Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Kako u Bosni i Hercegovini mogu da prodajem biocide registrovane u Evropskoj uniji?

Ako prodajete biocide u Bosni i Hercegovini (ili tek planirate prodaju), sigurno ste se već upoznali sa obavezama koje morate da ispunite. 

I ja sam o tome već detaljno pisala. 

Danas želim da pojasnim proceduru za biocide koji su registrovani u Evropskoj uniji. 

Šta uopšte znači da je neki biocid registrovan u Evropskoj uniji? 

Kada kažem registracija, zapravo mislim na autorizaciju – postupak odobravanja biocida za predviđenu namjenu. Dvije su mogućnosti.  

Prva je da je biocid odobren na nivou cijele Evropske unije – tzv. autorizacija na nivou Unije (Union authorisation). Ona omogućava promet biocida na cijeloj teritoriji Evropske unije. 

Druga mogućnost je autorizacija biocida u nekoj od zemalja članica – nacionalna autorizacija (national authorisation). Ova vrsta odobrenja omogućava promet biocida samo u toj zemlji. 

Ako je za neki biocid izdato nacionalno odobrenje, moguće je zatražiti priznavanje tog odobrenja u drugoj zemlji – postupak međusobnog priznavanja.  

Vratimo se sada u Bosnu i Hercegovinu. 

Kao što znate, Zakon o biocidima na snazi je samo u Republici Srpskoj, što znači da je za stavljanje biocida na tržište u Bosni i Hercegovini potrebno ispuniti uslove iz tog zakona.  

Procedura podrazumijeva izdavanje dozvole za stavljanje biocida u promet, i to u dvije faze: 

  • upis biocida u Program dostavljanja tehničkog dosijea i 
  • izdavanje odobrenja za biocida na osnovu dostavljenog tehničkog dosijea za aktivnu(e) supstancu(e) i biocid. 

Trenutno se u Republici Srpskoj sprovodi samo prva faza – upis biocida u Program dostavljanja tehničkog dosijea, što predstavlja svojevrsnu privremenu registraciju. Ovaj postupak vam omogućava nesmetan promet biocida na tržištu Republike Srpske, ali i cijele Bosne i Hercegovine. 

Zakonom o biocidima Republike Srpske predviđena je procedura „priznavanja strane dozvole“. Ona se primjenjuje na biocide koji su odobreni u Evropskoj uniji, bilo na nivou Unije ili neke od zemalja članica. Međutim, ova procedura nije do sada primijenjena ni na jedan proizvod. 

Za razliku od dvofaznog postupka registracije biocida, postupak priznavanja strane dozvole se sprovodi u jednoj fazi, što uslovljava i kraće trajanje postupka.  

Takođe, u dvofaznom postupku registracije plaćaju se i dvije naknade (300 KM za prvu i 500 KM za drugu fazu), a u drugu fazu postupka uključena je i Komisija za biocide. 

U postupak priznavanja strane dozvole nije uključena Komisija za biocide, a jedinstvena naknada iznosi 300 KM. 

Ipak, kako sam ranije napomenula, postupak priznavanja strane dozvole do sada nije sproveden ni u jednom slučaju. Razlog možda leži i u tome što je za biocid potrebno dostaviti sažetak dosijea za biocid i sadržanu aktivnu supstancu. To su dokumenta koja proizvođači najčešće nisu voljni da podijele sa zastupnikom u Bosni i Hercegovini.  

Šta god da su razlozi, jedno je sigurno: ukoliko želite da stavite biocide na tržište Bosne i Hercegovine, upišite ih u Program dostavljanja tehničkog dosijea. To će vam omogućiti nesmetan dugogodišnji promet biocida na ovom tržištu. 

Znam da to može biti zahtijevan posao. Ako vam je potrebna pomoć, javite se na nina.pajovic@bens-consulting.eu 


Avtor izvirne slike Squirrel_photos on Pixabay


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Biocidi | 25. Sep 2023

  • Sve
  • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.