Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Kako pravilno navesti sastav u bezbjednosno/sigurnosno-tehničkom listu?

U zadnje vrijeme sam se susrela sa nekoliko bezbjednosno/sigurnosno-tehničkih listova (BTL/STL) koji imaju jednu veliku manu – sastav nije dobro naveden.  

Ovo je posebno značajno kada su u pitanju smješe, pa je neophodno razriješiti eventualne dileme. 

Krenimo od početka. 

Sadržaj BTL/STL je definisan propisima o hemikalijama. Ali pogledajmo detalje. 

U Republici Srpskoj na snazi je Pravilnik o sadržaju bezbjednosno-tehničkog lista. Njime je definisano da se sastav smješe navodi u naslovu 3 BTL-a, i to u podnaslovu 3.2. 

Prema Pravilniku, u sastavu smješe neophodno je navesti identifikatore pojedinačnih supstanci, njihovu koncentraciju i klasifikaciju 

Pod identifikatorima se podrazumijeva naziv supstance (npr. IUPAC naziv), REACH broj, EC i CAS broj. 

Umjesto precizne koncentracije može se navesti opseg, a redoslijed navođenja supstanci određen je koncentracijom: od najviše ka najnižoj (tzv. opadajući redoslijed). Iznenađujuće često viđam dokumenta u kojem ovaj jednostavni princip nije ispoštovan. 

U sastavu je potrebno navesti: 

  1. supstance koje su klasifikovane kao opasne za zdravlje ljudi ili životnu sredinu, a u smješi su prisutne u određenoj koncentraciji, 
  2. supstance za koje su propisane granične vrijednosti izloženosti na radnom mjestu, čak i kada nisu klasifikovane kao opasne, 
  3. supstance koje se smatraju PBT ili vPvB ili su kandidati za uključivanje u Spisak posebno zabrinjavajućih supstanci, a prisutne su u koncentraciji koja je jednaka ili veća od 0,1%. 

Koncentracija sastojka iznad koje ga je potrebno navesti u sastavu zavisi od toga da li je smješa klasifikovana kao opasna ili ne. 

Za svaku od supstanci neophodno je navesti klasifikaciju, uključujući skraćenice za klase i kategorije opasnosti definisane u Spisku klasifikovanih supstanci 

Pored toga, navode se i pripadajuća obavještenja o opasnosti – H oznake, pri čemu u ovom dijelu BTL-a nije neophodno navesti njihov pun tekst. Umjesto toga, dovoljno je uputiti na naslov 16 gdje se navodi pun tekst svih H oznaka korištenih u naslovu 3.  

Važno je naglasiti da se klasifikacija koja se navodi u podnaslovu 3.2. odnosi na čiste supstance sadržane u nekoj smješi. Klasifikacija same smješe na koju utiče klasifikacija sadržanih supstanci navodi se u naslovu 2 BTL-a. Dešava se da dođe do zabune, pa da se klasifikacija pojedinačnih supstanci navodi kao klasifikacija kompletne smješe. Obratite pažnju i na to. 

U Federaciji Bosne i Hercegovine tek se očekuje usvajanje ekvivalentnog pravilnika. Pravila za izradu BTL/STL usklađuju se sa onima u Evropskoj uniji. Zato će u Federaciji Bosne i Hercegovine važiti ista pravila koja su već na snazi u Republici Srpskoj. 

Podsjećam da je za BTL/STL koji nije izrađen u skladu sa propisima predviđena novčana kazna u iznosu od 5000 KM do 50000 KM. Propisane su i dodatne kazne za odgovorno lice, ali i zaštitne mjere zabrane vršenja djelatnosti. 

Zato već danas provjerite da li je BTL/STL koji ste izradili dobar koristeći kontrolnu listu koju smo pripremili ranije. A ako niste sigurni kada morate dostaviti BTL/STL, onda je ovaj tekst za vas.  

Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom izrade BTL/STL, javite mi se na nina.pajovic@bens-consulting.eu. Možemo vam pružiti savjet kako pravilno navesti sastojke, ali i uraditi sve za vas. 

Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
BTL/STL | 03. Oct 2023

  • Sve
  • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.