Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Kako je uređena oblast zaštite na radu?

Zaštita na radu je uvijek velika i važna tema. Ovo pitanje je naročito značajno pri radu sa opasnim hemikalijama. Zato danas donosim pregled najvažnijih obaveza koje definišu propisi o zaštiti na radu.

U Republici Srpskoj, ova pitanja regulisana su Zakonom o zaštiti na radu („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 1/08 i 13/10).

Zakon pod zaštitom i zdravljem na radu podrazumijeva „skup organizovanih mjera i aktivnosti usmjerenih ka stvaranju uslova koji obezbjeđuju:

 • bezbjednost na radu,
 • sprečavanje i otklanjanje opasnosti i štetnosti koje mogu prouzrokovati povrede na radu, profesionalna i druga oboljenja i oštećenja zdravlja radnika na radu,
 • zaštitu zdravlja i radne sposobnosti radnika.“

U Federaciji Bosne i Hercegovine ova oblast definisana je Zakonom o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/20).

Prema ovom zakonu, sigurnost i zaštita zdravlja na radu predstavlja „osiguranje takvih uvjeta na radu kojima se u najvećoj mogućoj mjeri sprječava nastanak povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavku za punu fizičku, psihičku i socijalnu sigurnost zaposlenih.“

Prema propisima, obaveza svih pravnih i fizičkih lica je da obezbijede zaštitu i zdravlje na radu za sve zaposlene, prvenstveno sprovođenjem preventivnih mjera. Osnovna načela uključuju:

 • izbjegavanje rizika,
 • zamjenu opasnih procesa ili materija neopasnim ili manje opasnim,
 • davanje prednosti kolektivnim nad pojedinačnim mjerama zaštite,
 • osposobljavanje i obavještavanje radnika.

Važno je napomenuti da primjena mjera zaštite i zdravlja na radu ne smije stvarati troškove za radnike.

Poslodavac je dužan da obezbijedi:

 • da radnik radi na radnom mjestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mjere zaštite i zdravlja na radu,
 • da radni proces bude prilagođen tjelesnim i psihičkim mogućnostima radnika,
 • da radna sredina, sredstva za rad i sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu ne ugrožavaju zaštitu i zdravlje radnika i drugih lica,
 • korištenje ispravnih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

Veoma važan aspekt zaštite i zdravlja na radu je osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad koje je potrebno izvršiti prilikom:

 • zasnivanja radnog odnosa,
 • premještaja na druge poslove,
 • uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad,
 • promjene procesa rada koji može prouzrokovati promjenu mjera za bezbjedan i zdrav rad.

Osposobljavanje za bezbjedan i zdrav rad zaposlenog mora da bude prilagođeno specifičnostima njegovog radnog mjesta.

Dodatno, poslodavac je dužan da radnicima obezbijedi uputstvo za bezbjednu upotrebu i rukovanje opasnih materija. U takvom uputstvu je potrebno navesti sve bitne karakteristike opasne materije i to na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Za hemikalije, svi potrebni podaci sadržani su bezbjednosno/sigurnosno-tehničkom listu.

Poslodavac će radnika upoznati sa svim vrstama rizika i sa konkretnim mjerama za zaštitu i zdravlje na radu. Ove mjere propisuju se aktom o procjeni rizika koji je poslodavac dužan da donese.

O tome, ali i obavezama radnika detaljnije ću pisati sljedeće nedjelje. Do tada, pišite mi o vašem iskustvu na poslovima bezbjednosti i zdravlja na radu na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Tiger Lily on Pexels


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
BTL/STLDrugo | 27. Nov 2023

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.