Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Danes vam bom predstavila 7 vprašanj in odgovorov, ki vam bodo pomagala skozi inšpekcijski pregled. Pa začnimo...

1. Ste prijavljeni na Uradu Republike Slovenije za kemikalije (URSK)?  

To je prva stvar, ki jo kemijski inšpektor preveri, da ugotovi, ali lahko sodelujete pri proizvodnji ali uvozu kemikalij. Prijava podjetja na URSK je obvezna za vse proizvajalce in uvoznike kemikalij. Po prijavi pridobite ustrezni dokument, izdan s strani Urada, ki ga morate predložiti inšpektorju. 

2. Ste imenovali kemijskega svetovalca? 

Če ste se prijavili na URSK, ste zagotovo imenovali svetovalca za kemikalije. To je oseba, odgovorna za pravilno upravljanje kemikalij v vašem podjetju, vam pomaga pri izpolnjevanju pravnih obveznosti in nemotenem poslovanju.  Poskrbite tudi, da imate na voljo dokumentacijo, ki dokazuje, da svetovalec za kemikalije izpolnjuje zahtevane kvalifikacije (potrdilo o opravljenem izpitu za svetovalca za kemikalije.) 

3. Ali ste pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti? 

Tisti, ki so vključeni v proizvodnjo ali ravnanje s kemikalijami, morajo zagotoviti dovoljenje/-a za izvajanje dejavnosti s kemikalijami. Dovoljenj je več, zato je izrednega pomena, da pridobite ustrezna dovoljenja glede na vrsto poslovanja.  

Dovoljenja se razlikujejo glede na dejavnosti:  

 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, 
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami, 
 • dovoljenje za opravljanje skladiščenja nevarnih kemikalij kot dejavnost, ki je vpisana v register,  
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti uporabe z nevarnimi kemikalijami. 

Dovoljenje/-a pridobite na URSK in jih morate pokazati inšpektorju ob inšpekcijskem pregledu. 

4. Ali vaše kemikalije zapadejo pod tiste, za katere se zahteva letno poročanje? 

Proizvajalci in uvozniki kemikalij so za določeno skupino kemikalij dolžni voditi evidenco o kemikalijah. Na podlagi teh evidenc se vsako leto predložijo letna poročila v elektronski obliki.  

Potrebno je zagotoviti potrdilo, da je bilo poročilo predloženo v predpisanem roku (potrdilo o prejemu elektronskega sporočila, prek katerega je bilo poročilo poslano). 

5. Ste prijavili kemikalije, ki jih proizvajate ali uvažate, na URSK? 

Kemikalije, proizvedene ali uvožene v količinah nad predpisano spodnjo mejo, je treba prijaviti na URSK. To obveznost nosi proizvajalec ali uvoznik kemikalij (prvi v dobavni verigi). Če ste proizvajalec ali uvoznik, morate inšpektorju zagotoviti dokaz, da so kemikalije, ki jih dajete na trg, prijavljene v spletni portal ISK (Informacijski sistem za kemikalije) - potrdilo ali izpis prijavljenih kemikalij v spletnem portalu ISK. 

6. Imate ustrezne varnostne liste? 

Inšpektor se bo seznanil s kemikalijami, s katerimi rokujete/trgujete, preko varnostnih listov. Poskrbeti morate, da so vaši varnostni listi posodobljeni z najnovejšimi možnimi informacijami in da so skladni z zakonodajo.  

Varnostni listi za kemikalije morajo biti na voljo delavcem, po potrebi vašim strankam, pa tudi vsem deležnikom v dobavni verigi.   

7. Ali so kemikalije pravilno razvrščene, označene in pakirane? 

Potrebno je zagotoviti, da so kemikalije razvrščene in označene v skladu z zakonodajo. Etikete za nevarne kemikalije morajo vsebovati vse zahtevane podatke in biti skladne z varnostnim listom. Embalaža za kemikalije mora ustrezati predpisanim standardom. 

 

To so vprašanja, ki si jih morate zastaviti, če želite uspešno prestati inšpekcijski nadzor. Seznam ni izčrpen, vendar vam bo pomagal pri izogibanju kaznim. 

 

Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju obveznosti, ali pa ne veste ali imate vso dokumentacijo urejeno tako kot šika, me lahko kontaktirate na spela.hudobivnik@bens-consulting.eu. 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi Ostalo | 09. Apr 2024

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.