Kada treba poslati PCN i generisati UFI šifre? OVDE >>

U aprilu je donet nov Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN koji će se primenjivati od 01. 09. 2017 godine.

Sva preduzeća koja vrše promet hemikalija (proizvođači, uvoznici, ditributeri ili dalji korisnici) sa novim pravilnikom treba da postupaju na način koji je prikazan u sledećoj tabeli.

U novom pravilniku najviše izmena se nalazi u delu koji se odnosi na klasifikaciju i obeležavanje supstanci i smeša. Stoga, se u narednom periodu, odnosno do 01. 09. 2019. očekuju najveće promene na deklaraciji i u BL, odnosno možemo reći da se najviše menjaju elementi obeležavanja (H, P i EUH oznake).

To znači da će morati da se vrši revizija klasifikacije hemikalija i ponovno usaglašavanje sa novim pravilnikom, odnosno nova izrada BL-a i etikete.

Uzmimo za primer H229 oznaku za aerosole, koja ranije nije bila u pravilniku, a sada je uneta. To znači da će oni snabdevači hemikalija koji imaju takve proizvode morati da promene BL i etiketu i stave H229 oznaku i propratne P-oznake.

U novom pravilniku su neke stvari bolje definisane, kao što su npr. odstupanja od obeležavanja u posebnim slučajevima. U novom pravilniku je uvedeno da za supstance i smeše klasifikovane kao korozivne za metale, ali ne i kao korozivne za kožu ili teško oštećenje oka na etiketi ne mora da se navede piktogram GHS05. Ovo odstupanje je već regulisano u EU i možemo primetiti da se forma etikete proizvoda u Srbiji u budućnosti neće uopšte razlikovati od etikete koja je obavezna u EU.

Možemo zaključiti da ovaj pravilnik donosi i neke pogodnosti za snabdevače hemikalija na sledeće načine:

  • Ukoliko ste proizvođač hemikalije i planirate izvoz, prilikom izvoza svog proizvoda u EU nemate dodatne troškove u vezi sa ponovnom klasifikacijom, a koji mogu nastati zbog usaglašavanja sa različitim zahtevima koje zahteva država u koju se izvozi. Trenutno jedini troškovi koje u tom slučaju imate jesu oni u vezi sa ispunjenjem uslova da etiketa mora biti na jeziku zemlje u koju se izvozi.
  • Iste pogodnosti ima i snabdevač koji uvozi supstance i smeše.

Rok za usklađivanje etikete prema novom pravilniku za hemikalije je 01. 09. 2019 za one hemikalije koje su stavljene u promet pre 01. 09. 2017.

Kako vršiti klasifikaciju i obeležavanje hemikalija, možete videti u sledećoj tabeli.

To znači da se za hemikalije koje su stavljene u promet (proizvedene u Srbiji ili uvežene u Srbiju) pre 01. 09. 2017 godine može primnjivati stari pravilnik (Pravilnik CLP/GHS (Sl. gl. RS 105/13)). Na hemikalije koje se stave u promet posle 31.08.2017. obavezno se primenjuje samo novi pravilnik (CLP/GHS (Sl. gl. RS 52/17)).

Sve promene koje su se našle u novom pravilniku mi smo već uneli u našu internet aplikaciju Chemius koja sama ažurira BL i etikete. Iz tog razloga verujemo da naši klijenti u Srbiji neće imati problema sa inspekcijskim organima i mogu da se posvete svom poslovanju.

Ograničavanje odgovornosti:
Informacije na ovom blogu pripremljene su sa najvećom mogućom pažnjom, međutim, nije reč o (hemijskom) savetovanju, zato ponuđač ne preuzima nikakvu odgovornost ili garanciju za pravilnost, tačnost i ažurnost objavljenog sadržaja. Ukoliko vam je potreban savet za konkretan slučaj, možete da nam pišete na
dragana@bens-consulting.com
Bezbednosni listovi | 26. Sep 2017

  • Sve
  • Bezbednosni listovi
  • UFI / PCN
  • ***adr***
  • Biocidi
  • REACH
  • Drugo

Nazad

Bens Blog

Kako možete naša iskustva okrenuti u svoju korist - besplatni stručni materijali, koji su kratki a sadržajni i koji će vama biti od pomoći pri vašem radu.

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.