sredstava je u Bosni i Hercegovini propisan Pravilnikom o razvrstavanju, pakovanju, obilježavanju i opremanju fitofarmaceutskih sredstava uputstvom za upotrebu. Dodatno, u Republici Srpskoj važi i Pravilnik o sadržaju deklaracije, uputstva za primjenu sredstava za zaštitu bilja i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Ovim pravilnicima definisane su dodatne oznake rizika i dodatne oznake bezbjednosti za zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu. Utvrđeni su i kriterijumi za njihovu dodjelu u specifičnim slučajevima.

Dodatne oznake rizika uključuju posebne rizike za ljude (RSh) i posebne rizike za životnu sredinu (RSe). Primjer ovakve oznake je RSh 1 (Toksično u kontaktu sa očima.) koja se navodi u specifičnim, definisanim slučajevima.

Dodatne oznake bezbjednosti obuhvataju:

 • opšte dodatne oznake bezbjednosti (SP),
 • posebne dodatne oznake bezbjednosti za korisnike (SPo)
 • posebne dodatne oznake bezbjednosti za zaštitu životne sredine (SPe)
 • posebne dodatne oznake bezbjednosti koje se odnose na dobru poljoprivrednu praksu (SPa)
 • posebne dodatne oznake bezbjednosti za rodenticide (SPr)

Opšta dodatna oznaka bezbjednosti koja se navodi na svim sredstvima za zaštitu bilja, odnosno fitofarmaceutskim sredstvima je SP 1: Spriječiti zagađenje voda sa sredstvima za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom.

Kao primjer posebnih dodatnih oznaka bezbjednosti navešću oznaku SPe 8: Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvjetanja/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/...

Ova oznaka se u različitom obimu dodjeljuje sredstvima (insekticidima) za koje je potrebno sprovesti mjere za smanjenje rizika kako bi se zaštitile pčele ili drugi insekti oprašivači.

Iako propisi o hemikalijama daju osnov za adekvatno obilježavanje opasnosti hemijskih sredstava, vidimo da je za specifična sredstva potrebna primjena i dodatnih oznaka. Na taj način postiže se bolja zaštita korisnika takvih sredstava, ali i zaštita životinja i životne sredine uopšte.

Ako imate dodatna pitanja u vezi sa obilježavanjem različitih hemijskih sredstava, pišite mi na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor slike Lukas od Pexels


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Drugo | 25. Apr 2023

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.