Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Kada je potrebno revidirati bezbjednosno/sigurnosno-tehnički list?

Nedavno sam dobila upit koji se odnosio na dinamiku izmjena i dopuna bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova (BTL/STL). Ako i vi nekada sebi postavljate ovo pitanje, nadam se da će vam ovaj tekst biti od koristi.

Propisima o hemikalijama definisano je kada se i za koje hemikalije izrađuju BTL/STL. Sve detalje o tome možete saznati na našem blogu.

Ali kada ste napravili BTL/STL, dostavili ga vašim kupcima, korisnicima, nadležnim organima, koliko često treba da ga revidirate? Odgovore ćemo opet potražiti u propisima.

Zakon o hemikalijama Republike Srpske i Zakon o hemikalijama Federacije Bosne i Hercegovine ovo pitanje tretiraju na isti način. Pravilo kaže:

„Snabdjevač koji je u obavezi da izradi BTL/STL dužan je da bez odlaganja vrši izmjene i dopune sadržaja BTL u skladu sa novim saznanjima o hemikaliji, a naročito saznanjima koja mogu uticati na mjere za upravljanje rizikom, odnosno novim informacijama o opasnostima od hemikalije, kao i propisanim ograničenjem ili zabranom proizvodnje, stavljanja na tržište ili upotrebe hemikalije.“

Dalje je definisano da je izmijenjen i dopunjen BTL/STL snabdjevač dužan dostaviti svakom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdijevanja kojem je hemikalija isporučena u prethodnih 12 mjeseci. Izmijenjen i dopunjen dokument mora da sadrži napomenu „revidiran“, uz navođenje datuma revizije.

Ovakvo pravilo je usklađeno sa pravilom koje je u Evropskoj uniji utvrđeno REACH uredbom.

Kao što možemo vidjeti, revizija dokumenta je uslovljena novim saznanjima o hemikaliji. Primjeri takvih saznanja su:

  • izmjena klasifikacije hemikalije koja za posljedicu ima korištenje lične zaštitne opreme koja prethodno nije bila navedena,
  • propisano ograničenje za hemikaliju tako da se njena upotreba više ne preporučuje u proizvodnji nekih predmeta, npr. igračaka.

Izmjene je potrebno izvršiti i ukoliko je došlo do izmjene propisa u pogledu sadržaja BTL/STL ili nekih drugih propisa koji su od uticaja na navedene podatke. Npr. ukoliko su izmijenjene granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu za pojedine hemikalije.

Ukoliko nije bilo ovakvih izmjena, niste dužni izvršiti reviziju BTL/STL.

Dodatne preporuke za revidiranje BTL/STL navedene su u Smjernicama Evropske agencije za hemikalije za izradu BTL/STL.

Pored obaveza u skladu sa propisima, u Smjernicama je definisano da sektorske i strukovne organizacije mogu izdati vlastita uputstva o tome kad je još poželjno revidirati BTL/STL. To uključuje i eventualni vremenski okvir za redovne revizije.

Međutim, preporučeno je da se sadržaj BTL/STL redovno pregleda. Učestalost pregleda treba odrediti u skladu s opasnim svojstvima hemikalije, a preglede treba da obavi stručna osoba.

Naravno, pravila vas ne ograničavaju da dokument revidirate kad god vi smatrate da je potrebno. Čak i kada se radi isključivo o kozmetičkim izmjenama: navođenje kompanijskog loga, primjena kompanijskih grafičkih standarda ili slično. Važno je da su ispoštovana pravila za označavanje dokumenata radi njihove sljedivosti, kao i obavještavanje vaših kupaca o aktuelnoj verziji dokumenta.

S obzirom na česte i obimne izmjene propisa o hemikalijama, ako je vaš BTL/STL stariji od pet godina, vjerovatno je potrebno da ga revidirate.

I ne zaboravite, reviziju BTL/STL u većini slučajeva treba da prati i revizija etikete. Ova dva ključna dokumenta za hemikalije moraju biti usklađeni.

Ako vam je potrebna pomoć oko izrade ili revizije dokumentacije za hemikalija, pišite mi na nina.pajovic@bens-consulting.eu.

Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
BTL/STL | 13. Nov 2023

  • Sve
  • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.