Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbednosne listove ovde >>

Svako preduzeće koje želi da prodaje OPASNE hemikalije na slovenačkom tržištu mora da dobije dozvolu za promet hemikalija. Dozvola može da se dobije ukoliko preduzeće ispunjava sledeće uslove:

 1. Mora da bude registrovano u Sloveniji (registrovano za prodaju hemijskih proizvoda ili sličnu delatnost; postoji više šifri u skladu sa Standardnom klasifikacijom delatnosti).
 2. Mora da imenuje propisno licenciranog savetnika za hemikalije.

Važno: slovenački Zakon o hemikalijama uređuje samo oblast opasnih hemikalija. Ukoliko se hemikalija ne smatra opasnom, gore navedeni uslovi se ne primenjuju – Zakon o hemikalijama se ne primenjuje u takvim slučajevima. Međutim, to ne znači da se neka drugi propis ne primenjuje na vašu hemikaliju. Posebnu pažnju treba obratiti na biocide, fitofarmaceutske proizvode (proizvode za zaštitu bilja), ulja i maziva, boje i premaze, detergente i ostale specifične proizvode.
 

Kako možete da prodajete hemikalije ako vaše preduzeće nije registrovano u Sloveniji?

Ako želite da prodajete OPASNE hemikalije na slovenačkom tržištu, a ne ispunjavate prvi uslov (registracija preduzeća), imate nekoliko mogućnosti:

 1. Direktna prodaja individualnim kupcima.
 2. Ugovor sa slovenačkim distributerom.
 3. Osnivanje novog preduzeća ili predstavništva u Sloveniji.
 4. Imenovanje (administrativnog) predstavnika u skladu sa Zakonom o hemikalijama.

Svako od rešenja predstavljamo u nastavku, sa svim prednostima i manama.

 1. Direktna prodaja individualnim kupcima

Uopšteno
Slovenački kupci vaše proizvode kupuju neposredno od vas.

Ovo rešenje je prihvatljivo i preporučivo kada imate samo nekoliko stalnih (poznatih) kupaca u Sloveniji koji kupuju samo neke od vaših proizvoda.

Proizvođači ili dobavljači industrijskih proizvoda koji snabdevaju industrijske kupce, koji su u isto vreme i krajnji korisnici tih proizvoda, često koriste ovo rešenje. 

Prednosti
Slovenačke zakonske odredbe se u svakom slučaju ne odnose na vas – svaki (slovenački) kupac mora da ispuni uslove koji su navedeni u lokalnim propisima (pogledajte nedostatke u nastavku).

Nedostaci
Svaki kupac mora da ispuni zahteve koji su navedeni u lokalnim propisima (npr. u vezi sa hemikalijama) – ovo ume da bude opterećenje za kupca.

Primer: Ukoliko trgovinska razmena obuhvata opasne hemikalije ili biocide, kupac mora da obezbedi svu dokumentaciju za registraciju opasne hemikalije ili registraciju biocida i da plati sve troškove nastale na taj način. Budući da je to dodatno opterećenje za kupca, oni često biraju dobavljača koji je već uredio ova pitanja. Drugim rečima: kupci kupuju na najjednostavniji način. Dobavljači sa boljom podrškom ili uslugom često imaju prednost (oni koji pružaju bolje uslove su za kupaca).

Ograničenje: Ovo rešenje je prihvatljivo i preporučivo kada imate samo nekoliko (poznatih)kupaca u Sloveniji koji kupuju samo neke od vaših proizvoda.
 

 1. Ugovor sa slovenačkim distributerom

Uopšteno
Pronađite odgovarajuće slovenačko preduzeće koje će plasirati vaše hemikalije kao distributer.

Ulogu distributera, dakle, preuzima preduzeće koje je već registrovano u skladu sa slovenačkim propisima i koje već posluje na slovenačkom tržištu.

Prednosti
Imate samo jednog kupca u Sloveniji, tj. distributera koji plasira vaše hemikalije na slovenačko tržište. Ako je distributer poznato preduzeće koje posluje u Sloveniji već neko vreme, onda time dobijate određeni deo tržišta (kupce distributera).

Distributer mora da ispunjava uslove koji su navedeni u slovenačkim propisima (propisi koji se odnose na hemikalije, poreze itd.). Ne morate da brinete ni o čemu; međutim, preporučivo je da upozorite distributera na određene specifičnosti vaših proizvoda i propise, inače rizikujete da poslovni odnos postane nedostatak.

Nedostaci
Ugovori ili pregovori sa distributerom u vezi sa uslovima mogu dugo da traju.

Celo slovenačko tržište zavisi od jednog preduzeća i njegovog angažovanja.

Na tržištu se NE POJAVLJUJETE pod svojim imenom, već se distributer pojavljuje pod svojim (distributer se pominje na ambalaži i bezbednosnom listu u svojstvu odgovornog lica).

 1. Osnivanje novog preduzeća ili predstavništva u Sloveniji

Uopšteno
Osnivate novo preduzeće ili predstavništvo koje normalno posluje u Sloveniji.

Prednosti
Nezavisnost – imate potpunu kontrolu.   

Matično preduzeće u potpunosti kontroliše sve aktivnosti novog preduzeća ili predstavništva – ništa ne prepuštate slučaju.

Nema posrednika između vas i vaših kupaca.

Nedostaci
Troškovi osnivanja i poslovanja preduzeća ili predstavništva.

Zapošljavanje ljudskih resursa, iznajmljivanje poslovnih prostorija, proučavanje i ispunjavanje propisa (finansijski propisi, propisi u vezi sa radnim odnosima, hemikalijama, porezima itd.) i slično.

Pronalaženje i sticanje kupaca (troškovi otvaranja novog tržišta).
 

 1. „Administrativni“ predstavnik (u nastavku predstavnik)

Uopšteno
Umesto da osnujete novo preduzeće ili predstavništvo ili da tražite distributera, možete da izaberete predstavnika koji će vas predstavljati u upravnim postupcima pred nadležnim organima (Agencija za hemikalije Republike Slovenije).

Predstavnik posluje u vaše ime i za vaš račun (neposredno predstavništvo).

To u praksi znači da vi (preduzeće u EU) ovlastite predstavnika da organizuje sve u skladu sa Zakonom o hemikalijama u vaše ime tako da možete jednostavno da prodajete hemikalije u Sloveniji.

Dakle, predstavnik posluje i pruža vam podršku samo u upravnim postupcima u skladu sa Zakonom o hemikalijama.

Samo preduzeća iz EU mogu da imenuju predstavnika u Sloveniji. Preduzeća iz trećih zemalja ne mogu da imenuju predstavnika u Sloveniji, mogu samo da izaberu jedno od prva tri rešenja (tačke 1 do 3).

Prednosti
Dobijate licencu za trgovinu hemikalijama u Sloveniji na vaše ime (i vaše preduzeće). Primer: „Društvo ograničene odgovornosti iz Londona, Ujedinjeno Kraljevstvo“ dobilo je dozvolu pod imenom „Društvo ograničene odgovornosti, London, Ujedinjeno Kraljevstvo“.

Sve poslovne aktivnosti izvode se neposredno sa kupcima: robu isporučujete neposredno kupcima, a računi se ispostavljaju i plaćaju neposredno.

Predstavnik ne igra nikakvu ulogu u poslovanju (plasiranje na tržište, traženje novih klijenata itd.). Njegova jedina briga je administracija: dobijanje dozvole za trgovinu ili skladištenje hemikalija, registracija opasnih hemikalija ili biocida, zastupanje kod ispekcije, prevođenje bezbednosnih listova i etiketa.

Na tržištu se pojavljujete pod sopstvenim imenom (i u svoje ime poslujete) – ambalaža i dokumenti imaju vaš naziv.

Nema posrednika između vas i vaših kupaca.

Brzo i povoljno. Nema troškova osnivanja preduzeća ili troškova poslovanja.

Nedostaci
Predstavnik posluje samo na osnovu Zakona o hemikalijama i po pitanjima koja se zasnivaju na ovom zakonu.

Predstavnik ne može da vas zastupa u upravnim postupcima na osnovu drugih zakona ili propisa.

Primer: Predstavnik ne može da vas zastupa kod nacionalnih finansijskih organa (carine) pri prijavi, obračunu ili plaćanju dažbina za zaštitu životne sredine. Ne mogu da prijave ili plate dažbine u vezi sa zaštitom životne sredine u vaše ime za boje i premaze koji sadrže ispariva organska jedinjenja, za ulja i maziva, ambalažu itd. Ove aktivnosti moraju da sprovedu kupci sami.
 

Preporuka
Najoptimalniji pristup uvek zavisi od vaših interesa, planova i aktivnosti. Po našem iskustvu, imenovanje predstavnika je najjednostavnije i najbrže rešenje. Možete početi sa neposrednom prodajom proizvoda na slovenačkom tržištu u roku od samo 10 dana. U pogledu troškova ovo rešenje donosi najmanji rizik.

Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu pripremljene su sa najvećom mogućom pažnjom, međutim, nije reč o (hemijskom) savetovanju, zato ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za pravilnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ukoliko vam je potreban savet za konkretan slučaj, možete da nam pišete na
dragana@bens-consulting.com
Bezbednosni listovi | 04. May 2018

 • Sve
 • Bezbednosni listovi
 • UFI / PCN
 • ***adr***
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali, koji su kratki a sadržajni i koji će vama biti od pomoći pri vašem radu.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.