Kada treba poslati PCN i generisati UFI šifre? OVDE >>

Dobijam mnogo pitanja o bezbednosnim listovima. Ovo su odgovori na 6 često postavljanih.

1. Kada dobavljač mora da dostavi bezbednosni list?

Prema Zakonu o hemikalijama: ’’Snabdevač je dužan da dostavi bezbednosni list (safety data sheet) kada stavlja u promet opasnu hemikaliju, hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne - bioakumulativne - toksične (u daljem tekstu: PBT) ili veoma perzistentne - veoma bioakumulativne (u daljem tekstu: vPvB) i druge hemikalije koje imaju svojstva iz člana 43. stav 3. ovog zakona svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja bez naknade, na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi.

Izvoznik hemikalije dužan je da dostavi bezbednosni list uvozniku, a ako je to moguće bezbednosni list treba da bude na jeziku zemlje u koju se izvozi.

Snabdevač je dužan da bezbednosni list dostavi svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja na njihov zahtev kada oni nabavljaju smešu koja nije klasifikovana kao opasna, a sadrži:

1) najmanje jednu opasnu supstancu, na osnovu opasnosti koju ta supstanca predstavlja po zdravlje ljudi i životnu sredinu, u količini od najmanje 1% od mase smeše koja nije u gasovitom stanju, odnosno najmanje 0,2% od zapremine smeše u gasovitom stanju;

2) najmanje jednu supstancu, u količini od najmanje 0,1% od mase smeše koja ispunjava kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB ili druge supstance koje imaju svojstva iz člana 43. stav 3. ovog zakona;

3) supstancu za koju su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnim prostorijama.''

Dakle, bezbednosni list je obavezno dostaviti pri stavljanju hemikalije u promet. Stavljanje u promet jeste snabdevanje ili činjenje dostupnim hemikalija trećim licima na teritoriji Republike Srbije, bilo uz naknadu ili bez naknade pri čemu se i uvoz smatra stavljanjem u promet.

2. Da li se bezbednosni list samo prevodi na srpski jezik?

Zakon o hemikalijama kaže da bezbednosni list mora da bude na jeziku zemlje u kojoj se stavlja u promet, odnosno na srpskom jeziku.

On mora biti napisan tako, da bude razumljiv profesionalnom korisniku. Da ne bi bilo zabune, bezbednosni list ne treba da bude samo preveden na srpski jezik, već treba da bude usklađen sa pravilnicima i zakonima koji su važeći u Republici Srbiji.

Tako nešto ne može za vas da uradi prevodilačka agencija, već stručno lice (koje ima položen ispit za savetnika za hemikalije).

Bezbednosni list je namenjen profesionalnim korisnicima hemikalija i informacije u njemu omogućavaju poslodavcu da definiše i uspostavi optimalne programe zaštite zdravlja na radu, obuku zaposlenih i zaštitu životne sredine.

3. Da li zaglavlje bezbednosnog lista mora da sadrži sledeće: Bezbednosni list je u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista (Sl. Glasnik RS br. 100/11)?

Ova indikacija u zaglavlju nije neophodna. ''Bezbednosni list sadrži naročito identifikaciju hemikalije, podatke o svojstvima hemikalije, načinu korišćenja, preventivne mere, mere za smanjenje rizika i podatke o snabdevaču hemikalije.’’

Potrebno je da sadržaj bezbednosnog lista bude u potpunosti u skladu sa Pravilnikom o bezbednosnom listu, ali nije neophodno da to bude napisano u zaglavlju.

4. Da li je neophodno navesti proizvođača određene hemikalije?

5. Da li isporučioca (izdavaoca fakture) hemikalije treba navesti na bezbednosnom listu?

6. Elektronska adresa liza zaduženog za bezbednosni list: može li ovo podpoglavlje sadržati opštu e-mail adresu (primer: manager.sds@ABCcompani.com) ili to mora biti e-mail adresa kontakt osobe, npr. John.Smith@ABCcompani.com?

Ova tri pitanja se odnose na sadržaj bezbednosnog lista-Podpoglavlje 1.3. i zato su odgovori spojeni. 

Bezbednosni list mora da sadrži podatke o snabdevaču. Prema Zakonu o hemikalijama ''snabdevač jeste pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije.’’

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista zahteva: naziv snabdevača; da li je to lice proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik; adresu i broj telefona snabdevača; elektronsku adresu lica zaduženog za bezbednosni list.

Za elektronsku adresu nadležne osobe, koja je odgovorna za bezbednosni list, treba koristiti opštu (ne ličnu) e-mail adresu koja se takođe može videti i koristiti od strane javnosti - na primer: SDS@ABCcompani.com.

Bezbednosni list ne mora da sadrži ime fizičkog lica; "snabdevač" je fizičko ili pravno lice.

Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu pripremljene su sa najvećom mogućom pažnjom, međutim, nije reč o (hemijskom) savetovanju, zato ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za pravilnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ukoliko vam je potreban savet za konkretan slučaj, možete da nam pišete na
dragana@bens-consulting.com
Bezbednosni listovi | 07. Sep 2018

  • Sve
  • Bezbednosni listovi
  • UFI / PCN
  • ***adr***
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali, koji su kratki a sadržajni i koji će vama biti od pomoći pri vašem radu.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.