Naročite svojo individualno ponudbo za izdelavo varnostnih listov TUKAJ >>

Današnje besedilo je pomembno predvsem za uvoznike in proizvajalce kemikalij iz Republike Srbske, pa tudi za druge osebe, ki dajejo kemikalije na trg Republike Srbske.

Ministrstvo za zdravje in socialno varstvo Republike Srbske je pripravilo predhodni osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Inventarju kemikalij.

V nadaljevanju vam predstavljam pregled osnovnih predlaganih sprememb.

Glavne razlike se nanašajo na vrsto vpisa kemikalije v Inventar kemikalij ter pogoje za združevanje posameznih kemikalij znotraj ene vloge za vpis v Inventar kemikalij.  

V skladu s predlaganimi spremembami se vse kemikalije, ki so namenjene industrijski, profesionalni ali institucionalni uporabi, ne glede na to, ali so razvrščene kot nevarne ali ne, vpisujejo v Inventar kemikalij  po postopku registracije. Po trenutno veljavnem pravilniku se industrijske kemikalije, ki niso razvrščene kot nevarne, vpisujejo v Inventar kemikalij po postopku prijave.

Dodatno, kemikalija, ki se uporablja tudi za splošno in profesionalno uporabo, se v Inventar kemikalij po načrtovanih spremembah vpisuje po postopku registracije. Do sedaj se je takšna kemikalija vpisovala v Inventar kemikalij po postopku prijave.

Glede na to, da nadomestilo za registracijo znaša 200 KM (ca. 100€), nadomestilo za prijavo pa znaša 50 KM (ca. 25€), sprememba vrste vpisa v Inventar za veliko skupino kemikalij pomeni bistveno povečane stroške za proizvajalce in uvoznike kemikalij.

Še ena novost je obveznost vpisa v Inventar kemikalij aktivnih substanc, ki se proizvajajo ali uvažajo izključno za proizvodnjo biocidnih izdelkov. Do sedaj so se te substance registrirale po predpisih biocidih.

Tudi pri pogojih za združevanje so predvidene spremembe.

Znotraj ene prijave se lahko združijo kemikalije, ki imajo podobno sestavo, enako klasifikacijo in enak namen. Podobna sestava, kot je določeno s spremembami, pomeni razliko v največ dveh sestavinah, kot so pigmenti ali aditivi. To pomeni, da v kolikor imate skupino detergentov za perilo, jih ne boste mogli združiti, če se razlikujejo v več kot dveh snoveh, npr. dišeče snovi, kar je pogost primer.

Do sedaj je bil pogoj za združevanje kemikalij znotraj ene prijave izključno isti namen. To pomeni, da se zmanjšuje število kemikalij, ki jih lahko združujete znotraj ene prijave, kar zagotovo vpliva tudi na stroške vpisa v Inventar.

Če ste po trenutnem postopku v Inventar kemikalij vpisovali tri kemikalije, ki so združene znotraj ene prijave, je nadomestilo za ta postopek znašalo 70 KM (ca. 35€). Če po načrtovanih spremembah te kemikalije ne izpolnjujejo več pogojev za združevanje in jih morate vpisati v Inventar v ločenih postopkih s tremi posebnimi prijavami, znaša nadomestilo za te postopke po 50 KM (ca. 25€) oziroma skupaj 150 KM (ca. 75€) za tri kemikalije.  

Pogoji za združevanje kemikalij znotraj ene registracije ostajajo enaki. V tem primeru se razlike v sestavi tolerirajo za snovi, ki ne določajo razvrstitve kemikalije, kar pri prijavi sedaj ni tako. Zato so pogoji za združevanje kemikalij za ta postopek  po predlaganih spremembah milejši od pogojev za združevanje znotraj prijave.

Spremembe so predvidene tudi za število kemikalij, ki jih je mogoče vključiti v eno vlogo (s prijavo ali zahtevkom). To število namesto dosedanjih 20 znaša sedaj 10 kemikalij.

Še ena pomembna sprememba se nanaša na obseg dokumentacije, ki jo je treba predložiti v postopku vpisa kemikalije v Inventar kemikalij. Po predlaganih spremembah je poleg predhodno predpisane dokumentacije potrebno predložiti tudi:

 • Izjavo REACH o skladnosti za kemikalije, ki se uvažajo,
 • etiketo tujega proizvajalca, če se kemikalija uvaža,
 • dokaz o izpolnjevanju pogojev, predpisanih za opombe v zvezi z identifikacijo, razvrščanjem in označevanjem snovi in zmesi,
 • vzporedni prikaz sestave za kemikalije, za katere se zahteva pridružitev.

Kemijska kartica, ki jo je trenutno potrebno obvezno predložiti za vse kemikalije, ki so razvrščene kot nevarne, pa je od sedaj obvezna le za kemikalije za profesionalno uporabo, ki se uvažajo v »transportnem pakiranju«.

V skladu s spremembami so pripravljeni tudi novi obrazci za prijavo, zahtevke in mape o kemikaliji.

S spremembami tega pravilnika se spreminja tudi Pravilnik o spremembi Pravilnika o višini nadomestil, ki se nanašajo na kemikalije.

Predlagane spremembe se nanašajo na višino nadomestil, ki se nanašajo na večkomponentne kemikalije. Po dosedanjem postopku so bile večkomponentne kemikalije obravnavane kot enotna kemikalija, nadomestilo za postopek pa je znašalo 50 KM (ca. 25€)  za prijavo oziroma 200 KM za registracijo.

Po načrtovanih spremembah se bo vsaka komponenta v teh kemikalijah obravnavala posamezno, nadomestilo za posamezne postopke pa se bo zvišalo za 20 % osnovnega zneska nadomestil za vsako dodatno komponento. Npr. za prijavo dvokomponentne kemikalije boste namesto 50 KM (ca. 25€)  morali plačati 60 KM (ca. 30€), medtem ko boste za registracijo morali namesto dosedanjih 200 KM (ca. 100€) plačati 240 KM (ca. 120€).

Oba pravilnika v obliki predhodnega osnutka sta dostopna na spletni strani Ministrstva za zdravje in socialno varstvo, v oddelku Osnutki, na katera lahko Ministrstvu posredujete pripombe.

Upam, da vam je to besedilo pomagalo, da se pravočasno pripravite na prihajajoče spremembe postopkov vpisa kemikalij v Inventar kemikalij.

Omejitev odgovornosti:
Informacije na tem blogu so pripravljene z največjo možno skrbnostjo, vendar pa pri njih ne gre za (kemijsko) svetovanje in ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti ali jamstva za pravilnost, točnost in ažurnost objavljenih vsebin. Če potrebujete nasvet za konkreten primer, nam lahko pišete na
bojan.dimic@bens-consulting.eu
Varnostni Listi Biocidi | 20. Sep 2022

 • Vsi prispevki
 • Varnostni listi
 • UFI / PCN
 • ADR
 • Biocidi
 • REACH
 • Ostalo

Nazaj

Bens Blog

Kako lahko naše izkušnje obrnete sebi v korist - brezplačni strokovni materiali, ki so kratki a vsebinsko bogati in vam bodo v pomoč pri vašem delu

X
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.