Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbednosne listove ovde >>

Koji elementi se moraju nalaziti na etiketi?

Da li treba pri njihovoj primeni poštovati neka pravila?

Izvinjavam se ako mislite da su takva pitanja naivna, ali ih toliko često dobijam da sam se odlučila da napišem uputstvo na tu temu.

Najpre da pogledamo elemente koje treba da se nađu na etiketi.

Na ambalaži supstance ili smeše klasifikovane kao opasne nalazi se etiketa koja sadrži sledeće elemente obeležavanja:

 • ime, adresu i telefonski broj snabdevača
 • nominalnu količinu supstance ili smeše u pakovanju koje je namenjeno za opštu upotrebu, osim ako ova količina nije naznačena na drugom mestu na ambalaži
 • identifikator proizvoda
 • piktogram opasnosti
 • reč upozorenja, ukoliko je potrebna
 • obaveštenja o opasnosti
 • obaveštenja o merama predostrožnosti
 • deo za dodatne informacije o opasnosti, ako je to potrebno

Sve zajedno se može predstaviti na slici.

Pređimo na drugo pitanje. U nastavku vam izdvajam 5 opštih pravila za korišćenje etikete:

 • Etiketa se postavlja na ambalažu supstance ili smeše tako da bude čvrsto zalepljena na jednu ili više površina ambalaže i da se podaci čitaju horizontalno kada je pakovanje postavljeno vertikalno.
 • Boja i izgled etikete treba da budu takvi da se piktogrami opasnosti jasno uočavaju.
 • Elementi na etiketi moraju biti jasno i neizbrisivo prikazani na etiketi, tako da se jasno izdvajaju u odnosu na pozadinu i da budu takve velčine i razmaka da se mogu lako čitati.
 • Oblik, boja i veličina piktograma za opasnost kao i dimezije etikete dati su u Prilogu 1 Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju i obeležavanju.
 • Etiketa nije potrebna kada su elementi etikete jasno vidljivi na samoj ambalaži.

Nadam se da su vam ove informacije bile korisne.

Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu pripremljene su sa najvećom mogućom pažnjom, međutim, nije reč o (hemijskom) savetovanju, zato ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za pravilnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ukoliko vam je potreban savet za konkretan slučaj, možete da nam pišete na
dragana@bens-consulting.com
Bezbednosni listovi | 26. Jun 2019

 • Sve
 • Bezbednosni listovi
 • UFI / PCN
 • ***adr***
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali, koji su kratki a sadržajni i koji će vama biti od pomoći pri vašem radu.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.