Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbjednosno/sigurnosno-tehničke listove ovdje >>

Sve što trebate znati u planiranim izmjenama Pravilnika o Inventaru hemikalija Republike Srpske

Današnji tekst značajan je prvenstveno za uvoznike i proizvođače hemikalija iz Republike Srpske, ali i druga lica koja stavljaju hemikalije na tržište Republike Srpske. 
 
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske pripremilo je prednacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Inventaru hemikalija. 
 
U nastavku vam donosim pregled osnovnih predloženih izmjena. 
 
Glavne razlike odnose se na tip upisa hemikalije u Inventar hemikalija, te uslove za grupisanje pojedinih hemikalija u okviru jednog podneska za upis u Inventar hemikalija. 
 
U skladu sa predloženim izmjenama, sve hemikalije koje su namijenjene za industrijsku, profesionalnu ili institucionalnu upotrebu, bez obzira na to da li su klasifikovane kao opasne ili ne, upisuju se u Inventar hemikalija prema proceduri registracije. Prema trenutno važećem pravilniku, industrijske hemikalije koje nisu klasifikovane kao opasne upisuju se u Inventar hemikalija prema proceduri prijave. 
 
Dodatno, hemikalija koja se koristi i za opštu i za profesionalnu upotrebu, u Inventar hemikalija se prema planiranim izmjenama upisuje prema proceduri registracije. Do sada, takva hemikalija se u Inventar hemikalija upisivala prema proceduri prijave. 
 
Imajući u vidu da naknada za registraciju iznosi 200 KM, a naknada za prijavu iznosi 50 KM, promjena tipa upisa u Inventar za veliku grupu hemikalija predstavlja značajno povećane troškova za proizvođače i uvoznike hemikalija. 
 
Još jedna novina predstavlja obavezu upisa u Inventar hemikalija aktivnih supstanci koje se proizvode ili uvoze isključivo za proizvodnju biocidnih proizvoda. Da sada su se ove supstance registrovale prema propisima o biocidima. 
 
Kada su uslovi za grupisanje u pitanju, i tu su predviđene izmjene. 
 
U okviru jedne prijave moguće je grupisati hemikalije koje imaju sličan sastav, istu klasifikaciju i istu namjenu. Sličan sastav, kako je definisano izmjenama, podrazumijeva razlike u najviše dva sastojka kao što su pigmenti ili aditivi. To znači da ukoliko imate grupu deterdženta za veš, nećete moći da ih grupišete ukoliko se razlikuju u više od dvije supstance, npr. mirisne supstance, što je čest slučaj. 
 
Do sada je uslov za grupisanje hemikalija u okviru jedne prijave bila isključivo ista namjena. To znači da se smanjuje broj hemikalija koje možete grupisati u okviru jedne prijave, što svakako utiče i na troškove upisa u Inventar. 
 
Ako ste prema trenutnoj proceduri u Inventar hemikalija upisivali tri hemikalije koje su grupisane u okviru jedne prijave, naknada za ovaj postupak iznosila je 70 KM. Ako prema planiranim izmjenama te hemikalije više ne ispunjavaju uslove za grupisanje i morate da ih upišete u Inventar u odvojenim postupcima, kroz tri posebne prijave, naknada za te postupke iznosi po 50 KM, odnosno ukupno 150 KM za tri hemikalije. 
 
Uslovi za grupisanje hemikalija u okviru jedne registracije ostaju isti. U ovom slučaju, razlike u sastavu tolerišu se za supstance koje ne određuju klasifikaciju hemikalije, što kod prijave sada nije slučaj. Zbog toga su uslovi za grupisanje hemikalija za ovu proceduru prema predloženim izmjenama blaži od uslova za grupisanje u okviru prijave.  
 
Izmjene su predviđene i za broj hemikalija koje mogu biti obuhvaćene jednim podneskom (prijavom ili zahtjevom). Taj broj umjesto dosadašnjih 20, sada iznosi 10 hemikalija. 
 
Još jedna važna izmjena odnosi se na obim dokumentacije koje se dostavlja u postupku upisa hemikalije u Inventar hemikalija. Prema predloženim izmjenama, uz ranije propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti i: 

 • REACH izjavo u usaglašenosti za hemikalije koje se uvoze, 
 • etiketu inostranog proizvođača ako se hemikalija uvozi, 
 • dokaz o ispunjenosti uslova propisanih za napomene u vezi sa identifikacijom, klasifikacijom i obilježavanjem supstanci i smješa, 
 • uporedni prikaz sastava za hemikalije za koje se traži pridruživanje. 

Ipak, hemijska kartica, koja se trenutno obavezno dostavlja za sve hemikalije koje su klasifikovane kao opasne, sada je obavezna samo za hemikalije za profesionalnu upotrebu koje se uvoze u „transportnom pakovanju“. 
 
U skladu sa izmjenama, pripremljeni su i novi obrasci prijave, zahtjeva i dosijea o hemikaliji. 
 
Izmjene ovog pravilnika prati i Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini naknada koje se odnose na hemikalije. 
 
Predložene izmjene odnose se na visinu naknada koje se odnose na višekomponentne hemikalije. Prema dosadašnjoj proceduri, višekomponentne hemikalije su tretirane kao jedinstvena hemikalija, te je naknada za postupak iznosila 50 KM za prijavu, odnosno 200 KM za registraciju.  
 
Prema planiranim izmjenama, svaka komponenta u ovakvim hemikalijama posmatraće se pojedinačno, te će se naknada za pojedine postupke uvećavati za 20% osnovnog iznosa naknade za svaku dodatnu komponentu. Npr. za prijavu dvokomponentne hemikalije ćete umjesto 50 KM morati platiti 60 KM, dok ćete za registraciju umjesto dosadašnjih 200 KM morati platiti 240 KM. 
 
Oba pravilnika u formi prednacrta dostupna su na internet stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, u sekciji Nacrti, i na iste možete dostaviti komentare Ministarstvu. 
 
Nadam se da vam je ovaj tekst pomogao da se blagovremeno pripremite na predstojeće izmjene procedure upisa hemikalija u Inventar hemikalija. 


Izmijenjena fotografija: Avtor izvirne slike flamm od Pixabay


Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na
nina.pajovic@bens-consulting.eu Informacije na ovom blogu su pripremljene sa najvećom mogućom pažnjom, ali one ne predstavljaju (hemijsko) savjetovanje i ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za ispravnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ako vam je potreban savjet za konkretan slučaj, možete nam pisati na nina.pajovic@bens-consulting.eu
BTL/STLREACH | 07. Nov 2022

 • Sve
 • Bezbjednosno/sigurnosno-tehnički listovi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali,
koji su kratki a sadržajni i koji će vam pomoći pri radu.

X
Ova web stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice
www.bens-consulting.com/ba/ slažete se s korištenjem kolačića.