Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Kaj morate urediti pred dajanjem nevarnih kemikalij na trg v Sloveniji?

Prejeli smo vprašanje potencialne stranke v zvezi z načrtovanjem prodaje nevarnih kemikalij na slovenskem trgu. Preden se odločijo za začetek dejavnosti,  želijo temeljito preučiti, kaj vse potrebujejo, da bodo delovali v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. 

Najprej je potrebno ugotoviti, ali so proizvodi razvrščeni kot nevarne kemikalije ali niso. Kako ločiti nevarno kemikalijo od ne-nevarne? Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki imajo najmanj eno od nevarnih lastnosti. O vrsti nevarnosti nas opozarjajo stavki o nevarnosti – H stavki, ki so določeni v varnostnem listu in jih najdemo na etiketah proizvodov. 

Po podatkih iz varnostnega lista, ki se ga pridobi od dobavitelja ali proizvajalca, je razvidno, ali gre za nevarno kemikalijo ali za kemikalijo, ki ni razvrščena kot nevarna. 

Pomembno je, da je varnostni list skladen s trenutno veljavno zakonodajo. V varnostnem listu morajo biti upoštevane spodnje zahteve: 

 • namen uporabe (oddelek 1.2),
 • telefonska številka za nujne primere (oddelek 1.4),
 • pravilno določeni  stavki o nevarnosti (H stavki) in previdnostni stavki (P-stavki) (oddelek 2),
 • pravilna razvrstitev zmesi (na osnovi podatkov za posamezne snovi v zmesi) (oddelek 3),
 • lokalne in biološke mejne vrednosti izpostavljenosti nevarnim snovem na delovnem mestu (oddelek 8),
 • lokalna osebna zaščitna oprema (oddelek 8),
 • ustrezna UN številka – glede na vrsto nevarnosti (oddelek 14),
 • lokalna zakonodaja, na osnovi katere je bil varnostni list izdelan (oddelek 15).

V kolikor kemikalija ni razvrščena kot nevarna,  ni posebnih zakonskih omejitev glede dajanja na slovenski trg.  

V kolikor je kemikalija nevarna, pa je potrebno zagotoviti: 

 1. varnostni list v slovenskem jeziku, 
 2. označevanje (etiketo) kemikalije v slovenskem jeziku,
 3. prijavo kemikalije na Uradu za kemikalije,
 4. PCN notifikacijo (Poison Center Notification), 
 5. dovoljenje za proizvodnjo ali promet z nevarnimi kemikalijami ter 
 6. svetovalca za kemikalije. 

1. Varnostni list je osebna izkaznica kemikalije. Predstavlja pomembne informacije za osebe, ki prihajajo v stik z nevarno kemikalijo, in za zdravstveno osebje, ki oskrbi posameznika, če je prišlo do nevarnih zdravstvenih stanj zaradi škodljivih učinkov nevarnih snovi.

Varnostni listi morajo ustrezati zadnji objavljeni Uredbi, ki določa njihovo vsebino in obliko. Trenutno  je to Uredba 878/2020. Več o tej Uredbi in ali so varnostni listi usklajeni s to Uredbo, si lahko preberete tukaj.   

V Sloveniji morajo biti varnostni listi v matičnem jeziku, torej slovenščini. 

2. Etiketa je določena v oddelku 2.2 v varnostnem listu in vsebuje trgovsko ime kemikalije, pikogram/e za nevarnost (če je potrebno), stavke o nevarnosti (H-stavki), previdnostne stavke (P stavki), opozorilno besedo "NEVARNO" ali "POZOR", neto količino ter naziv, naslov in telefonsko številka dobavitelja.

Etikete kemikalij, ki so na trgu v Sloveniji, morajo biti v slovenskem jeziku.  

3. Po ureditvi varnostnega lista in etikete je na vrsti prijava kemikalije na Urad za kemikalije. Prijava se izvede preko aplikacije ISK – Informacijski sistem za kemikalije. Tako ima Urad za kemikalije nadzor nad proizvodnjo, prometom, skladiščenjem in uporabo nevarnih kemikalij.

Več o samem sporočanju podatkov  si lahko preberete na tej povezavi 

4. PCN (Poison Centre Notification – notifikacija centrom za zastrupitve) je postopek sporočanja, s katerim podjetje v enotno evropsko podatkovno bazo centrov za zastrupitve javi  informacije o nevarni zmesi.

Naloga centrov za zastrupitve je varovanje človeka in njegovega zdravja in to se je s pomočjo PCN notifikaciji še dodatno izboljšalo/nadgradilo. 

Določene države članice EU imajo svoje informacijske sisteme že vzpostavljene, spet druge so v postopku ustanavljanja le-teh. S postopkom PCN notifikacije pa se je oblikovala enotna evropska podatkovna baza, v kateri imajo centri za zastrupitve po celotni Evropi na voljo natančne informacije (vključno s sestavo) o nevarnih kemikalijah na tržišču. Kakšno je zadnje stanje v EU, si lahko preberete v tem prispevku.  

Od 1.1.2021 pa je obvezna PCN notifikacija za potrošniško in profesionalno uporabo. 

Od 1.1.2024 pa je obvezna PCN notifikacija za industrijsko uporabo.  

5. Zelo pomembno je tudi, da ima podjetje ustrezna dovoljenja. Dovoljenj je več, zato je izrednega pomena, da pridobite ustrezna dovoljenja glede na vrsto poslovanja. 

Dovoljenja se razlikujejo glede na dejavnosti: 

Svetovalca za kemikalije  potrebuje podjetje, ki potrebuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa, proizvodnje ali skladiščenja nevarnih kemikalij. Naloge svetovalca za kemikalije  so: 

 • poznavanje zakonodaje s področja proizvodnje, prometa, skladiščenja in uporabe nevarnih kemikalij, 
 • opozarjanje in svetovanje delodajalcu glede nevarnih kemikalij,
 • zastopanje podjetja v upravnih zadevah v postopkih na Uradu za kemikalije ter 
 • sodelovanje z drugimi svetovalci za kemikalije.  

V primeru, da ste se znašli v enakem primeru kot naša stranka, me lahko kontaktirate na spela.hudobivnik@bens-consulting.eu in pomagala vam bom zakorakati v svet kemijske zakonodaje.  

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi UFI / PCN Ostalo | 12. Jan 2024

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.