Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Novost pri prodaji hladilnih tekočin (antifrizov)

Hladilne tekočine (antifrizi), ki se uporabljajo v avtomobilski industriji, vsebujejo nevarne snovi. Med te lahko sodijo posebne snovi, kot so borova kislina in borati. Ravno prisotnost teh snovi je razlog, da se bo prodaja hladilnih tekočin (antifrizov) omejila oz. celo prepovedala.

Kot smo vas že obveščali, bo 17. decembra 2022 stopila v veljavo Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/849, ki spreminja Uredbo št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi in zmesi (17. ATP uredbe CLP).

Med uvedenimi spremembami se ena nanaša na Prilogo VI, del 3, ki po novem razvršča borovo kislino in borate kot strupene za razmnoževanje - H360 Repr.1B.

Te snovi namreč lahko vplivajo na plodnost in nerojenega otroka. Splošna mejna koncentracija za razvrščanje zmesi, ki vsebujejo snovi, ki so strupene za razmnoževanje, je 0,3 %. To v primeru hladilnih tekočin pomeni, da če antifriz vsebuje več ali vsaj 0,3% boratov oz. borove kisline, se tudi proizvod razvrsti kot strupen za razmnoževanje s H360.1B.

Takšni proizvodi pa so omejeni z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), priloga XVII, vnos 30. V skladu s to omejitvijo se ne smejo prodajati širši javnosti/končnim kupcem/potrošnikom. Še vedno pa jih lahko uporabljajo poklicni in industrijski uporabniki.

Hladilne tekočine (antifrizi), ki vsebujejo borovo kislino ali borate v koncentraciji nad ali vsaj 0,3%, se torej po 17.12.2022 ne bodo smele več prodajati potrošnikom.

Lahko pa se bodo še naprej prodajale poklicnim uporabnikom (npr. avtomehanikom). Dobavitelji morajo poklicnim uporabnikom zagotoviti ustrezne varnostne liste, ki so v skladu z novo razvrstitvijo borove kisline in boratov. Antifrizi morajo biti označeni v skladu z oddelkom 2.2. novih varnostnih listov. Na embalaži mora biti obvezno naveden stavek: Samo za poklicne uporabnike.

Naj vas spomnim še na eno obveznost, o kateri smo že večkrat pisali. Ker gre v primeru antifrizov za nevarne zmesi, morajo imeti določeno UFI kodo in izvedeno PCN notifikacijo v državi, v kateri se dajejo v promet.

V primeru vprašanj glede razvrščanja in označevanja različnih vrst kemikalij, me kontaktirajte na simona.miklavcic@bens-consulting.eu.

 

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
UFI / PCN Ostalo | 21. Nov 2022

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.