Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Da li su vašim aktom o procjeni rizika na radnom mjestu obuhvaćene hemijske štetnosti?

Prošli put pisala sam o opštim načelima zaštite na radu i obavezama poslodavaca. Spomenula sam da je poslodavac dužan da donese akt o procjeni rizika na radnom mjestu.

Ovaj dokument treba da opiše radne procese, utvrdi potencijalne opasnosti i procijeni rizike od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mjestu. Na osnovu toga utvrđuju se mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika na najmanju moguću mjeru u cilju poboljšanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

Takođe, ovim aktom mogu se odrediti posebni zdravstveni uslovi za zaposlene na određenim radnim mjestima.

Akt o procjeni rizika na radnom mjestu izrađuje ovlaštena organizacija. Između ostalog, njime je potrebno obuhvatiti:

 • prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini,
 • procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti,
 • utvrđivanje načina i mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika u odnosu na utvrđene opasnosti i štetnosti.

Među ostalim štetnostima, potrebno je uzeti u obzir i hemijske štetnosti.

U praksi se dešava da za kompaniju koja obavlja djelatnost sa hemikalijama hemijske štetnosti nisu uzete u obzir prilikom izrade akta o procjeni rizika. Rad sa opasnim hemikalijama je svakako rizik koji je potrebno adekvatno procijeniti i propisati mjere za njegovu kontrolu.

Izrađivaču akta o procjeni rizika na radnom mjestu je u tu svrhu potrebno obezbijediti bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove za hemikalije. Oni će poslužiti za adekvatno definisanje mjera za bezbjedan rad sa hemikalijama (tehničke ili organizacione mjere, primjenu lične zaštitne opreme i slično).

Ukoliko se sprovode sve propisane mjere, poslodavac ne može biti odgovoran za povredu koja je nastala zbog nemarnog ili krajnje nepažljivog postupanja radnika. Zato su propisima definisane i obaveze radnika.

Radnik je dužan da:

 • primjenjuje propisane mjere za bezbjedan rad,
 • namjenski koristi sredstva za rad i opasne materije,
 • koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu,
 • pregleda svoje radno mjesto, sredstva za rad i opremu za ličnu zaštitu prije početka rada,
 • prije napuštanja radnog mjesta isto ostavi u stanju koje ne ugrožava druge radnike.

Osnovno pravo radnika je da radi u bezbjednim i zdravim uslovima rada. Zato radnik ima pravo da odbije da radi:

 • ako mu prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu sprovedene propisane mjere za zaštitu i zdravlje na radnom mjestu,
 • ako mu poslodavac nije obezbijedio propisani ljekarski pregled ili ako se na ljekarskom pregledu utvrdi da ne ispunjava propisane zdravstvene uslove za rad na radnom mjestu sa povećanim rizikom,
 • ako u toku osposobljavanja za bezbjedan i zdrav rad nije upoznat sa svim vrstama rizika i mjerama za njihovo otklanjanje,
 • duže od punog radnog vremena, odnosno noću ako bi, prema ocjeni službe medicine rada, takav rad mogao da pogorša njegovo zdravstveno stanje,
 • na sredstvu za rad na kojem nisu primijenjene propisane mjere za zaštitu i zdravlje na radu.

Podsjećam da je poslodavac dužan radniku pružiti bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list za opasne materije sa kojima radi kako bi se upoznao sa potencijalnim opasnostima. Takođe, potrebno je obezbijediti uslove za sprovođenje sigurnosnih mjera definisanih u tom dokumentu.

Ako su vam potrebni bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi za hemikalije koje uvozite ili proizvodite, kontaktirajte me na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Artem Podrez on Pexel


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Drugo | 30. Nov 2023

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.