Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Miješanje hemikalija može imati ozbiljne posljedice

Hemikalije su vrlo često na stubu srama. Pokušavamo da ih izbjegnemo i zamijenimo nekim proizvodima koje smatramo manje štetnim. Ili pokušavamo sami da osmislimo kombinaciju proizvoda koja će biti manje štetna a podjednako efikasna kao kupovni proizvod.

Hemikalije nam olakšavaju svakodnevni život i ne treba da ih izbjegavamo. Ali treba da ih koristimo odgovorno i prateći uputstva proizvođača. Takav je slučaj i sa sredstvima za čišćenje.

Neki ljudi misle da je miješanje različitih sredstava za čišćenje dobar način da se postigne bolji efekat i uklone tvrdokorne mrlje. Međutim, to može biti vrlo opasno i čak fatalno, jer neke hemikalije mogu reagovati međusobno i stvoriti otrovne pare ili tečnosti.

Jedan od najčešćih primjera je miješanja hemikalija na bazi hlora (npr. izbjeljivač) sa hemikalijama na bazi kiselina (npr. sirće). U ovom slučaju dolazi do reakcije u kojoj nastaje hlorovodonična kiselina. Znamo da je to jako iritantna supstanca koja može oštetiti oči, kožu i disajne puteve.

Drugi primjer je miješanje izbjeljivača i amonijaka, pri čemu se stvara hloramin. Ovaj otrovni gas može izazvati kašalj, otežano disanje i plućni edem.

Nažalost, neki ljudi nisu svjesni ovih opasnosti i koriste nekompatibilne hemikalije istovremeno ili u kombinaciji. Pri tom, vrlo često ne koriste adekvatnu zaštitu i ventilaciju. To može dovesti do ozbiljnih posljedica pa čak i smrti.

Nedavno je jedan portal podsjetio na takav slučaj u Velikoj Britaniji. Žena je preminula nakon što je prilikom čišćenja kupatila pomiješala izbjeljivač i sredstvo za čišćenje toaleta. Miješanje je izazvalo burnu reakciju u kojoj je nastao otrovni gas koji je uzrokovao jak napad astme. Dalje komplikacije su nakon nekoliko dana dovele do smrti.

Ovakvi slučajevi su doveli do razvoja propisa o hemikalijama koji obavezuju proizvođače hemikalija da adekvatno obilježe opasnosti. Cilj je informisanje korisnika a ne gomilanje nepotrebnih podataka.

Pored obilježavanja direktnih opasnosti (npr. „Toksično ako se proguta.“), potrebno je obilježiti i opasnosti koje mogu nastati prilikom miješanja hemikalija. Evo primjera:

 • „U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas.“
 • „Pažnja! Ne koristiti zajedno sa drugim proizvodima. Može da oslobodi opasan gas (hlor).“

Ovakve oznake možemo sresti na proizvodima za čišćenje u domaćinstvu. One nam jasno ukazuju na potencijalne opasnosti i daju preporuke kako da bezbjedno koristimo proizvod.

Sljedeći savjeti mogu vam pomoći da izbjegnete štetne ili čak fatalne posljedice miješanja hemikalija:

 • Nikada ne miješajte različite hemikalije, osim ako je to preporučio proizvođač.
 • Uvijek čitajte etikete i uputstva za upotrebu hemikalija i poštujte preporučene mjere.
 • Koristite samo hemikalije u originalnoj ambalaži sa jasno vidljivim podacima na etiketi.
 • Radite u dobro provjetrenom prostoru i izbjegavajte udisanje para ili dima.
 • Koristite preporučenu zaštitnu opremu (npr. rukavice ili masku) kada koristite hemikalije.
 • Ako dođe do kontakta sa kožom, očima ili ustima, odmah isperite zahvaćeno područje vodom.
 • Ako dođe do udisanja ili gutanja hemikalija, odmah se udaljite od izvora.
 • Ako se simptomi pojave i zadrže, potražite medicinsku pomoć.
 • Ako dođe do požara ili eksplozije, napustite prostoriju i pozovite vatrogasce.

Miješanje hemikalija može biti vrlo opasno i treba ga izbjegavati. Budite oprezni i odgovorni kada koristite sredstva za čišćenje i druge hemikalije i zaštitite sebe i svoje bližnje.

Ako vam je potrebna pomoć prilikom obilježavanja opasnosti ili u tumačenju nekih oznaka, pišite mi na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Karolina Grabowska on Pexels


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
BTL/STLDrugo | 02. Feb 2024

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.