Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

To je napaka na etiketah kemikalij zaradi katere kemijski inšpektorji norijo

Danes o eni napaki na etiketah in varnostnih listih, ki vas lahko drago stane – preko 96% pregledanih VL jo ima.

Gre za to, da se v veliki večini slovenskih varnostnih listih, ki jih dobimo v pregled, imena snovi (najdete jih v 3.točki) navajajo v angleškem jeziku. Te snovi so potem prepisane na etiketo, ki pa jo inšpektorji še posebej natančno pregledajo in hitro zahtevajo, da se etiketa popolnoma prevede v slovenski jezik.Ko jih opozorim na to dobim naslednje povsem logično vprašanje: »Zakaj morajo biti imena snovi v uradnem jeziku države članice EU, če pa skoraj vsi govorimo in razumemo angleško?«

Žal ta predpostavka, da danes že vsi govorimo angleško in da so imena snovi mednarodno bolje prepoznana v angleškem jeziku, ni prava.

In to je tudi ena najpogostejših napak, ki jih pri inšpekcijskih pregledih izpostavljajo kemijski inšpektorji. Poglejmo na kateri del zakona se sklicujejo pri svojem pregledu.

V skladu s členom 31 uredbe REACH je varnostni list napisan v uradnem jeziku države članice, v kateri je snov ali zmes dana na trg. V zvezi z jezikom je potrebno uporabljati (citiram):

»- v varnostnem  listu:

veljajo določbe 7. člena  Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), UL 23/2008: 

 • Kadar se za snovi ali pripravke, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji, zahteva varnostni list, mora biti ta v skladu z 31. členom Uredbe 1907/2006/ES in v slovenskem jeziku. 
 • Ne glede na prejšnji odstavek je varnostni list izjemoma lahko le v tujem jeziku, in sicer za poklicno ali laboratorijsko dejavnost v količinah, ki so manjše od 10 kilogramov na prejemnika na leto, pod pogojem, da je ta jezik prejemniku razumljiv in da prejemnik soglaša s takim varnostnim listom.

 - na etiketi:

veljajo določbe 7. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, UL 65/2010:

 • Etiketa na nevarnih snoveh ali zmeseh, ki se dajejo v promet v Republiki Sloveniji, mora biti v slovenskem jeziku.
 • Ne glede na prejšnji odstavek je etiketa na nevarnih snoveh ali zmeseh za industrijsko in laboratorijsko uporabo lahko izjemoma v tujem jeziku, če so vsi, ki z njimi ravnajo, na drug primeren način seznanjeni z nevarnimi lastnostmi nevarnih snovi ali zmesi.

Iz tega jasno sledi, da morate tudi snovi iz vašega varnostnega lista (oddelek 3.) prevesti v uradni jezik države članice EU, kjer je proizvod oziroma kemikalija dana na trg.

Ali drugače, če izdelek prodajate v Sloveniji, mora biti vaš varnostni list v celoti na voljo v slovenščini.

Brez tega na videz nepomembnega detajla vaš varnostni list ni ustrezen in boste imeli pri inšpekcijskih pregledih obilico težav.

Kot vedno v življenju, malenkosti odločajo o uspehu ali neuspehu. Če nimate časa in energije za takšne malenkosti, je morda čas, da me kontaktirate – bine.ledinek@bens-consulting.eu.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi | 09. Jun 2023

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.