Zatražite svoju individualnu ponudu za bezbednosne listove ovde >>

To je pitanje na koje odgovaram svakodnevno.

Logika da svi danas govorimo engleski jezik i da su nazivi supstanci međunarodno poznatiji na engleskom jeziku nije tačna.

To je, između ostalog, jedna od najčešćih grešaka koje su inspektori pronašli prilikom inspekcijskog nadzora.

Pogledajmo sada šta zakon kaže i šta je ispravno.

Prema članu 31. Uredbe REACH, bezbednosni list (BL) napisan je na službenom jeziku države članice u kojoj se supstanca ili smeša stavlja na tržište.

Zakon o hemikalijama RS kaže sledeće:

Član 20.

Snabdevač je dužan da dostavi bezbednosni list (safety data sheet) kada stavlja u promet opasnu hemikaliju, hemikaliju koja sadrži supstance identifikovane kao perzistentne - bioakumulativne - toksične (u daljem tekstu: PBT) ili veoma perzistentne - veoma bioakumulativne (u daljem tekstu: vPvB) i druge hemikalije koje imaju svojstva iz člana 43. stav 3. ovog zakona svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja bez naknade, na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi. Izvoznik hemikalije iz stava 1. ovog člana dužan je da dostavi bezbednosni list uvozniku, a ako je to moguće bezbednosni list treba da bude na jeziku zemlje u koju se izvozi.

To znači da supstanca u svom bezbednosnom listu (poglavlje tri) takođe morate prevesti na službeni jezik države  u kojoj se proizvod ili hemikalija stavlja u promet.

Stoga, ako proizvod prodajete u Srbiji, vaš BL mora biti u potpunosti dostupan na srpskom jeziku.

Bez ovog naizgled beznačajnog detalja, vaš BL nije ispravan.

Kao i uvek u životu, male stvari odlučuju o uspehu ili neuspehu. Ako nemate vremena i energije za takve sitnice, možda je vreme da nas kontaktirate. 

Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu pripremljene su sa najvećom mogućom pažnjom, međutim, nije reč o (hemijskom) savetovanju, zato ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za pravilnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ukoliko vam je potreban savet za konkretan slučaj, možete da nam pišete na
dragana@bens-consulting.com
Bezbednosni listovi | 04. Nov 2021

  • Sve
  • Bezbednosni listovi
  • UFI / PCN
  • ***adr***
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali, koji su kratki a sadržajni i koji će vama biti od pomoći pri vašem radu.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.