Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Začnimo najprej z definicijo.

Notifikacija centrom za zastrupitve ali angleško Poison Centre Notification (tudi PCN na kratko) je postopek notifikacije, s katerim podjetje v enotno evropsko podatkovno bazo centrov za zastrupitve javi informacije o nevarni zmesi.

Postopek PCN notifikacije se nanaša na postopek s katerim se izdelana PCN-datoteka prenese v enotno podatkovno bazo. V tej datoteki je med drugim zapisana koda UFI in sestava nevarne zmesi.

Evropska podatkovna baza pa je enotna elektronska podatkovna baza. Sem se stekajo vsi podatki o nevarnih kemikaijah. V tej bazi so omenjeni podatki na voljo centrom za zastrupitve v državah članicah EEA (torej članice EU ter Norveška, Islandija in Lihtenštajn).

S tem se posamezni kodi UFI za vedno pripiše formulacija nevarne zmesi. Kar nadalje pomeni, da sama UFI koda, brez izvedene PCN notifikacije, nima nobene vrednosti – gre za t.i. »prazno« UFI kodo.

Ampak zakaj je sploh prišlo do te spremembe pri prijavi nevarnih kemikalij?

Osnovni cilj je centrom za zastrupitve v državah članicah EEA omogočiti hitro in učinkovit ukrepanje v primeru zastrupitve z nevarnimi kemikalijami.

Študije kažejo, da so v večini primerov v te nesreče vključeni otroci. Približno polovica klicev centrom za zastrupitve je namreč povezana z nenamerno izpostavljenostjo, ki vključuje otroke.

Eotna baza za učinkovito ukrepanje zato nujno potrebna. Hkrati je to tudi razlog, da je EU že z 2021 začela z usklajevanjem zahtev za zmesi, razvrščenih kot nevarne za zdravje ljudi ali fizične učinke.

PCN notifikacija je enostavno povedano samo oblika informacije. To morajo predložiti uvozniki ali nadaljnji uporabniki informacije državam članicam, ki jih lahko uporabijo centri za zastrupitve za nujni zdravstveni odziv.

Naslednjič pa o tem kako se PCN notifikacija navezuje na prijavo kemikalij v Sloveniji.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
UFI / PCN | 30. Oct 2022

  • Vsi prispevki
  • Varnostni listi
  • UFI / PCN
  • ADR
  • Biocidi
  • REACH
  • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.