Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Koji izuzeci se primjenjuju za obilježavanje malih pakovanja hemikalija

Kot sem napovedala v prejšnjem prispevku, bomo danes pogledali izjeme, ki se uporabljajo pri označevanju kemikalij v majhnih pakiranjih. Pregledali bomo kdaj je dovoljeno izpustiti nekatere elemente označevanja pri etiketi.

Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij Republike Srbske določa izjeme od pogojev za označevanje in pakiranje kemikalij. Izjeme se posebej nanašajo na kemikalije, katerih embalaža je takšne oblike ali velikosti, da ni mogoče navesti vseh predpisanih elementov označevanja.

Tako je določeno, da se lahko nekateri elementi izpustijo iz etikete v majhnih pakiranjih oz. embalaže, katerih vsebina ne presega 125 mL.

V takih primerih se lahko iz pakiranj izpustijo opozorila o nevarnosti (oznake H) in informacije o previdnostnih ukrepih (oznake P), ki se nanašajo na naslednje razrede in kategorije nevarnosti:

 • oksidativni plini iz kategorije 1,
 • plini pod tlakom,
 • vnetljive tekočine iz kategorije 2 ali 3,
 • vnetljive trdne snovi iz kategorije 1 ali 2,
 • samoreaktivne snovi ali zmesi, vrste C, D, E ali F,
 • samosegrevajoče se snovi ali zmesi iz kategorije 2,
 • snovi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline, iz kategorije 1, 2 ali 3,
 • oksidativne tekočine iz kategorije 2 ,
 • oksidativne trdne snovi iz kategorije 2 ali 3,
 • organski peroksidi vrsteC, D, E ali F,
 • akutna toksičnost, kategorija 4, pod pogojem, da snovi ali zmesi niso namenjene splošni uporabi,
 • draženje kože, kategorija 2,
 • draženje oči, kategorija 2,
 • specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost, kategorija 2 ali 3, pod pogojem, da snov ali zmes ni namenjena splošni uporabi,
 • specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2, pod pogojem, da snov ali zmes ni namenjena splošni uporabi,
 • nevarnost za vodno okolje - akutna, kategorija 1,
 • nevarnost za vodno okolje - kronična, kategorija 1 ali 2.

Poleg tega se lahko izpustijo informacije o previdnostnih ukrepih (oznake P), ki se nanašajo na naslednje razrede in kategorije nevarnosti:

 • vnetljivi plini, kategorija 2,
 • strupenost za razmnoževanje: učinki na dojenje ali prek dojenja,
 • nevarnost za vodno okolje - kronična, kategorija 3 ali 4.

Ko je kemikalija razvrščena kot korozivna za kovine, se lahko izpustijo piktogrami nevarnosti, opozorilna beseda, opozorila o nevarnosti (oznake H) in informacije o previdnostnih ukrepih (oznake P) z embalaže.

Elementi označevanja, ki se nanašajo na razrede ali kategorije nevarnosti, ki niso določeni kot izjeme, morajo biti navedeni na etiketi ne glede na velikost embalaže.

Če se neka kemikalija trži v različnih pakiranjih, se izjeme ne uporabljajo za embalaže, večje od 125 mL. To pomeni, da se lahko etikete za različne velikosti pakiranja enake kemikalije razlikujejo.

Če vam vse to zveni preveč zapleteno, morda potrebujete pomoč. Pišite mi na nina.pajovic@bens-consulting.eu.


Avtor izvirne slike Monika iz Pixabay


Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Ostalo | 06. Jun 2023

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.