Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Objavljene izmjene Pravilnika o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj nastavlja se usklađivanje propisa o hemikalijama sa propisima Evropske unije.

U tu svrhu usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 21/24). Prilozi pravilnika objavljeni su u posebnoj publikaciji „Službenog glasnika Republike Srpske“.

Pravilnik stupa na snagu 14. marta, a danas vam donosim pregled najvažnijih izmjena.

Na početku ću podsjetiti da je Pravilnikom o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju hemikalija u pravni sistem Republike Srpske djelimično preuzeta CLP uredba Evropske unije. Aneks VI uredbe koji čini harmonizovana klasifikacija i obilježavanje određenih supstanci nije preuzet ovim pravilnikom. On je usvojen kroz poseban dokument – Spisak klasifikovanih supstanci.

Osnovni tekst pravilnika usvojen je 2020. godine, a evropsko zakonodavstvo o klasifikaciji i obilježavanju hemikalija je od tada više puta mijenjano. Zato su izmjene pravilnika bile neophodne.

Najvažnije izmjene odnose se na dodavanje novih klasa opasnosti, i to:

 • desenzibilizovani eksplozivi (H206, H207, H208),
 • endokrini disruptori za zdravlje ljudi (EUH380, EUH381),
 • endokrini disruptori za životnu sredinu (EUH430, EUH431),
 • perzistentna, bioakumulativna i toksična ili veoma perzistentna i veoma bioakumulativna svojstva (EUH440, EUH441),
 • perzistentna, mobilna i toksična ili veoma perzistentna i veoma mobilna svojstva (EUH450, EUH451).

Za razliku od dodatnih obavještenja o opasnosti (EUH oznaka) koje znamo od ranije (npr. EUH208), nove EUH oznake imaju istu snagu kao obavještenja o opasnosti (H oznake). To znači da će se hemikalije kojima su dodijeljene navedene EUH oznake takođe smatrati opasnim hemikalijama, što do sada nije bio slučaj.

Pogledajmo detaljnije novu klasu opasnosti endokrini disruptori za zdravlje ljudi. Definisan je termin „endokrini disruptor“ ali i drugi termini značajni za razumijevanje ove klase opasnosti. Prema utvrđenim kriterijumima, u okviru ove klase opasnosti definisane su dvije kategorije:

 • Kategorija 1: supstance za koje je poznato ili se pretpostavlja da su endokrini disruptori za zdravlje ljudi.
 • Kategorija 2: supstance za koje se sumnja da su endokrini disruptori za zdravlje ljudi.

Dalje su definisani kriterijumi za klasifikaciju smješa koje sadrže endokrine disruptore, te elementi obilježavanja.

Za ovu klasu opasnosti nije propisan piktogram opasnosti niti riječ upozorenja, a obilježavanje se vrši obavještenjima o opasnosti:

 • EUH380: Može izazvati endokrine poremećaje kod ljudi. (za kategoriju 1),
 • EUH381: Sumnja se da izaziva endokrini poremećaj kod ljudi. (za kategoriju 2).

Ova obavještenja prate i predložena obavještenja o mjerama predostrožnosti (P oznake).

Na isti način u pravilniku obrađene su i ostale nove klase opasnosti.

Pogledajmo prelazne rokove za primjenu novih klasa opasnosti: primjena novih klasa opasnosti biće obavezna nakon 1. maja 2025. godine za supstance, a nakon 1. maja 2026. godine za smješe.

Za supstance koje su u prometu prije 1. maja 2025. godine, rok za novu klasifikaciju je 1. novembar 2026. godine. Za smješe koje su u prometu prije 1. maja 2026. godine, prelazni rok je 1. maj 2028. godine.

Izmjenama je predviđeno i dodavanje ili brisanje nekih obavještenja o mjerama predostrožnosti (P oznake), ali i izmjena nekih kriterijuma za klasifikaciju.

Značajno je i uvođenje novih dodatnih obavještenja o opasnosti za smješe koje sadrže titanijum-dioksid. Propisane su oznake za smješe koje sadrže 1% ili više titanijum-dioksida:

 • EUH211: „Pažnja! Opasne respirabilne kapljice mogu nastati pri raspršivanju. Ne udisati aerosol ili maglu.“ (za tečne smješe, ako čestice titanijum-dioksida imaju prečnik jednak ili manji od 10 μm),
 • EUH212: „Pažnja! Opasna respirabilna prašina može nastati pri korišćenju. Ne udisati prašinu.“ (za čvrste smješe).

Važno je napomenuti da Spisak klasifikovanih supstanci nije ažuriran uporedo sa izmjenama pravilnika i ostaje na snazi verzija iz 2020. godine.

Izmjene pravilnika možete pronaći na internet stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Ako imate pitanja o primjeni novih pravila za klasifikaciju i obilježavanje hemikalija, javite mi se na nina.pajovic@bens-consulting.eu.

Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Drugo | 08. Mar 2024

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.