Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

SCIP prijava 1.del

V tem članku se bomo v dveh delih podrobneje posvetili SCIP-u in postopku SCIP prijave, ki je ključen za izdelke, ki vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (v nadaljevanju: SVHC snovi) in se dajejo na trg EU. 

Začnimo z osnovami: kaj pravzaprav je SCIP? 

Kratica SCIP pomeni Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products), kar v prevodu v slovenščino pomeni: snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost v izdelkih kot takih ali v kompleksnih predmetih. 

Kaj je izdelek? 
Izdelek pomeni predmet, ki med proizvodnjo dobi posebno obliko ali površino, ki bolj določa njegovo funkcijo kot njegova kemična sestava. Med izdelke ne sodijo kemikalije, ki so definirane kot snovi ali zmesi. 

SCIP prijava je posredovanje informacij o vsebnosti SVHC snovi v izdelkih v enotno EU bazo podatkov Izdelki, ki vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost  v koncentraciji nad 0,1 % masnega deleža, morajo po zahtevah, ki so stopile v veljavo 5. januarja 2021, posredovati informacije o tem agenciji ECHA

SCIP baza podatkov omogoča sledljivost informacij o prisotnosti SVHC snovi v izdelkih skozi celoten življenjski cikel, tudi ko postanejo odpadki. Te informacije so nato na voljo upravljavcem odpadkov in potrošnikom. 

Kdo je dolžan izpolniti SCIP prijavo? 
Med zavezance spadajo: 

  • EU proizvajalci in sestavljavci,
  • uvozniki izdelkov v EU, 
  • distributerji in drugi deležniki v dobavni verigi, ki izdelke dajejo na trg. 

Trgovci na drobno in drugi udeleženci, ki izdelke neposredno dobavljajo potrošnikom, niso zavezani k predložitvi informacij v SCIP bazo. 

Od kdaj je potrebno posredovati informacije agenciji ECHA? 

Zavezanci so dolžni posredovati informacije agenciji ECHA od 5. januarja 2021 dalje

V prvem delu ste dobili jasno sliko o tem, kaj SCIP prijava zajema, kdo je zavezan k njenemu izpolnjevanju ter od kdaj je ta obveznost stopila v veljavo. V drugem delu našega bloga se bomo osredotočili na podatke, ki jih je treba posredovati ECHI, postopek izpolnjevanja SCIP prijave ter kaj od teh informacij je dostopno javnosti. V primeru, da imate še dodatna vprašanja, mi lahko pišete na spela.hudobivnik@bens-consulting.eu.

 


Avtor originalne fotografije rawpixel.com portal Freepik


Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
REACH | 23. Feb 2024

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.