Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Kako se grupišu hemikalije za upis u Inventar hemikalija?

Često se susrećem sa dilemama kada je u pitanju grupisanje hemikalija za upis Inventar hemikalija. I ja ih ponekad imam. Tada uvijek provjerim šta kažu propisi.

Ali vratimo se za trenutak korak unazad. Upis u Inventar hemikalija se trenutno sprovodi samo u Republici Srpskoj. U Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se usvajanje podzakonskih akata koji će omogućiti sprovođenje ove procedure na isti način kao u Republici Srpskoj.

Grupisanje hemikalija je mogućnost svrstavanja sličnih hemikalija u jedan podnesak kojim se traži upis hemikalija u Inventar hemikalija. Na ovaj način smanjuje se iznos naknade koja se plaća za sprovođenje postupka. Takođe, Ministarstvo u jednom postupku razmatra sličnu dokumentaciju što skraćuje proceduru.

Kriterijumi za grupisanje hemikalija propisani su Pravilnikom o Inventaru hemikalija, a zavise od procedure prema kojoj se hemikalija upisuje u Inventar.

Kada je u pitanju procedura prijave (za neopasne hemikalije ili hemikalije namijenjene za opštu upotrebu), kriterijumi su propisani članom 6. Pravilnika. Osnovni uslov je ista namjena.

Takav slučaj je sa deterdžentima za pranje suđa sa različitim mirisima. Ipak, ista namjena ne znači „sredstvo za čišćenje za opštu upotrebu“. Iako imaju dosta sličnih karakteristika, u grupu se ne mogu svrstati deterdžent za suđe, deterdžent za veš i sredstvo za čišćenje poda.

Preporučujem da se kod grupisanja vodi računa i o fizičkom obliku. Tečni i praškasti deterdžent za pranje veša ne bi trebalo svrstavati u istu grupu. U tom slučaju ipak postoje značajne razlike u sastavu proizvoda, a često i u klasifikaciji opasnosti.

Pod jednom prijavom je moguće grupisati do 20 hemikalija. Ako su pitanju hemikalije za opštu upotrebu, grupu mogu da čine samo hemikalije jednog proizvođača.

Za hemikalije u grupi je potrebno dostaviti dosije i prateću dokumentaciju za svaku od hemikalija u grupi. U nekim uslovima moguće je dostaviti jedinstven dosije za više hemikalija.

Pogledajmo sada kriterijume za grupisanje hemikalija prema proceduri registracije (npr. industrijske opasne hemikalije). Oni su propisani članom 12. Pravilnika.

Grupisati se mogu hemikalije koje imaju:

  • istu namjenu,
  • istu klasifikaciju opasnosti i iste sastojke koji određuju klasifikaciju opasnosti,
  • sastav koji se razlikuje u vrsti pigmenta ili aditiva, ili sastojcima koji ne utiču na klasifikaciju opasnosti.

Pored namjene, što je osnovni uslov kod prijave, ovdje se moraju složiti i klasifikacija opasnosti, a djelimično i sastav.

Grupu za registraciju mogu da čine npr. rastvori natrijum hidroksida različitih proizvođača.

Jedan zahtjev za registraciju može se podnijeti za najviše 20 hemikalija, ali kako su kriterijumi striktniji, teže je grupisati veći broj hemikalija.

I u ovom slučaju je potrebno dostaviti poseban dosije i prateću dokumentaciju za svaku od hemikalija u grupi. Jedinstven dosije može se dostaviti pod uslovima propisanim Pravilnikom.

U postupku autorizacije nije moguće vršiti grupisanje hemikalija.

Još nam ostaje da pogledamo finansijske aspekte grupisanja hemikalija.

Naknade su propisane Pravilnikom o visini naknada koje se odnose na hemikalije. Propisano je i da se kod grupisanja hemikalija osnovni iznos naknade uvećava za 20% za svaku sljedeću hemikaliju u grupi. To dovodi do značajnih ušteda.

Za prijavu jedne hemikalije naknada iznosi 50 KM. Naknada za upis grupe od četiri hemikalije u Inventar hemikalija iznosi 80 KM. Za pojedinačne prijave četiri hemikalije naknada bi iznosila 4 x 50 KM, odnosno 200 KM ukupno.

Za registraciju jedne hemikalije naknada iznosi 200 KM. U slučaju grupe od četiri hemikalije, naknada iznosi 320 KM. Za pojedinačne registracije četiri hemikalije naknada bi iznosila 4 x 200 KM, odnosno 800 KM ukupno.

Imajte na umu kriterijume za grupisanje hemikalija kada pripremate dokumentaciju za upis hemikalija u Inventar hemikalija. Grupisanje vam može donijeti značajne uštede. Ipak, ako grupisanje nije u skladu sa propisanim kriterijumima, rješavanje vašeg podneska neće biti jednostavno. A može se završiti i odbacivanjem prijave ili zahtjeva kao neurednih. A to vas košta, i u novcu i u vremenu.

Ako niste sigurni da li i kako možete grupisati vaše hemikalije, mi vam možemo pomoći. Javite se na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Frank Habel on Pixabay


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu
Drugo | 01. Mar 2024

  • Sve
  • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.