Kada treba poslati PCN i generisati UFI šifre? OVDE >>

Kad govorimo o ATP-u (engl. »Adaptation to Technical Progress«), uglavnom mislimo na ažuriranja spiska harmonizovane klasifikacije i obeležavanja supstanci iz Priloga VI. u CLP-u. Ta CLP uredba je „živa“, a ATP-ovi su dodaci osnovnom propisu.

Pogledajmo sada šta znače navedeni pojedinačni pojmovi.

Prilog VI. Uredbi CLP sadrži spisak harmonizovane klasifikacije i obeležavanja za približno 7000 opasnih supstanci. Dobavljači relevantnih supstanci ili smeša treba da koriste harmonizovanu klasifikaciju i obeležavanje za pripremu etiketa i bezbednosnih listova.

Sada znamo šta je Prilog VI. A šta je CLP?

CLP (Uredba (EU) br. 1272/2008), s druge strane, znači krovni zakon, a skraćenica CLP (engl. »The Classification, Labelling and Packaging«) na srpskom znači Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju I obeležavanju. Zasniva se na globalno harmonizovanom sistemu Ujedinjenih nacija (GHS) i ima za cilj da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine te slobodno kretanje supstanci, smeša i proizvoda.

(Više o Uredbi CLP možete pročitati na web stranici ECHA-e ovde – tekst je dostupan na engleskom jeziku.)

CLP je, s druge strane, takođe usko povezan sa bezbednosnim listovima (»SDS«, Safety Data Sheets) Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista ’’Sl. Glasnik RS’’ br. 100/11 (u Srbiji)  ili u EU Uredbom (EU) br. 1907/2006. 1907/2006 (Uredba REACH), te postavlja zahteve za pakovanje hemikalija.

Poznavanje ovih osnovnih pojmova bitno je za razumevanje sadržaja propisa i posledično obaveza koje ti propisi "donose". Nadam se da sam vam na tom putu barem malo pomogao ovim doprinosom.

Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu pripremljene su sa najvećom mogućom pažnjom, međutim, nije reč o (hemijskom) savetovanju, zato ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za pravilnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ukoliko vam je potreban savet za konkretan slučaj, možete da nam pišete na
dragana@bens-consulting.com
REACH | 09. Dec 2021

  • Sve
  • Bezbednosni listovi
  • UFI / PCN
  • ***adr***
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali, koji su kratki a sadržajni i koji će vama biti od pomoći pri vašem radu.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.