Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Omejitve mikroplastike v proizvodih

Pred kratkim smo prejeli zanimivo vprašanje o novih zahtevah in omejitvah glede izdelkov za novo leto, ki vsebujejo majhne delce - bleščice. Ključno vprašanje tukaj je, ali bleščice sploh spadajo med mikroplastiko ali sintetične polimerne mikrodelce, ki bodo omejene oz. prepovedane. 

Uredba, ki omejuje uporabo mikroplastike, je dostopna na tem naslovu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32023R2055 

Najprej je torej potrebno ugotoviti, če bleščice sploh sodijo med mikroplastiko oz. sintetične polimerne mikrodelce.  

Mikroplastika oz. sintetični polimerni mikrodelci so polimeri, ki so trdni in izpolnjujejo oba od naslednjih pogojev: 
(a) vsebujejo jih delci in predstavljajo najmanj 1 mas. % teh delcev ali tvorijo nepretrgan površinski premaz na delcih; 
(b) najmanj 1 mas. % delcev iz točke (a) izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: 
       (i) vse dimenzije delcev so 5 mm ali manj;
       (ii) dolžina delcev je 15 mm ali manj, razmerje med dolžino in premerom pa je večje od 3. 

Iz te oznake so izvzeti naslednji polimeri: 
(a) polimeri, ki so rezultat postopka polimerizacije, ki je potekal v naravi, ne glede na postopek ekstrakcije, s katerim so bili ekstrahirani, in ki niso kemijsko spremenjene snovi; 
(b) polimeri, ki so razgradljivi, kot je bilo dokazano v skladu z Dodatkom 15; 
(c) polimeri s topnostjo v vodi, večjo od 2 g/L, kot je bilo dokazano v skladu z Dodatkom 16; 
(d) polimeri, ki v kemijski strukturi ne vsebujejo ogljikovih atomov.   

Roki so odvisni od vrste proizvodov: 
(a) od 17. oktobra 2029 za sintetične polimerne mikrodelce za uporabo v inkapsulaciji dišav; 
(b) od 17. oktobra 2027 za ‚izdelke, ki se izperejo‘, kot so opredeljeni v točki (1)(a) preambule k prilogam II do VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009, razen če so taki izdelki zajeti v točko (a) tega odstavka ali vsebujejo sintetične polimerne mikrodelce za uporabo kot abrazivno sredstvo, tj. za piling kože, globinski piling ali čiščenje (v nadaljnjem besedilu: plastične mikrokroglice); 
(c) od 17. oktobra 2035 za izdelke za ustnice, kot so opredeljeni v točki (1)(e) preambule k prilogam II do VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009, izdelke za nohte, kot so opredeljeni v točki (1)(g) preambule k prilogam II do VI k navedeni uredbi, in ličila s področja uporabe navedene uredbe, razen če so taki izdelki zajeti v točki (a) ali (b) tega odstavka ali če vsebujejo plastične mikrokroglice; 
(d) od 17. oktobra 2029 za izdelke, ki se ne odstranijo, kot so opredeljeni v točki (1)(b) preambule k prilogam II do VI k Uredbi (ES) št. 1223/2009, razen če so taki izdelki zajeti v točki (a) ali (c) tega odstavka; 
(e) od 17. oktobra 2028 za detergente, kot so opredeljeni v členu 2(1) Uredbe (ES) št. 648/2004, voske, loščila in izdelke za osvežitev zraka, razen če so navedeni izdelki zajeti v točki (a) tega odstavka ali če vsebujejo plastične mikrokroglice; 
(f) 17. oktobra 2029 za ‚pripomočke‘ iz Uredbe (EU) 2017/745 (*5), razen če ti pripomočki vsebujejo plastične mikrokroglice; 
(g) od 17. oktobra 2028 za ‚sredstva za gnojenje‘, kot so opredeljena v členu 2, točka 1, Uredbe (EU) 2019/1009, ki ne spadajo na področje uporabe navedene uredbe; 
(h) od 17. oktobra 2031 za fitofarmacevtska sredstva v smislu člena 2(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 (*6) in semena, tretirana s temi sredstvi, ter biocidne proizvode, kot so opredeljeni v členu 3(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (*7); 
                (i) od 17. oktobra 2028 za proizvode za kmetijsko in vrtnarsko uporabo, ki ni zajeta v točki (g) ali (h); 
                (j) od 17. oktobra 2031 za granulirana polnila za umetne športne podloge. 

Informacijo, da proizvod vsebuje mikroplastiko, morajo sporočiti dobavitelji po dobavni verigi navzdol. 

Dobavitelji sintetičnih polimernih mikrodelcev oz. mikroplastike morajo od 17. oktobra 2025zagotoviti naslednje informacije:
(b) naslednjo izjavo: ''Za dobavljene sintetične polimerne mikrodelce veljajo pogoji iz vnosa 78 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta.'';
(c) informacije o količini oziroma koncentraciji sintetičnih polimernih mikrodelcev v snovi ali zmesi; 
(d) splošne informacije o identiteti polimerov, ki jih vsebuje snov ali zmes, ki proizvajalcem, industrijskim nadaljnjim uporabnikom in drugim dobaviteljem omogočajo, da izpolnijo svoje obveznosti.

Vaše dobavitelje lahko pozovete, da podajo izjavo, če proizvodi, ki vam jih dobavljajo, vsebujejo mikroplastiko, ki bo prepovedana. Ampak to ni vaša zakonska dolžnost. Dobavitelji bi vas morali o tem že sami opozoriti.

A saj sami dobro veste, da je to teorija. Praksa je običajno drugačna... 

V primeru dodatnih vprašanj sem vam na voljo na naslovu: simona.miklavcic@bens-consulting.eu. 


Avtor originalne fotografije rawpixel.com portal Freepik


Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
REACH | 22. Feb 2024

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.